Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmiot fakultatywny oraz na Wstęp do translatoryki (ILS)- 2 rok studia I stopnia 3200-2023Z-L2-PTT

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3200-L2-PF-ANK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w języku francuskim.

Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia związane z analizą interakcji ustnych: organizacja lokalna i globalna konwersacji - spójność tematyczna - grzeczność - rytuały konwersacyjne - formy adresatywne - emocje - problemy interkulturowe - konwencje transkrypcji.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-DSW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie przez studentów sprawności wizualno-przestrzennych niezbędnych do biegłego posługiwania się polskim językiem migowym. Program kursu obejmuje naukę ekspresji mimicznej, znaków niemanualnych, wykorzystania przestrzeni i pracy ciałem.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-KNN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Powyższe zajęcia fakultatywne poświęcone są zagadnieniom terminologicznym związanym z definicją kultury i komunikacji niewerbalnej we współczesnym świecie. Na wstępie omówione zostaną hipotezy dotyczące pochodzenia języka i jego związków z mimiką i gestykulacją. Koncepcja ciała w języku polskim i innych językach europejskich, mowa ciała i jej związki z frazeologią oraz komunikacja niewerbalna w świetle socjo- i psycholingwistyki to ważne aspekty planowanych zajęć. Szczególna uwaga zostanie poświęcona teorii actio w retoryce, a także związkom między konwencjami zachowań a komunikacją niewerbalną Poza tym słuchacze zapoznają się z historią semiotyki oraz z szeroko rozumianą teorią znaków i ich znaczeniem w literaturze, malarstwie, teatrze, muzyce, reklamie i mediach.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-KLD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie studentom kulturowych aspektów oryginalnej i tłumaczonej literatury dziecięcej. Na zajęciach omawiane będą zagadnienia z tworzenia, tłumaczenia oraz recepcji utworów dla dzieci na przykładach zaczerpniętych z klasycznej i współczesnej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem jej kulturowych uwarunkowań.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-PZKS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekład zaawansowanych konstrukcji składniowych

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-SŁO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza i systematyzuje wiedzę dotyczącą słowotwórstwa. Słowotwórstwo polega na tworzeniu nowych, bardziej złożonych wyrazów na podstawie już istniejących. Język angielski ze względu na swoją różnorodność i globalny zasięg obfituje w nieograniczone możliwości słowotwórcze. Inne systemy słowotwórcze są zaprezentowane w celu porównawczym.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-TKM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o różnych perspektywach tłumaczenia: kulturowe aspekty przekładu, historia przekładu, przekład jako zjawisko polityczne, wpływ cenzury na obraz przekładu, uwarunkowanie centralnej i peryferyjnej pozycji literatury tłumaczonej, ekranizacja dzieła literackiego jako tłumaczenie intersemiotyczne.

Część wykładów będzie poświęcona poznawaniu twórczości i biografii wybranych tłumaczy: Maksym Grek, Julian Tuwim, Korniej Czukowski, J. S. Holmes, Robert Lowell, J. L. Borges, Borys Pasternak, Stanisław Barańczak, a także tłumacze procesu norymberskiego.

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem ZOOM.

Materiały do kursu i bieżące informacje będą umieszczane na platformie moodle (kurs: Przekład w komunikacji międzykulturowej).

UWAGA: Proszę regularnie sprawdzać e-mail, który Państwo podali w systemie USOS.

Zaproszenia/link do zajęć na ZOOM zostaną do Państwa wysłane na e-mail podany w systemie USOS.

Strona przedmiotu
3200-L2-PF-WJK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do szybko rozwijającej się dziedziny językoznawstwa korpusowego. Podczas kursu studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami z tej dziedziny oraz poznają najważniejsze projekty związane z korpusami na świecie. Zapoznają się także z różnymi metodami analizy korpusowej (np. listy częstotliwości czy konkordancje) oraz z testami statystycznymi stosowanymi do interpretacji jej wyników. Zapoznają się także z szeregiem narzędzi elektronicznych służących do przetwarzania danych korpusowych. Przedstawiony zostanie przegląd głównych zastosowań korpusów w badaniach nad językiem. Na koniec studenci nauczą się, jak zbudować własny korpus i jak wykorzystać go we własnych badaniach językowych.

Strona przedmiotu
3200-L2-0WT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie historii przekładu i historii translatoryki jako samodzielnej dyscypliny naukowej, jak również stanu obecnego zawodu tłumacza, różnorodnych aspektów tłumaczenia rozumianego jako proces i rezultat, językowych i interkulturowych teorii przekładu, głównych typów przekładu (pisemny-ustny-maszynowy), zasad oceny przekładu (przekład jako produkt) oraz etycznego wymiaru tłumaczenia.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)