Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 3 r.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3007-S1A3AI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykorzystanie w praktyce i krytyczne rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury zarówno literackich, jaki i (audio)wizualnych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i angażują osoby studiujące w wypracowywanie narzędzi analitycznych oraz proces intermedialnej i transmedialnej interpretacji wybranych tekstów kultury.

Strona przedmiotu
3007-S1A3EK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia składają się z dwóch komponentów: prezentacji zagadnień teoretycznych z zakresu tekstologii i edytorstwa oraz i analizy przykładów ich praktycznej realizacji.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przyjrzymy się wybranym gatunkom medialnym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk nowych, nietypowych lub intensywnie ewoluujących. Obserwacja będzie połączona z refleksją nad językiem nowych mediów i jego rolą w kreowaniu rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GL brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznają się z zagadnieniami związanymi z literaturą popularną / masową: źródłami, przemianami topiki i form gatunkowych, istotnymi zjawiskami współczesnymi. Kolejne spotkania poświęcone są gatunkom i konwencjom literackim – w odniesieniu do klasyki literatury popularnej i tekstów najnowszych, polskich i obcych, przeznaczonych dla odbiorcy dorosłego i dziecięcego. Podejmowane zagadnienia będą rozpatrywane m.in. w aspektach: historycznoliterackim, genologicznym, socjologiczno-rynkowym. Ćwiczenia umożliwiają także dyskusję nad innymi niż stricte literackie tekstami kultury popularnej, traktowanymi jako znaczący kontekst, takimi jak seriale, filmy, komiksy itd. Po kolejnych blokach zajęciowych przewidziane są warsztaty pisarskie, podczas których omawiane będą teksty pisane przez osoby uczestniczące w zajęciach, mające realizować założenia określonych odmian gatunkowych literatury popularnej / masowej.

Strona przedmiotu
3007-S1A3GK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi słuchaczy - przyjmujących perspektywę odbiorców tekstu - na wagę rozwiązań graficznych, współwystępujących z tym tekstem.

Strona przedmiotu
3007-S1A3KK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są intermedialności - jej sposobom przejawiania się w kulturze, oddziaływaniu na dyskursy kultury, formę i funkcje tekstów modelowanych medialnie.

Strona przedmiotu
3007-S1A3KH brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami ewolucji mediów w kontekście kulturowym, jej uwarunkowań społecznych i cywilizacyjnych. Przekazywana wiedza i umiejętności posłużą do kształtowania świadomej refleksji nad treścią przekazów medialnych, umiejętności ich selekcji i znajomości mechanizmów poznawczych niezbędnych do świadomego funkcjonowania w mediasferze.

Strona przedmiotu
3007-S1A3OK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić studenta z podstawowymi pojęciami i kategoriami związanymi z kulturą popularną, jej historią i teraźniejszością. Prezentowane zagadnienia będą dotyczyć najważniejszych wymiarów kultury popularnej w XX wieku, relacji między kulturą popularną i masową, jej teoretycznych ujęć i krytyki, stylu i smaku.

Strona przedmiotu
3007-S1A3PZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A3PA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawowymi pojęciami i praktyką stosowania prawa autorskiego w działalności literackiej i wydawniczej.

Strona przedmiotu
3007-S1A3PK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-S1A3S-MF brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone współczesnym reinterpretacjom dawnych mitów.

Proponowane perspektywy badawcze: antropologia literatury, komparatystyka, estetyka recepcji.

Jako podmiotowe dla zajęć teksty, oprócz utworów literackich, pojawiać się będą arcydzieła malarstwa i rzeźby a także filmy i utwory muzyczne.

Osoby uczestniczące w seminarium będą miały możliwość zapoznania się z podstawami warsztatu pracy badawczej.

Strona przedmiotu
3007-S1A3S-JK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl zajęć zarysowuje podstawowe zjawiska grupowe (grupy, pokolenia, formacje) w literaturze polskiej po 1945 roku, z uwzględnieniem kontekstów historycznoliterackich, socjologicznych i filozoficznych oraz technik tworzenia.

Strona przedmiotu
3007-S1A3SK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wyznacznikami gatunkowymi oraz cechami stylu i poetyki kryminału i grozy. Student na zajęciach zapoznaje się z przemianami w obrębie konwencji. Punktem odniesienia są przede wszystkim kryminały i horrory literackie, ale pojawiają się również odwołania to innych tekstów kultury (np. filmów). W trakcie zajęć praktycznych student zaznajamia się z tajnikami warsztatu, kształci umiejętności budowania nastroju grozy, suspensu.Zajęcia poświęcone ważnym gatunkom literatury popularnej: powieści kryminalnej oraz horroru. Składać się będą z dwóch komponentów: warsztatowego oraz teoretycznego.

Strona przedmiotu
3007-S1A3SX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z zakresu sztuki XX i XXI wieku obejmują wybrane zagadnienia z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej. Studenci i studentki zapoznają się z najważniejszymi zjawiskami sztuki XX i XXI wieku, jak również z istotnymi tekstami teoretycznymi, krytycznymi, wypowiedziami artystów_ek i manifestami.

Strona przedmiotu
3007-S1A3W3-2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma stanowić okazję do zrozumienia fenomenu gier wideo we współczesnej kulturze. W szczególny sposób uwzględnimy korzenie tego medium, jego historyczny rozwój, a także współczesne tendencje zarówno w obszarze produkcji komercyjnych, jak i wysokoartystycznych.

Strona przedmiotu
3007-S1A3W3-3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs to przegląd amerykańskich seriali zaliczanych do nurtu ambitnej telewizji. Z nielicznymi wyjątkami będziemy rozmawiać o produkcjach z ostatnich dwóch dekad, zrealizowanych tak dla tradycyjnych stacji telewizyjnych, jak i serwisów streamingowych. Zastanowimy się nad innowacjami formalnymi, a także trwałością form narracyjnych przejętych z literatury pięknej. Ponadto skupimy się na klasyfikacji gatunkowej, modelach dystrybucji, cyklu produkcyjnym oraz ekonomicznych uwarunkowaniach produkcji tego typu.

Strona przedmiotu
3007-S1A3W3-4 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładów koncentruje się na historii i współczesności kina ukazywanej przez pryzmat konwencji. Zajęcia rozpoczną się od teoretycznego przybliżenia zagadnienia gatunku (gatunki literackie a gatunki filmowe, kino gatunków a kino autorskie, cechy kina gatunkowego wg Ricka Altmana, tzw. styl zerowy). Następnie wykłady poświęcone będą konkretnym gatunkom filmowym: westernowi, komedii, kryminałowi, melodramatowi, musicalowi, horrorowi i science fiction.

Strona przedmiotu
3007-S1A3W3-1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie i dyskusję formacji kulturowej postmodernizmu: jej charakteru, źródeł pochodzenia oraz współczesnych kontynuacji i implikacji. Podczas wykładu omówimy twórczość najbardziej reprezentatywnych, wpływowych i najciekawszych myślicieli i twórców postmodernizmu w filozofii, sztuce, literaturze i kulturze popularnej.

Strona przedmiotu
3007-S1A3S-PS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób literatura może mierzyć się z zapisywaniem teraźniejszości, nie popadając przy tym w koleiny ilustracyjnej doraźności. Na pytanie to spróbujemy odpowiadać wspólnie poprzez przegląd najbardziej aktualnych tendencji polskiej prozy oraz najmocniej dyskutowanych tekstów krytycznoliterackich.

Seminarium kierowane jest do osób przygotowujących pracę licencjacką, przede wszystkim w postaci własnego tekstu prozatorskiego, projektu krytycznoliterackiego, ale także studium badawczego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)