Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty dla MSZFiR dzienne 1 rok, semestr zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2600-MSFRdz1BDZF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności badawczych studenta, poprzez wyposażenie go w narzędzia niezbędne do prowadzenia prac analitycznych niezbędnych w zarządzaniu finansami.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1EF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest zrozumienie uwarunkowań funkcjonowania rynku finansowego w kontekście teorii ekonomicznych. Program poszerza zakres z przedmiotu Teoria rynków finansowych. W ramach przedmiotu omawiane są: teorie ekonomiczne, zachowania rynków finansowych, sposoby modelowania zachowań rynków finansowych.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1IF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie i charakterystyka inwestycji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji inwestycyjnych (cele i ograniczenia inwestorów). Stopa zwrotu i ryzyko inwestycji finansowej. Charakterystyka rynków finansowych (aktywa i uczestnicy rynku). Analiza i wycena inwestycji w instrumenty dłużne i udziałowe. Efektywność i benchmarking inwestycji. Pojęcie i zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem. Na ćwiczeniach będą rozwijane tematy z wykładu, poparte przykładami i zadaniami.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1MIZF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach treści programowych przedmiotu omówione zostaną podstawowe metody ilościowe wykorzystywane w zarządzaniu finansami. Omówione zostaną podstawowe własności finansowych szeregów czasowych oraz metody analizy i prognozowania, w tym metody prognozowania na podstawie modeli autoregresyjnych. Ponadto omówiona zostanie analiza przyczynowości i zmienności w finansowych szeregach czasowych. Prezentowane przykłady empiryczne wymagać będą wykorzystania narzędzi i programów specjalistycznych np.: Excel, GRETL, EVIEWS, STATA lub R.

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1SU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1ZRF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie trudniejszych zagadnień z zakresu ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostek stosujących ustawę o rachunkowości i krajowe standardy rachunkowości. Wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej Studenci poznają zasady stosowania założeń szacunkowych do ujmowania i wyceny rezerw, zobowiazań z tytułu leasingu, umów o usługi długoterminowe i kontraktów deweloperskich, obrotów wewnętrznych. Sporządzają sprawozdanie finansowe ze szczególnym naciskiem na rachunek przepływów pieniężnych. Ugruntowanie wiedzy z zakresu inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków (m.in.faktoring, forfaiting), rzeczowe aktywów obrotowych, aktywów trwałych, Kapitałów własnych i rezerw

Strona przedmiotu
2600-MSFRdz1ZPIN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają formę ćwiczeń. W formie dyskusji, zadań grupowych i indywidualnych studenci będą mieli możliwość lepszego zrozumienia specyfiki zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz wyzwań w poszczególnych fazach cyklu życia takich projektów. Poznają i przetestują metody i narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)