Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2800-DMITA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy współczesnych rejonów Półwyspu Istyjskiego, Friuli, Wenecji Julijskiej, Weneto. Wprowadza w zagadnienia topografii, specyfiki archeologii laguny weneckiej; dotyczy okresu od żelaza do czasów romanizacji. Część druga to: archeologii zachodniej części Galii Cisalpejskiej: wykład dotyczy współczesnych regionów Italii: Lombardii, Piemontu, Doliny Aosty, Ligurii. Wprowadza w zagadnienia topografii regionów i romanizacji, szczególnie rozwoju miast i szlaków komunikacyjnych.

Do prawidłowego przyswajania danych wskazane jest przygotowanie w zakresie archeologii klasycznej Rzymu i prowincji, historii starożytnej, topografii antycznej, epigrafiki łacińskiej, kultury materialnej antyku.

Strona przedmiotu
2800-DMARGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DMBW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do krytycznej analizy i oceny zjawisk kulturowych jakie

związanie są z długowiekową rywalizacją, jaka miała miejsce na terenach Bliskiego Wschodu, gdzie

ścierały się wpływy imperium rzymskiego, czy też później bizantyjskiego z potęgami Wschodu,

Partami i Sasanidami. Podniesienie kwalifikacji może być przydatne do dalszych zajęć i studiów nad

przeszłością Bliskiego Wschodu. Cel zajęć jest realizowany poprzez lekturę publikacji naukowych,

wprowadzania do zagadnień niezbędnych do prowadzenia dyskusji, oraz próby dyskusji nad

problematyką archeologii pogranicza, gdzie nie tylko dochodzi do rywalizacji, ale także tereny te są

miejscem przenikania się kultury, tradycji, oraz są areną wymiany intelektualnej.

Strona przedmiotu
2800-DMEPŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prezentowanego cyklu wykładów jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem badań

archeologicznych nad wschodnioeuropejskim Barbaricum: na obszarze od łuku Karpat, Bugu i Niemna

na zachodzie po dorzecza Donu i Wołgi na wschodzie. Wykład dąży ku kreowaniu panoramy rozwoju

ludów tej części Europy od początków epoki żelaza po okres wędrówek ludów łącznie (czyli od

przełomu VIII/VII w. przed Chr. po VII w. po Chr.). Środkiem do poznania protohistorycznego etapu

rozwoju dawnych ludów wschodnioeuropejskiego Barbaricum będą zarówno źródła archeologiczne, jak

też dane historyczne i językowe, wykorzystany zostanie również dorobek nauk przyrodniczych.

Strona przedmiotu
2800-DMMAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z

archeologicznymi źródłami dotyczącymi

kształtowania się postrzegania matematycznego i

metrologicznego w pradziejach.

Strona przedmiotu
2800-DMAZJI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DMRELMEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony zarówno dla studentów archeologii zainteresowanych Bliskim

Wschodem i Mezopotamią, jak i szerokiego grona słuchaczy innych kierunków. Zawierać będzie wprowadzenie w zagadnienia definiowania, opisu i interpretacji systemów religijnych, a następnie prezentację rozmaitych aspektów religii Mezopotamii - wierzeń, panteonu, instytucji, kultu i rytuałów. Wskażemy i omówimy najważniejsze dzieła "literatury religijnej", ale istotny wątek stanowić też będzie ogląd i interpretacja związanych z religią zabytków archeologicznych - budowli, wyposażenia kultowego i rytualnego, przedstawień: bóstw, scen mitologicznych i rytualnych. Podejmiemy też próbę wyodrębnienia - poza religią "oficjalną, monumentalną i uroczystą" - "religii codzienności

Strona przedmiotu
2800-DMINSKR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)