Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Faculty of Law and Administration - for incoming students 2200-2022-PR-ERA

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2200-FOR26
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Criminology, with the specific stress put on practical applications of the criminological knowledge.

Strona przedmiotu
2200-1CWPM58-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1S407-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Strona przedmiotu
2200-FOR45
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general institution of the Law of Property. Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR44
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general institution of Polish civil law (general part of the civil code). Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR47
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with specific contracts and principles of contract law. Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR46
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to acquaint foreign students with general principles of the Law of Obligations (contract and tort law). Emphasis is placed on analyzing the legal provisions as well as their practical application. Students’ familiarity with provisions of foreign laws will be helpful to compare systems in different countries.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC101-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CWPC100-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CWPC121-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną poddane analizie wybrane, kluczowe zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych. Będą one przedstawione z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i amerykańskiego. Zajęcia zwykle rozpoczynają się od przedstawienia najważniejszych dla omawianego na nich problemu definicji i instytucji prawnych, a następnie przedstawione zostanie ich unormowanie w różnych systemach prawnych. Pozwoli to na dostrzeżenie, jak te same problemy są regulowane w różnych krajach. Ostatnia część zajęć będzie poświęcona dyskusji mającej na celu identyfikację zalet poszczególnych unormowań, a także ocenę ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC99-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony analizie kluczowych instytucji prawa umów z perspektywy prawnoporównawczej, z uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego I francuskiego. Na początku zajęć studenci zostaną zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi, których analizie te konkretne zajęcia zostaną poświęcone, a następnie zostanie ukazane, w jaki sposób instytucje te funkcjonują we wskazanych narodowych porządkach prawnych. Uwaga zostanie zwrócona na to, że problemy, które prawo umów musi rozwiązać, są wszędzie takie same, natomiast interesujące jest, jak radzą sobie z nimi konkretni ustawodawcy. Wreszcie te regulacje prawne zostaną porównane celem wskazania zalet i wad każdej z nich, a także oceny ich efektywności. Oczekuje się aktywnego udziału studentów w dyskusji poświęconej wskazanym kwestiom.

Strona przedmiotu
2200-1CWPK77-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to enjoy the comparative analysis that helps to see and understand the differences in criminal justice. What makes them. What they are depends on? How far the country criminal justice depends on country's political system, its history, respect for human rights? What we name as crime, how we approach it, and what kind of punishment and why we applied; this is not just what criminal justice is about. It provides us with a better understanding of the role the criminal justice has when politics, economy, social life, and quality of life are concerned. Thanks to the international audience we will share our experience and learn from each other.

Our primary focus will be on prisons and its alternative especially in the era of globalization; gender and criminal justice; LGBTQ+ community and criminal justice, sexual offences and violence – international comparative perspective, basic rules behind specific criminal justice.

Strona przedmiotu
2200-1S258-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium zaprezentowane i zanalizowane zostaną podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem prawa deliktów w zagranicznych systemach prawnych. Przedstawione zostaną podstawowe konstrukcje dogmatyczne wykształcone w poszczególnych systemach prawnych na tle prawa rzymskiego. W ramach zajęć omówione zostaną najbardziej charakterystyczne różnice między podejściem poszczególnych porządków prawnych do takich zagadnień jak np. przesłanki odpowiedzialności deliktowej (w tym bezprawność, wina, szkoda, czy związek przyczynowy), jej reżimy, czy jej stosunek do odpowiedzialności karnej. Ukazane zostaną zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami prawa deliktów a innymi działami prawa cywilnego. Celem konwersatorium jest także przedstawienie poszczególnych instytucji prawnych z zakresu prawa czynów niedozwolonych, ukazanie ich genezy, uwarunkowań historycznych i społecznych, a także ich rozwoju związanego ze zmianami społeczno-ekonomicznymi.

Strona przedmiotu
2200-FOR70
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are aimed at presenting - in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland and some other normative acts - general principles of Polish political system, individuals’ fundamental rights, freedoms and obligations, as well as the system of public institutions, their competences and mutual relations.

Strona przedmiotu
2200-FOR69
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are aimed at presenting - in the light of the 1997 Constitution of the Republic of Poland and some other normative acts - general principles of Polish political system, as well as the system of public institutions, their competences and mutual relations.

Strona przedmiotu
2200-1CWPK123-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć analizowane są aspekty organizacyjne, praktyczne oraz prawne śledztw kryminalnych na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Strona przedmiotu
2200-FOR12
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Forensic science (technical methods of crime detection) and Criminalistics (tactical approach to crime scene and related phenomena).

Strona przedmiotu
2200-1W044-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR22
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course is the institutional law of the European Union; and in particular the structures and mechanisms of functioning of the Eu-ropean Union legal system.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the Europe-an Union and selected recent literature.

Strona przedmiotu
2200-1CWHP64-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures present the historical foundations of European legal identity from the Roman Empire to the European Union. In view of the multiple character of this identity the stress lies on the distinction between the common law (British Isles) and the civil law countries (the continent). Within the latter area the gradually disappearing distinction between Eastern and Western Europe is dealt with.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC96-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture presents basic institutions of the European Medical Law in particular the Convention on Human Rights and Biomedicine, EU-law and patients’ rights. A case law of the European and national courts is analysed.

Strona przedmiotu
2200-FOR9
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course is the substantive law of the European Union; and in particular the fundamental freedoms of the internal market as well as selected issues of the competition law.

The course is based on analysis of the Treaty provisions and other legal instruments, the relevant case-law of the Court of Justice of the European Union and selected recent literature

Strona przedmiotu
2200-1S232-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject-matter of the course is the public procurement law of the European Union. The course is based on analysis of legal instruments in the area, including but not limited to public procurement directives, case-law of the Court of Justice of the European Union and relevant legal literature.

Strona przedmiotu
2200-1CWPC91-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-FOR76
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course: the concept and significance of taxes, the description of the most important institutions of tax law, the presentation of the main taxes and the most important aspects of EU and international tax law. The classes would be conducted in English.

Strona przedmiotu
2200-1S436-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa publicznego, tzn. prawa karnego, administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny. Mimo że tradycja prawa prywatnego opartego na prawie rzymskim nie będzie stanowić tematu kursu, to należy pamiętać, że podział na prawo publiczne i prywatne nastąpił dopiero w epoce nowożytnej, dlatego też część zajęć będzie dotyczyć tematyki, która w dzisiejszym rozumieniu wiąże się z prawem prywatnym - jak np. anglosaski system common law.

Strona przedmiotu
2200-1I033-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the international and EU legal framework in the field of intellectual property and its significance in today’s global economy. The first part of the course is dedicated to international law. The second part of the course is dedicated to the legal framework regarding intellectual property in EU law.

Strona przedmiotu
2200-1CWPM65-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

a legal frame in international law concerning international trade and investments. The most important part concerns international trade law including World Trade Organization and its legal system as well as regional trade agreements, That part includes mainly regulations concerning trade in goods and services, intellectual property rights but also institutional and organizational aspects of the WTO law as well as dispute settlement. The lecture will also cover a problem of developing states and the EU as a member of the WTO and party of regional trade agreements. An important part of international economic law is investment law. During lecture we concentrate on investment law of the EU.

Strona przedmiotu
2200-1CV37-ERA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is designed to help the student become acquainted with various global issues and the many international organizations involved with global issues and develop an understanding of their working relationships with one another. Special emphasis is given to the goals and support bases of the various organizations, especially those in developing countries.

Strona przedmiotu
2200-FOR62
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Introduction to basic concepts of public international law – the nature of this branch of law, its sources, subjects, and responsibility for breach of international norms.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)