Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
2200-1I040N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Bazy aktów prawnych. Kurs w ramach certyfikacji LEX” obejmuje swoim zakresem program Certyfikacji LEX. Podczas zajęć studenci uzyskają wiedzę o bazach aktów prawnych i umiejętność korzystania z systemu informacji prawnej. Wiedza ta jest potrzebna do dokonania legal researchu.

Strona przedmiotu
2200-1I040S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Bazy aktów prawnych. Kurs w ramach certyfikacji LEX” obejmuje swoim zakresem program Certyfikacji LEX. Podczas zajęć studenci uzyskają wiedzę o bazach aktów prawnych i umiejętność korzystania z systemu informacji prawnej. Wiedza ta jest potrzebna do dokonania legal researchu.

Strona przedmiotu
2200-1I041 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i omówienie kluczowych aspektów związanych z bezpieczeństwem rynku finansowego. Przedmiot będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie obejmował zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informacji, a także bezpieczeństwem fizycznym, a także rolą uczestników rynku finansowego i instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad nim w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ujęcie przedmiotu oraz wybór zagadnień wchodzących w jego zakres wychodzi naprzeciw bieżącym wyzwaniom związanych z cyberbezpieczeństwem i przeciwdziałaniem przestępczości związanej z rynkiem finansowym, zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej. Praktycznemu wymiarowi zajęć służyć będzie włączenie w proces nauczania także przedstawicieli praktyki nadzoru finansowego. Warsztatowej formule zajęć służyć będzie także odbycie niektórych z nich w siedzibie UKNF.

Strona przedmiotu
2200-1I006 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych informacji oraz wiedzy dotyczącej prawa kanonicznego, w zakresie struktury instytucjonalnej, organizacyjnej, proceduralnej i prawnej Kościoła katolickiego. Zasadnicze ujęcie związane będzie z badaniem postanowień Kodeksu prawa kanonicznego (1983). Analiza będzie uzupełniona perspektywą porównawczą, opartą o inne systemy prawa oraz dodatkowo, filozoficzną interpretacją współczesnych koncepcji i teorii prawa kanonicznego.

Strona przedmiotu
2200-1I007 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną poddane analizie wybrane, kluczowe zagadnienia z zakresu prawa spółek handlowych. Będą one przedstawione z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego, francuskiego i amerykańskiego. Zajęcia zwykle rozpoczynają się od przedstawienia najważniejszych dla omawianego na nich problemu definicji i instytucji prawnych, a następnie przedstawione zostanie ich unormowanie w różnych systemach prawnych. Pozwoli to na dostrzeżenie, jak te same problemy są regulowane w różnych krajach. Ostatnia część zajęć będzie poświęcona dyskusji mającej na celu identyfikację zalet poszczególnych unormowań, a także ocenę ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2200-1I008 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony analizie kluczowych instytucji prawa umów z perspektywy prawnoporównawczej, z uwzględnieniem prawa angielskiego, niemieckiego I francuskiego. Na początku zajęć studenci zostaną zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawnymi, których analizie te konkretne zajęcia zostaną poświęcone, a następnie zostanie ukazane, w jaki sposób instytucje te funkcjonują we wskazanych narodowych porządkach prawnych. Uwaga zostanie zwrócona na to, że problemy, które prawo umów musi rozwiązać, są wszędzie takie same, natomiast interesujące jest, jak radzą sobie z nimi konkretni ustawodawcy. Wreszcie te regulacje prawne zostaną porównane celem wskazania zalet i wad każdej z nich, a także oceny ich efektywności. Oczekuje się aktywnego udziału studentów w dyskusji poświęconej wskazanym kwestiom.

Strona przedmiotu
2200-1I102 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć analizowane są aspekty organizacyjne, praktyczne oraz prawne śledztw kryminalnych na przykładzie szczegółowych zagadnień z zakresu tej tematyki.

Strona przedmiotu
2200-1I062 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the wide scope of issues in Forensic science (technical methods of crime detection) and Criminalistics (tactical approach to crime scene and related phenomena).

Strona przedmiotu
2200-1I034 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są z „Etyki prawniczej” prowadzę od wielu lat i podobnie jak w latach poprzednich mile widziani są zarówno studentki i studenci prawa, jak i wszystkich innych kierunków studiów odbywających się w Uniwersytecie Warszawskim.

Strona przedmiotu
2200-1I046 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I036 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I030 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The subject of the course:

-the concept and significance of taxes,

-the description of the most important institutions of tax law,

-the presentation of the main taxes and the most important aspects of EU and international tax law.

The classes would be conducted in English.

Strona przedmiotu
2200-1I033 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the international and EU legal framework in the field of intellectual property and its significance in today’s global economy. The first part of the course is dedicated to international law. The second part of the course is dedicated to the legal framework regarding intellectual property in EU law.

Strona przedmiotu
2200-1I033-ERA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents the international and EU legal framework in the field of intellectual property and its significance in today’s global economy. The first part of the course is dedicated to international law. The second part of the course is dedicated to the legal framework regarding intellectual property in EU law.

Strona przedmiotu
2200-1I110 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will examine the system of judicial protection established by the EU Treaties and

will focus on the role of the Court of Justice of the EU in developing the constitutional

character of the EU. It will provide an overview of the relationship between the CJEU and

national courts, and how judicial relations have been affected by case law in recent years

from the CJEU, the European Court of Human Rights as well as national courts, particularly

relating to the EU value of the rule of law and the consideration of EU obligations based on

mutual trust.

Strona przedmiotu
2200-1I052 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 90 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I048 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Legisprudencja to interdyscyplinarna nauka o racjonalnej legislacji, regulacji i polityce prawa. Odwołuje się do dorobku nauk prawnych, ekonomicznych, socjologicznych i politycznych.

Zajęcia przybliżą studentom historyczne i współczesne formy tworzenia prawa i regulowania życia zbiorowego, przedstawią skuteczne, efektywne i zgodne z wartościami demokratycznymi sposoby określania treści i formy prawa oraz innych regulacji. Pozwolą lepiej zrozumieć problemy trapiące współczesną legislację w Polsce i za granicą oraz przygotować się do pełnienia ról zawodowych związanych z tworzeniem prawa i regulacją.

Zajęcia mogą być przydatne dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii, socjologii i innych nauk społecznych.

Strona przedmiotu
2200-1I001 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są podstawowym kursem języka łacińskiego dla początkujących wzbogaconym o elementy łaciny prawniczej.

Strona przedmiotu
2200-1I001S brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są podstawowym kursem języka łacińskiego dla początkujących wzbogaconym o elementy łaciny prawniczej.

Strona przedmiotu
2200-1I002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, zwrotami i paremiami łaciny prawniczej, które sa stosowane w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich.

Strona przedmiotu
2200-1I002-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, zwrotami i paremiami łaciny prawniczej, które sa stosowane w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich.

Strona przedmiotu
2200-1I035 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Mergers and Acquisitions (M&A) to transakcje polegające przede wszystkim na sprzedaży udziałów/akcji spółek oraz sprzedaży innych aktywów (w tym sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) KC). Transakcje M&A są "chlebem powszednim" działów korporacyjnych kancelarii prawnych.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z przebiegiem transakcji M&A, występującymi w ramach tych transakcji zagadnieniami, stosowaną w tym zakresie terminologią, ekonomicznym tłem określonych rozwiązań.

Uczestnik zajęć pozna terminologię (powszechnie używana jest w tym zakresie, nawet w czysto "polskich" transakcjach, terminologia anglojęzyczna) oraz uzyska dalszą wiedzę pozwalającą mu aktywnie włączyć się, w różnym charakterze, w przeprowadzenie transakcji M&A.

Prowadzący, obok doświadczeń akademickich, ma za sobą 15+ lat pracy, również przy transakcjach M&A, w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych.

Strona przedmiotu
2200-1I042 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie uwarunkowań systemowych i prawnych dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce oraz na poziomie unijnym, a także zaprezentowanie praktycznych aspektów funkcjonowania nadzoru finansowego. Omówione zostaną m.in. pozycja i rola NBP, KNF, BFG. W wymiarze europejskim scharakteryzowane zostaną kompetencje, zadania i rola organów unijnych właściwych w zakresie nadzoru finansowego (EBA, ESMA, EIOPA), a także podział zadań między właściwe organy unijne i krajowe. Praktycznemu wymiarowi zajęć służyć będzie włączenie w proces nauczania przedstawicieli praktyki nadzoru finansowego, którzy będą w stanie zaprezentować ramy prawne poszczególnych aspektów nadzoru finansowego, a także wybrane kwestie praktyczne, przybliżające uczestnikom rzeczywiste funkcjonowanie nadzoru finansowego. Warsztatowej formule zajęć służyć będzie także odbycie niektórych z nich w siedzibie UKNF.

Strona przedmiotu
2200-1I047-ERA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I059 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje polskie prawo wyznaniowe, zwłaszcza regulacje wolności sumienia i wyznania oraz stosunków państwo - kościół w prawie III RP. Ukazuje również regulację stosunków wyznaniowych w perspektywie historycznej, w okresie II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej oraz w ujęciu komparatystycznym, na tle rozwiązań prawnych czołowych państw demokratycznych.

Strona przedmiotu
2200-1I106 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie węzłowych zagadnień i instytucji prawa budowlanego. Analiza krytyczna istniejących unormowań i próba rozważenia ich zmiany.

Strona przedmiotu
2200-1CWPK29 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nowatorska forma dydaktyczna z zakresu edukacji klinicznej "Street law". "Prawo na co dzień" to zajęcia podczas których studenci, odpowiednio przygotowani, uczą dalszych adresatów, w tym wypadku uczniów szkół średnich, czym jest prawo i jak działa. Robią to z wykorzystaniem metod warsztatowych, odgrywaniem scenek i przekazując wiele praktycznych umiejętności jak np. przygotowanie umowy czy pisma.

Strona przedmiotu
2200-1I031 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prowadzący przedstawia uczestnikom poszczególne narzędzia prawne służące ochronie przyrody. Omawia je z wykorzystaniem regulacji prawnych, orzecznictwa oraz poglądów prezentowanych w literaturze naukowej. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, jak praktycznie korzysta się z danego narzędzia prawnego ochrony przyrody. Kolejno odbywa się dyskusja nad omawianą materią między uczestnikami zajęć, w tym co do oceny danego narzędzia prawnego ochrony przyrody, jego wad i zalet oraz luk konstrukcyjnych.

Strona przedmiotu
2200-1I031-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć prowadzący przedstawia uczestnikom poszczególne narzędzia prawne służące ochronie przyrody. Omawia je z wykorzystaniem regulacji prawnych, orzecznictwa oraz poglądów prezentowanych w literaturze naukowej. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom, jak praktycznie korzysta się z danego narzędzia prawnego ochrony przyrody. Kolejno odbywa się dyskusja nad omawianą materią między uczestnikami zajęć, w tym co do oceny danego narzędzia prawnego ochrony przyrody, jego wad i zalet oraz luk konstrukcyjnych.

Strona przedmiotu
2200-1I053 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci uczestniczą w symulacjach typowych sytuacji, które zdarzają się w praktyce prawnika specjalizującego się w prawie pracy.

W tym celu studenci, przed zajęciami, otrzymują od prowadzących scenariusze przedstawiające symulowaną sytuację faktyczną związaną ze stosowaniem prawa pracy.

Podczas zajęć odbywają się symulacje spotkań pracodawcy z pracownikiem oraz symulacje postępowań sądowych w sprawach z zakresu pracy.

Zajęcia zakładają pracę studentów samodzielnie i w kilkuosobowych grupach.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)