Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty, specjalność Geografia świata, sem. letni 1900-2023L-mgr-GSW

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
1900-3-EZP-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony ekstremalnym zjawiskom przyrodniczym na świecie oraz minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych, na które współcześnie narażony jest człowiek.

Strona przedmiotu
1900-3-GEG-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe kwestie z zakresu geografii ekonomicznej jak uwarunkowania przyrodnicze, praca, rozwój przemysłu, rolnictwa i usług. Rozważane one będą w świetle różnych koncepcji rozwoju przestrzennego gospodarki na świecie, od teorii modernizacji przez teorie zależności po koncepcję globalizacji jako zespołu zależności ekonomicznych, społecznych, technologicznych, politycznych i związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

Strona przedmiotu
1900-3-GTS-GL-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie problematyki turystycznej obszarów strefy śródziemnomorskiej

Strona przedmiotu
1900-3-GTT-GSW-WA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

As part of the course the discussion on the indicators such as: Defert, Schneider and Charvat is planned as well as about the natural and cultural conditions of the location of the accommodation and gastronomic base, as well as natural and cultural conditions of the location of the paraturist base. In addition, individual stages of the development of a seaside tourist town will be discussed and selected examples of tourism development from all over the World will be shown.

Strona przedmiotu
1900-3-GSP-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest ukazanie i przedyskutowanie relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym, przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym (antropopresja). Zmiany dokonujące się w środowisku, w różnych strefach klimatycznych, w różnych typach środowiska, w różnych kontekstach społeczno-gospodarczych. Czy wszystkie zmiany w środowisku uwarunkowane są procesami globalizacji.

Strona przedmiotu
1900-3-MBT-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest przejście pełnego procesu badawczego, od planowania badania naukowego, jego realizacji w terenie oraz podsumowania. Opierając się na podstawach teoretycznych badania sondażowego student wykona analizę wskazanego problemu badawczego.

Strona przedmiotu
1900-3-OBW-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i astrefowych oraz interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy.

Strona przedmiotu
1900-3-OZU-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy dotyczącej zróżnicowania procesów zachodzących na obszarach miejskich w różnych regionach świata oraz interpretacji uwarunkowań je kształtujących: społeczno-ekonomicznych, politycznych, kulturowych.

Strona przedmiotu
1900-3-PS1-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w trudnej sztuce prowadzenia badań jakościowych. Za pomocą podstaw teoretycznych i praktycznych ćwiczeń studenci zostaną skutecznie przygotowani do prowadzenia własnych badań naukowych w oparciu o metody jakościowe. Poznają najważniejsze nurty badań etnograficznych, podstawowe metody jakościowe stosowane w geografii społecznej oraz nauczą się realizować je w praktyce. Poznają również podstawowe problemy, jakie może napotkać badacz w trakcie projektowania, a następnie realizacji badań.

Strona przedmiotu
1900-3-PS2-GSW-O
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot został stworzony z myślą o studentach, którzy zmierzają już do końca nauki i niedługo opuszczą mury uczelni ze stopniem magistra. Przedmiot ma ich przygotować do tego przykrego wydarzenia oraz pokazać jak można odnaleźć się na rynku pracy lub skomercjalizować zdobytą wiedzę geograficzną.

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-GSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Strona przedmiotu
1900-3-SM4-GL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Strona przedmiotu
1900-3-SAP-GSW-WW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym: kulturowym, ekonomicznym, przestrzennym, ale przede wszystkim społecznym. Niniejszy wykład ma wskazać na jej wymiar społeczny. Przedstawieni zostaną zatem główni aktorzy biorący udział w turystyce - czyli turyści i społeczności regionów recepcyjnych – oraz relacje między nimi.

Strona przedmiotu
1900-3-URL-GL-W
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie przedmiotu student poszerza wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym. Zagadnienia te oparte są na aktualnych przykładach z krajów globalnego Południa i globalnej Północy (także z Polski) w obliczu współczesnych wyzwań światowych. Dotyczą one zarówno różnych aspektów rozwoju miast i regionów.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)