Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z 2024L
2200-1W139S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1S407-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Strona przedmiotu
2200-1CW08-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CW05-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CW01-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot skupia się na przedstawieniu wymiaru sprawiedliwości oraz dawnego prawa na ziemiach polskich XVI-XX w. Prezentuje różne modele organizacji (elementy prywatnego i publicznego wymiaru sprawiedliwości, udziału społeczeństwa) oraz stosowanych historycznie procedur sądowych. Do omówienia wykorzystuje również analizę dawnych spraw sądowych. W tym kontekście poruszane będą również prolemy funkcjonowania dawnego prawa prywatnego, karnego i procedury sądowej.

Strona przedmiotu
2200-1I113-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I038-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Próba oceny znaczenia odkryć i wynalazków dla kształtowania się i rozwoju cywilizacji. Pojecie sztucznej inteligencji – geneza i rozwój. Analiza konsekwencji – realnych i potencjalnych – zastosowań sztucznej inteligencji dla człowieka, jego praw, dla społeczeństwa i ustroju demokratycznego, dla państwa demokratycznego, rozumienia wolności i jej granic.

Strona przedmiotu
2200-1W154-OG
Czy zwierzęta mają prawa? (od 2024-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W164-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I063-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Do dzisiaj w nauczaniu, a w konsekwencji także w powierzchownej recepcji prawa prywatnego przez samych prawników dominuje narracja oparta na dogmatach stworzonych przez XIX wieczny pozytywizm. W centrum tejże narracji stoi cały czas idea kodeksu jako ustawy zupełnej i niesprzecznej, stanowiącej szkielet systemu prawa prywatnego. Głównym celem wykładu jest zakwestionowanie tej właśnie narracji. Przedstawione i przeanalizowane zostaną przykłady obrazujące realne funkcjonowanie porządków prawa prywatnego. W toku zajęć pojawią się wątki dotyczące kształtowania źródeł prawa prywatnego zarówno w tradycji kontynentalnej, jak i common law; omówione zostaną przykład konwergencji tych tradycji. Szczególna uwaga poświęcona zostanie fenomenowi kodeksu cywilnego oraz oczywiście zjawisku dekodyfikacji, która neguje pozytywistyczne założenie o jego podstawowej roli jako źródła prawa i zwornika porządku prawnego. Postawione zostanie pytanie, czy kodeks cywilny kiedykolwiek realnie pełnił taką rolę.

Strona przedmiotu
2200-1CWPP39-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowych systemów filozoficznych . Zostaną przedstawione ich założenia oraz wzajemne związki. Przedmiotem rozważań będzie również aktualność wybranych systemów filozoficznych przeszłości.

Strona przedmiotu
2200-1CWHP64-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures present the historical foundations of European legal identity from the Roman Empire to the European Union. In view of the multiple character of this identity the stress lies on the distinction between the common law (British Isles) and the civil law countries (the continent). Within the latter area the gradually disappearing distinction between Eastern and Western Europe is dealt with.

Strona przedmiotu
2200-1I056-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Język prawny ewoluuje - stare pojęcia wymierają ("sądy boże"), rodzą się nowe ("ludobójstwo"), a wiele z nich zmienia swój zakres lub odniesienia ("tortury" lub "prawo do prywatności"). Ta ewolucja jest całkowicie naturalna, ponieważ odzwierciedla zmiany w świecie lub naszej wiedzy o nim Czasami jednak nowy sposób rozumienia pojęcia prawnego jest proponowany z nieuzasadnionych powodów. Propagandyści i politycy mają interes w manipulowaniu pojęciami prawnymi. W tym wykładzie przeanalizujemy, w jaki sposób zachodzą zmiany pojęciowe i co odróżnia uzasadnioną zmianę w naszym użyciu pojęć prawnych od nieuzasadnionej.

W wykładzie przeanalizujemy na konkretnych przykładach pojęć („segregacja sanitarna”, „praworządność”, „małżeństwo”, „równouprawnienie” „płeć” zmiany pojęciowe zachodzące we współczesnym świecie. Spróbujemy także wypracować kryteria oceny, które z proponowanych zmian są „właściwe”, a które „niewłaściwe”

Strona przedmiotu
2200-1CV09-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W083-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia:

Przedmiot przeznaczony dla studentów zainteresowanych problematyką praw obywatelskim, w tym – różnych sposobów ich ochrony. Dla studentów prawa przedmiot w bloku specjalizacyjnym

Skrócony opis: W ramach przedmiotu omówione zostaną dwa podstawowe aspekty gwarancji praw obywatelskich. Pierwszym będą gwarancje sądowe (w tym – jaki model organizacji sądów zapewnia możliwość realizacji funkcji ochronnych wobec obywatela).

Strona przedmiotu
2200-1S436-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa publicznego, tzn. prawa karnego, administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny. Mimo że tradycja prawa prywatnego opartego na prawie rzymskim nie będzie stanowić tematu kursu, to należy pamiętać, że podział na prawo publiczne i prywatne nastąpił dopiero w epoce nowożytnej, dlatego też część zajęć będzie dotyczyć tematyki, która w dzisiejszym rozumieniu wiąże się z prawem prywatnym - jak np. anglosaski system common law.

Strona przedmiotu
2200-1CW09-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The courses is dedicated to students who would like to know about their basic rights as human being. The course characterize the contemporary problems of human rights and put them in the context of existing international legal regulations. During the course both binding norms of international law (treaties) and the so-called soft international law (resolutions of conferences and international organisations) are

being analyzed. The main goal of the lecture is to highlight the specific characteristics of infringements of human rights law and to enable students to acquired skills in employing international instruments for the protection of human rights.

Strona przedmiotu
2200-1CWPM65-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

a legal frame in international law concerning international trade and investments. The most important part concerns international trade law including World Trade Organization and its legal system as well as regional trade agreements, That part includes mainly regulations concerning trade in goods and services, intellectual property rights but also institutional and organizational aspects of the WTO law as well as dispute settlement. The lecture will also cover a problem of developing states and the EU as a member of the WTO and party of regional trade agreements. An important part of international economic law is investment law. During lecture we concentrate on investment law of the EU.

Strona przedmiotu
2200-1I058-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The overall objective of the course is to introduce legal and non-legal instruments that operate in the global arena with regard to the space and to present the problems and challenges that occur in their application.

The course improves student's competences in identifying the strengths and weaknesses of space law and ability to pose critical questions and find appropriate solutions in the area of space development.

Strona przedmiotu
2200-1I110-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will examine the system of judicial protection established by the EU Treaties and

will focus on the role of the Court of Justice of the EU in developing the constitutional

character of the EU. It will provide an overview of the relationship between the CJEU and

national courts, and how judicial relations have been affected by case law in recent years

from the CJEU, the European Court of Human Rights as well as national courts, particularly

relating to the EU value of the rule of law and the consideration of EU obligations based on

mutual trust.

Strona przedmiotu
2200-1I052-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 90 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w klinice mediacji mają charakter ogólnouniwersytecki i obejmują w sumie 90 godzin. Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową w małej grupie składającej się z 25 studentów. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16: 45-20:00 (60 godzin wykład/ warsztaty). Drugą część zajęć ( 30 godzin) stanowią ćwiczenia w formie konsultacji z tutorami - omawianie przypadków, udział w prawdziwych mediacjach, kontakt z uczestnikami mediacji, przygotowanie dokumentów. Klinika Mediacji jest przeznaczona dla studentów UW, którzy interesują się polubownym rozwiazywaniem sporów w szczególności dla studentów prawa, socjologii, nauk społecznych, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, organizacji i zarządzania, artes liberales.

Strona przedmiotu
2200-1S181-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu unifikacji i kodyfikacji prawa prywatnego;

2. przedstawienie ewolucji instytucji prawa prywatnego w okresie II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

3. zapoznanie studenta z podstawowymi źródłami polskiego prawa prywatnego w XX wieku;

4. umożliwienie studentowi zrozumienia współczesnych regulacji z zakresu prawa prywatnego.

Strona przedmiotu
2200-1W082-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium omówione zostaną wiodące współczesne koncepcje ustrojowe i polityczne: autorytaryzm, populizm, republikanizm. Przedstawione będą ich historyczne korzenie, ewolucja oraz warunki determinujące i sprzyjające ich powstawaniu i rozwojowi.

Strona przedmiotu
2200-1CWPP28-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktyki, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o granice wolności jednostki w demokratycznym państwie prawnym.

Strona przedmiotu
2200-1K006-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z zakresu taktyki oraz techniki kryminalistycznej.

UWAGA:

Kryminalistyka (wykład) oraz Kryminalistyka - ćwiczenia jako przedmioty ogólnouniwersyteckie są przedmiotami komplementarnymi ale niezależnymi, tzn. można uczestniczyć w każdej z nich niezależnie albo w obu (do czego serdecznie zachęcamy). Nie ma podpiętych zapisów na każdy z nich ani połączonego zaliczenia tych dwóch form.

Strona przedmiotu
2200-1CK006-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w praktyczny sposób uzupełniają tematykę wykładu. Uczestniczący w nich studenci biorą udział w licznych praktycznych zadaniach oraz symulacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz akcesoriów kryminalistycznych. Ćwiczenia kończą się symulacją oględzin miejsca zdarzenia w toku których wykorzystywana jest wiedza oraz umiejętności zdobyte przez semestr zajęć.

UWAGA:

Kryminalistyka (wykład) oraz Kryminalistyka - ćwiczenia jako przedmioty ogólnouniwersyteckie są przedmiotami komplementarnymi ale niezależnymi, tzn. można uczestniczyć w każdym z nich niezależnie albo w obu (do czego serdecznie zachęcamy). Nie ma podpiętych zapisów na każdy z nich ani połączonego zaliczenia tych dwóch form.

Strona przedmiotu
2200-1W018-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje kulturę prawną dawnej Rzeczypospolitej: tworzenie prawa, jego nauczanie, funkcjonowanie, ograniczenia oraz stosunek „narodu politycznego” Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do prawa (m.in. wymagania wobec niego i projekty „korektury”)

Strona przedmiotu
2200-1CWHP79-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony podstawowym instytucjom prawa wyznaniowego w Polsce. Dotyczy zagadnień współczesnych, ale uwzględnia też pewne uwarunkowania historyczne konieczne do zrozumienia dzisiejszych debat dotyczących miejsca religii w życiu publicznym. Kurs ma charakter prawniczy, acz jest też dostępny dla osób niemających przygotowania z tego zakresu.

Strona przedmiotu
2200-1I049-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I048-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Legisprudencja to interdyscyplinarna nauka o racjonalnej legislacji, regulacji i polityce prawa. Odwołuje się do dorobku nauk prawnych, ekonomicznych, socjologicznych i politycznych.

Zajęcia przybliżą studentom historyczne i współczesne formy tworzenia prawa i regulowania życia zbiorowego, przedstawią skuteczne, efektywne i zgodne z wartościami demokratycznymi sposoby określania treści i formy prawa oraz innych regulacji. Pozwolą lepiej zrozumieć problemy trapiące współczesną legislację w Polsce i za granicą oraz przygotować się do pełnienia ról zawodowych związanych z tworzeniem prawa i regulacją.

Zajęcia mogą być przydatne dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii, socjologii i innych nauk społecznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)