Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład z epok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykład z epok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3105-ARCH-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and modern culture. The history of modern architecture in Europe and North America (between c.1750–1920) is seen as closely interrelated to the history of modern painting, sculpture and other media.

Strona przedmiotu
3105-ARCHM-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This interdisciplinary and introductory course addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (between the 1920s and the present) is seen as closely interrelated to the history of painting, sculpture, photography, film and performance.

Strona przedmiotu
3105-ANS-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-ANSII-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-ANSII-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory seminar will focus on the intersections between art and the five canonical senses – sight, hearing, smell, taste, and touch – in early modern Europe. Though visual arts were obviously perceived primarily by means of sight, in recent years scholars have increasingly turned to thinking about how the other senses may have been implicated in the creation and historical reception of works of art. Readings discussed during class will address this issue from a variety of perspectives, ranging from straightforward representations of acts associated with a particular sense, to works of art that demanded the simultaneous engagement of multiple senses.

Strona przedmiotu
3105-LAZRZ-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące problem migracji artystów z Rzeczypospolitej do innych państw europejskich w okresie nowożytnym.

Strona przedmiotu
3105-LCAP-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kraje Europy Środkowej do początku XVIII w. i wielkiej reformy Rosji przez cara Piotra I Romanowa były położone na peryferiach ówczesnej Europy, tak pod względem kultury jak i architektury oraz sztuk wizualnych i rzemiosła. Od publikacji najważniejszej próby syntezy nowożytnych dziejów artystycznych Europy Środkowej (w nomenklaturze światowej uznawanej za Wschodnią) mięło już ćwierćwiecze, a znakomita książka Thomasa DaCosty Kaufmanna wciąż inspiruje nowe pokolenie badaczy pozbawionym lokalnych kompleksów całościowym ujęciem specyfiki regonu i wywodem / narracją godzącą realia ówczesnych peryferiów kontynentu względem wielkich centrów kolejno w Italii i Europie Zachodniej. Z perspektywy tych lat warto powtórnie przyjrzeć się założeniom Badacza i uwzględnić w analizę nowo odkryte wątki na temat dziejów kultury artystycznej krajów habsburskich i dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Strona przedmiotu
3105-AAMC-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This introductory and interdisciplinary course requires no background in architectural history. It addresses the problems of the place of architecture in modern systems of the visual arts and contemporary visual culture. The history of modern and contemporary architecture (from 1800 to the present) is closely related to the history of painting, sculpture, photography, film, and performance.

Strona przedmiotu
3105-LFAZS-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prezentujące artystyczne fundacje króla Zygmunta I.

Strona przedmiotu
3105-LHDWISZ-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść wykładów obejmuje zakres czasowy: od rewolucji przemysłowej XIX w. i powstania tzw. „sztuki stosowanej” do końca XX wieku i pojawienia się zjawiska „celebrytyzacji” zawodu dizajnera. W czasie zajęć zostaną omówione m.in. takie pojęcia, zjawiska i ugrupowania, jak: Arts&Crafts Movements, Szkoła z Glasgow, Wienner Werkstatte, Bauhaus, Wystawa Paryska 1925 r. i triumf art deco, Wystawa Światowa w Nowym Jorku 1939 r. i stylistyka „streamline”, wzornictwo po II wojnie światowej i „pokojowe” zastosowanie wojennych wynalazków, dizajn po obu stronach „żelaznej kurtyny”, amerykanizacja świata zachodniego, dekady we wzornictwie (lata 50., 60., 70., 80. i charakterystyczna dla nich stylistyka), wzornictwo ostatnich dwóch dekad i pojawienie się projektanta-celebryty (np. Philippe Stark, Karim Rashid).

Strona przedmiotu
3105-ICIC-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

An introductory course offering an overview of the main problems of classical Islam

Strona przedmiotu
3105-JBGK-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LJBGK-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą dotyczyły konstrukcyjnego i praktycznego sposobu wznoszenia monumentalnych budowli sakralnych w okresie późnego średniowiecza, w oparciu o źródła pisane, ikonografię i praktykę budowlaną.

Strona przedmiotu
3105-JNSZ-WE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów omówione zostaną kluczowe teksty, w których współcześni niemieccy badacze odczytują na nowo niemiecką historię sztuki, wystawy problematyzujące niemieckość niemieckiej sztuki po wojnie oraz po 1989 roku, przedstawione zostaną także postawy zmagających się z własną tożsamością artystów.

Strona przedmiotu
3105-KGWF-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-KA-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są analizie i interpretacji tekstów krytycznych, towarzyszących przemianom w sztuce polskiej po 1945 roku w relacji do tendencji i metod krytyki artystycznej zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej.

Strona przedmiotu
3105-PRK-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładzie poruszone zostaną różne zagadnienia wiążące się z

urbanistyką dwudziestowiecznych miast i ich architektura od

początku stulecia do schyłku lat 60.

Strona przedmiotu
3105-RIR-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładzie poruszone zostaną różne zagadnienia wiążące się z różnorako pojmowanymi tytułowymi kwestiami – od budzącego się zainteresowania lokalnością i miejscowym budownictwem przez profesjonalnych architektów w XIX w. po nowe formuły regionalizmu wypracowane w II połowie XX w.

Strona przedmiotu
3105-LRZMA-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LSDM-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone fenomenowi rozkwitu w XVII i na 1. tercji XVIII w. rzeźby w drewnie w głównych państwach Europy Środkowej: krajach monarchii habsburskiej i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Punktem wyjścia jest szczegółowa analiza specyfiki technik rzeźbiarskich w różnych gatunkach drewna, oraz ich polichromii i innych technik zdobniczych. Zawierają przegląd najważniejszych procesów i zjawisk dotyczących działalności niemieckojęzycznych rzemieślników z krajów Rzeszy i lokalnych twórców, obejmują też panoramę geograficzną regionu z uwzględnieniem migracji najważniejszych warsztatów i recepcji ich sztuki w kolejnych regionach.

Strona przedmiotu
3105-SDMB-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-SSOKA-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LSP-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie próbą monografii Paryża jako średniowiecznej metropolii i sztuki która w niej powstawała od początku XII do końca XV wieku. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie topografia miasta, jego rozwój urbanistyczny, architektura sakralna oraz rezydencjonalna, a także najważniejsze gałęzi twórczości artystycznej, która kwitła w Paryżu – rzeźba, malarstwo miniaturowe i złotnictwo.

Strona przedmiotu
3105-LSWB-WE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 14 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone problematyce kontaktów cywilizacji śródziemnomorskiej z ludami wewnątrz Europy w starożytności. Szczególną rolę będzie odgrywało pytanie, co powodowało, że jedna ze stron dążyła do tych kontaktów

Strona przedmiotu
3105-TAH1416-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lectures will focus on fundamental change in theory of architecture between 1600 and 1800 and on the novel methods of conceptualizing the built form in the wake of shifts in contemporary science and culture, as well as on diverse narratives concerning history of architecture and vernacular building.

Strona przedmiotu
3105-TOFEMA-WE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lectures will focus on fundamental change in theory of architecture between 1600 and 1800 and on the novel methods of conceptualizing the built form in the wake of shifts in contemporary science and culture, as well as on diverse narratives concerning history of architecture and vernacular building.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)