Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Rusycystyki)

Jednostka: Katedra Rusycystyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust.2.0)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
3202-S1OGM21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień morfemiki i słowotwórstwa oraz problemu klasyfikacji wyrazów na części mowy i ich charakterystyki.

Studenci uzyskują umiejętność klasyfikacji morfemów i analizy morfemowej, świadomie analizują podzielność słowotwórczą wyrazów, poznają terminologię oraz zagadnienia teoretyczne dotyczące charakterystyki części mowy w języku rosyjskim, wskazują na przynależność wyrazów w tekście do części mowy oraz potrafią podać ich charakterystykę formalno-gramatyczną.

Strona przedmiotu
3202-S1OGS22e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Składnia" omawiane będą podstawowe zagadnienia teorii składni: podstawowe kwestie opisu związków słów, zdań, zdań złożonych, klasyfikacje składniowe jednostek i ich związków.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL22e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z historii literatury rosyjskiej 1895-1929 (epoki tzw. „Srebrnego wieku”) stanowi kontynuację kursu, poświęconego poprzedniej epoce literackiej, a zarówno jest częścią cyklu wykładów, zmierzających do charakterystyki całościowej historii literatury rosyjskiej z uwzględnieniem współczesnych dyskusji na temat modernizmu rosyjskiego (po 2022 roku).

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z procesem historycznoliterackim w Rosji w latach 1895-1929, wyodrębnienie głównych nurtów i najważniejszych zjawisk literackich (symbolizmu, akmeizmu, futuryzmu), charakterystyka życia literackiego w Rosji po 1917 roku, a także charakterystyka twórczości wybitnych pisarzy – przedstawicieli tej epoki oraz interpretacja najważniejszych tekstów literackich.

Strona przedmiotu
3202-S1OHL21e brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z historii literatury rosyjskiej II połowy XIX wieku stanowią kontynuację kursu poświęconego epoce poprzedniej. Są elementem cyklu wykładów i ćwiczeń, których celem jest zapoznanie studentów z rozwojem literatury rosyjskiej od czasów najdawniejszych do współczesności.

Strona przedmiotu
3202-S1OLZ21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja ogólnych prawidłowości rozwoju literatur europejskich od starożytności do czasów najnowszych: poszczególnych epok i kierunków literackich oraz reprezentujących je – najwybitniejszych − dzieł poetyckich, prozatorskich i dramaturgicznych.

Przedmiotem rozpatrzenia staną się szeroko rozumiane związki literatury rosyjskiej z literaturami zachodnioeuropejskimi, zagadnienia kontaktów w dziedzinie kultury, dialogu kultur (konteksty, nawiązania, interpretacje itd.).

Celem dodatkowym jest wprowadzenie w krąg podstawowych zagadnień z zakresu komparatystyki.

Strona przedmiotu
3202-S1OPRZ21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest prezentacja kluczowych wydarzeń i zjawisk z dziejów polsko-rosyjskich związków literackich. Materiał jest prezentowany w układzie chronologiczno-problemowym.

Strona przedmiotu
3202-S1OMJ21o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje rozmaitość metod prowadzenia badań lingwistycznych, zwłaszcza współczesnych. Program przygotowuje studentów do prowadzenia badań naukowych, a tematyka zajęć powiązana jest z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
3202-S1OML22o brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu metodologii badań literaturoznawczych, pozwalające na krytyczną analizę i interpretację poznanych (historycznych i w szczególności współczesnych) strategii badawczych oraz wybór własnej; pogłębiona i poszerzona wiedza o powiązaniach nauki o literaturze z innymi dyscyplinami humanistycznymi pozwalająca na integrowanie perspektyw badawczych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)