Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia obowiązkowe, sem. letni - 1 rok (lic.) - kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA 1900-2023L-lic-GP1

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-5-N-ACPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozwój umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków, opracowywania map zagospodarowania terenu i wizualizacji trzeciego wymiaru na poziomie elementarnym (3D), niezbędnych w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym.

Strona przedmiotu
1900-5-CTSPGP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia ukierunkowane na następujące zagadnienia:

- umiejętność wykonania podstawowych badań środowiska przyrodniczego,

- delimitacja jednostek przyrodniczo planistycznych w terenie

- identyfikacja specyficznych problemów środowiskowych wpływających na funkcjonowanie socjo-ekonomiczne

- waloryzacja i optymalizacja wykorzystania środowiska.

Strona przedmiotu
1900-5-N-MBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Konwersatorium - 15 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych.

Strona przedmiotu
1900-5-N-RMU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść wykładu będzie dotyczyć współczesnych rozwiązań przestrzennych oraz idei znanych z przeszłości, z których one wyrastają. Szczególny nacisk będzie położony na rozwój i przenikanie się kultur, idei i teorii szeroko rozumianego dziedzictwa europejskiego.

Strona przedmiotu
1900-5-N-WDG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie zasad posługiwania się mapami oraz nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami GIS.

Strona przedmiotu
1900-5-N-WZC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-N-ZZP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Ćwiczenia - 15 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma charakter problemowy, a zagadnienia, którym jest poświęcony dotyczą skali gminy oraz pojedynczych miejscowości. Studenci zapoznają się z aktualnymi problemami przestrzeni zurbanizowanej w kontekście rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz możliwościami wprowadzania stosownych zmian. Całość osadzona jest w perspektywie zarządczej, łączącej wymiar naukowy z ramami, w których władze lokalne prowadzą działalność publiczną. Wykład prezentuje problemy w podziale na przestrzeń miejską oraz podmiejską, wskazując jednocześnie kierunki przekształcania obydwu rodzajów przestrzeni, politykę, dokumenty i inne narzędzia zarządcze, sposoby finasowania oraz rolę różnych interesariuszy w implementowaniu tychże zmian. Konieczność dostosowywania przestrzeni do współczesnych wyzwań rozwojowych skonfrontowana jest z potrzebami mieszkańców oraz możliwościami ich współdecydowania o kształcie przestrzeni.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)