Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Archeologii)

Jednostka: Wydział Archeologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia dla II roku studiów dziennych licencjackich profil obowiązkowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2800-PO-AMERI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PO-AMERII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PO-BWB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą szczegółowemu omówieniu zagadnień związanych z Archeologią Bliskiego Wschodu. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy ich uczestników na temat starożytnego Bliskiego Wschodu w epoce brązu - kultury materialnej i duchowej, organizacji społeczeństwa ("masy" i elity, rodzina i życie codzienne), najważniejszych instytucji (pałac, świątynia) oraz różnych aspektów rozwoju cywilizacyjnego, objaśnieniu mechanizmów rozwoju, problemów i zagadnień związanych z poruszaną problematyką. Studenci będą nabywali wiedzę poprzez wykład konserwatoryjny z materiałem wizualnym oraz przygotowanie krótkich prezentacji, wypowiedzi ustnych i pisemnych dotyczących materiału odpowiadającego treściom programowym (zapoznanie się z różnymi źródłami, studiami przypadku, etc.).

Strona przedmiotu
2800-PO-BWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Starożytny Bliski Wschód w epoce żelaza - kontynuuje wątki wskazane w części poprzedniej (epoka brązu), wyodrębniając też specyficzne dla okresów późniejszych procesy polityczne, społeczne i kulturowe, ze stosownymi odwołaniami do materiału archeologicznego i "historią pisaną" w tle.

Strona przedmiotu
2800-PO-BWHR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest archeologia Orientu od schyłku I tysiąclecia p.n.e do II połowy I tysiąclecia n.e., ze szczególnym uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu. Na kolejnych zajęciach studenci zapoznają się z zagadnieniami takimi jak geografia fizyczna i historyczna omawianego regionu, rozmaite kategorie źródeł, religie, urbanistyka, architektura, sztuka i rzemiosło oraz najważniejsze stanowiska archeologiczne.

Strona przedmiotu
2800-PO-BWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ta część zajęć będzie poświęcona historii i archeologii terytorium określanego mianem Wielki lub Większy Iran. Termin ten jest używany w odniesieniu do terenu dzisiejszego Iranu i sąsiadujących z nim regionów Kaukazu, Azji Zachodniej, Azji Środkowej i części Azji Południowej, które w starożytność bądź były zamieszkałe przez ludy irańskojęzyczne, bądź znalazły się pod znaczącym kulturowym wpływem Iranu, wchodząc w skład kolejnych irańskich imperiów: Medów, Achemenidów, Arsacydów i Sasanidów. Plemiona irańskojęzyczne pojawiły sie na terenie dzisiejszego Iranu nie wcześniej niż w II tys.p.n.e. Problematyka zajęć została podzielona na 7 głownych bloków temattycznych.

Strona przedmiotu
2800-PO-DW-AW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PO-ENRI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja w układzie chronologicznym najważniejszych zjawisk kulturowych

poświadczonych w materiale archeologicznym z terenu Egiptu i Sudanu.

Szczególny nacisk położony zostanie na źródła materialne – pozostałości

architektoniczne i zabytki ruchome ze stanowisk archeologicznych różnego typu

(osadniczych, cmentarnych, świątynnych). Ważną częścią zajęć jest też

omówienie źródeł ikonograficznych (dekoracje ścienne w świątyniach i

grobowcach, rzeźba monumentalna i drobna plastyka). W mniejszym zakresie

omawiane są źródła tekstowe.

Strona przedmiotu
2800-PO-ENRII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja w układzie chronologicznym najważniejszych zjawisk kulturowych

poświadczonych w materiale archeologicznym z terenu Egiptu i Sudanu.

Szczególny nacisk położony zostanie na źródła materialne – pozostałości

architektoniczne i zabytki ruchome ze stanowisk archeologicznych różnego typu

(osadniczych, cmentarnych, świątynnych). Ważną częścią zajęć jest też

omówienie źródeł ikonograficznych (dekoracje ścienne w świątyniach i

grobowcach, rzeźba monumentalna i drobna plastyka). W mniejszym zakresie

omawiane są źródła tekstowe.

Strona przedmiotu
2800-PO-AGI-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr zimowy Archeologii Grecji poświęcony jest epoce kamienia i brązu (przede wszystkim). Składa się z dwóch uzupełniających się cykli zajęć konwersatoryjnych.

Strona przedmiotu
2800-PO-AGI-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PO-AGII-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PO-AGII-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis: Druga część kursu archeologii Grecji. W semestrze letnim zajmować się będziemy czasami od epoki żelaza po okres hellenistyczny. Zajęcia mieć będą charakter wykładu, jednak z elementami aktywnego uczestnictwa studentów.

Strona przedmiotu
2800-PO-WEZL1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zjawisk archeologicznych okresu wpływów rzymskich i

wędrówek ludów oraz scharakteryzowanie procesów zachodzących wśród społeczności

barbarzyńskich na przestrzeni I–VI w. AD. Obok zabytków archeologicznych, istotną kategorią

prezentowanych źródeł będą dotyczące tego okresu antyczne przekazy pisane oraz

przedstawienia ikonograficzne europejskich Barbarzyńców.

Strona przedmiotu
2800-PO-WEZL2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą wprowadzeniu do źródłoznawstwa archeologii okresu wpływów rzymskich i

wędrówek ludów. Przygotowują one do samodzielnej identyfikacji przewodnich kategorii zabytków, a

w dalszej kolejności – do zrozumienia podstaw wyróżniania poszczególnych jednostek kulturowych i

tworzenia schematów chronologii względnej od okresu wpływów rzymskich po schyłek okresu

wędrówek ludów, przede wszystkim na terenie Ziem Polski.

Strona przedmiotu
2800-PO-ARI-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie i rozszerzenie materiału omawianego w ramach wykładu. Na zajęciach poruszone zostaną takie tematy jak geografia obszaru Cesarstwa Rzymskiego, mitologia i religia, urbanistyka, topografia Rzymu, surowce i techniki budowlane, porządki architektoniczne, typy budowli sakralnych, publicznych i prywatnych, sztuka i rzemiosło artystyczne, architektura i sztuka sepulkralna, terminologia i techniki rzemieślnicze, osiągnięcia inżynierii rzymskiej (akwedukty, mosty, drogi), kultura materialna. Szczególny nacisk położony zostanie na terminologię i aspekty technologiczne. Uczestnicy ćwiczeń będą również zdobywać podstawowe umiejętności warsztatowe.

Strona przedmiotu
2800-PO-ARI-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaprezentowanie głównych etapów rozwoju starożytnej cywilizacji rzymskiej od początków epoki żelaza do I w. n.e. Omówiony zostanie proces urbanizacji Lacjum w pierwszej połowie 1. tysiąclecia przed naszą erą, okres rozwoju Rzymu pod silnym wpływem kultury etruskiej, greckiej i italskiej, proces hellenizacji w okresie rzymskich podbojów na Wschodzie w II i I w. p.n.e. oraz okres schyłku republiki rzymskiej i początek pryncypatu. Szczególny nacisk położony zostanie na osiągnięcia technologiczne, kulturę materialną oraz sztukę tego okresu.

Strona przedmiotu
2800-PO-ARII-C brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami

archeologii prowincji rzymskich. Słuchacze zapoznają się z kategoriami źródeł

pozyskiwanymi przez archeologów, sposobami ich datowania, interpretacji i dokumentacji. Zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi aspektów materialnych życia codziennego okresu pryncypatu oraz zarysu tej problematyki dla okresu późnego antyku.

Strona przedmiotu
2800-PO-ARII-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w semestrze II jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami archeologii prowincji rzymskich. Słuchacze zapoznają się z kategoriami źródeł pozyskiwanymi przez archeologów, sposobami ich datowania, interpretacji i dokumentacji. Zapoznają się zagadnieniami dotyczącymi aspektów materialnych życia codziennego okresu pryncypatu oraz zarysu tej problematyki dla okresu późnego antyku.

Strona przedmiotu
2800-PO-SNGP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych ziem polskich i ościennych. Podczas kursu zarysowana zostanie problematyka i stan badań archeologicznych oraz specyfika materialnych i niematerialnych źródeł archeologicznych z zakresu archeologii historycznej. Scharakteryzowane zostaną główne procesy kulturowe i społeczno-ekonomiczne mające miejsce od XIII do XVIII wieku na omawianym obszarze. Zaprezentowane zostaną główne formy osadnictwa, warunki bytu, techniki budowlane oraz asortyment używanych dóbr.

Strona przedmiotu
2800-PO-SNWB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem badawczym archeologa późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Główne problemy oraz zagadnienia warsztatowe omawiane będą na przykładach wybranych badań archeologicznych, z podkreśleniem interdyscyplinarnego charakteru studiów nad późnym średniowieczem i nowożytnością. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą różnych kategorii stanowisk (osadnictwo miejskie i wiejskie, założenia obronne i rezydencjonalne, obiekty sakralne i cmentarzyska) oraz pozostałości szeroko pojmowanej kultury materialnej.

Strona przedmiotu
2800-PO-WEZ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą wprowadzeniu do źródłoznawstwa archeologii okresu halsztackiego i

lateńskiego (przedrzymskiego). Przygotowują więc one do samodzielnej identyfikacji

przewodnich kategorii znalezisk, a w dalszej kolejności też – do zrozumienia podstaw

wyróżniania poszczególnych jednostek kulturowych i tworzenia schematów chronologii

względnej obu tych odcinków epoki żelaza.

Strona przedmiotu
2800-POWEZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zjawisk archeologicznych okresu halsztackiego i

lateńskiego (przedrzymskiego) oraz scharakteryzowanie procesów zachodzących wśród

społeczności barbarzyńskich na przestrzeni VIII–I w. przed Chr. Obok zabytków

archeologicznych, istotną kategorią prezentowanych źródeł będą dotyczące tego okresu

antyczne przekazy pisane oraz przedstawienia ikonograficzne europejskich Barbarzyńców.

Strona przedmiotu
2800-PO-BIO-AS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bioarcheologia i archeologia środowiska na stałe weszły w repertuar metod wykorzystywanych w rekonstrukcji życia przeszłych populacji. Pozwalają one na bezpośrednie wejrzenie w warunki, w jakich żyli ludzie w przeszłości, ich relację z otaczającym środowiskiem, dietę, gospodarkę, mobilność itp. Celem zajęć jest przybliżenie studentom metod i osiągnięć bioarcheologii i archeologii środowiska w rekonstrukcji przeszłości. Kolejne zagadnienia będą pokazywane z perspektywy badań nad szczątkami zwierząt i ludzi, tak aby przedstawić najpełniejszy obraz możliwości zastosowanie metod przyrodniczych w archeologii. Zagadnienia teoretyczne zostaną zilustrowane przykładami badań bioarcheologicznych z całego świata.

Strona przedmiotu
2800-PO-EPKB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Te zajęcia są fajne!

Strona przedmiotu
2800-PO-BIO-O brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych wykorzystywaniem kości i zębów ludzkich jako źródeł wiedzy o przeszłości.

Strona przedmiotu
2800-PO-BIO-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka źródeł archeozoologicznych; kości i zęby zwierzęce jako źródło poznania roli zwierząt w przeszłości

Strona przedmiotu
2800-PO-ENKI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu podstaw cywilizacji starożytnego

Egiptu i Nubii. Mają na celu wprowadzenie do źródeł oraz zbudowanie

podstaw warsztatu naukowego.

Strona przedmiotu
2800-PO-ENKII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są omówieniu podstaw cywilizacji starożytnego

Egiptu i Nubii. Mają na celu wprowadzenie do źródeł oraz zbudowanie

podstaw warsztatu naukowego.

Strona przedmiotu
2800-PO-EKBL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium stanowi integralną część zajęć realizowanych w ramach specjalności z zakresu „Epoki kamienia i epoki brązu”. „Kiedy staliśmy się ludźmi” to panel

specjalistyczny, którego celem jest szczegółowe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi terminami, periodyzacją dziejów, społecznościami paleolitycznymi i mezolitycznymi, rozprzestrzenieniem się człowieka, zmianami klimatycznymi, zmianami kultury materialnej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)