Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Varsavianistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-VARSAW-OG Kod Erasmus / ISCED: 16.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Varsavianistyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Strona przedmiotu: http://www.varsavianistyka.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ideą studiów varsavianistycznych jest wytworzenie intelektualnego i emocjonalnego związku między studentami warszawskich uczelni a miastem. W zajęciach mogą uczestniczyć studenci wszystkich warszawskich uczelni. Studenci warszawskich uczelni powinni nie tylko poznać miasto, w którym uczą się - jego historię i współczesne problemy, ale swoimi działaniami jednocześnie współtworzyć jego przyszłość.

Założeniem Varsavianistyki jest nie tylko proste akademickie przekazanie wiedzy, ale również stymulowanie kultury.

W autorskim Projekcie Warszawa, którego Varsavianistyka jest jednym z etapów, uczestniczą różne miejskie instytucje, w tym uczelnie reprezentujące humanistyczne, przyrodnicze, artystyczne i techniczne kierunki studiów, a co za tym idzie wielorakie spojrzenie na miasto.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady varsavianistyczne są nową formułą interdyscyplinarnych zajęć łączących wiedzę ze wszystkich przedmiotów i zagadnień z przestrzenią. Omawiają funkcjonowanie miasta w bardzo wielu aspektach.

Program wykładów ulega co roku modyfikacjom. Wymieniają się tematy wykładów, wykładowcy, miejsca, co pozwala bardziej dynamicznie i nowocześniej prowadzić zajęcia. W tej sytuacji program wykładów oraz informacje o zajęciach są zamieszczane i na bieżąco aktualizowane pod adresem: www.varsavianistyka.pl

Pełny opis:

Program wykładów oraz informacje o zajęciach są zamieszczane i na bieżąco i aktualizowane pod adresem: www.varsavianistyka.pl.

Ciekawa forma wykładów: nie tylko w postaci klasycznej prezentacji, ale niekiedy w postaci interdyscyplinarnej konfrontacji między specjalistami z udziałem studentów.

Wykłady varsavianistyczne są częścią wielkiego Autorskiego „Projektu Warszawa” dr Marka Ostrowskiego (a w najbliższej przyszłości utworzenia kierunku studiów dedykowanych Warszawie - Akademii Wiedzy o Mieście (Collegium Varsoviense), w którym studenci są nie tylko słuchaczami, ale i współtwórcami i stopniowo mogą włączać się ze swoimi pomysłami i projektami realizowanymi w swoich specjalnościach na przykładzie stolicy. Obok interdyscyplinarnego upublicznienia wiedzy o mechanizmach funkcjonowania metropolii, o przestrzeni miasta i rozwoju tej przestrzeni: geograficznej, historycznej, społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej, intelektualnej, kulturowej, administracyjnej, etc. istotne jest również włączenie studentów kolejnych roczników w krąg zainteresowań, inspiracji i współpracy na rzecz Warszawy. Jest to najprawdopodobniej pierwszy program dydaktyczny z takimi założeniami i na taką skalę, jakiego o swoim środowisku nie stworzyły inne uczelnie na świecie. Program, w którym studenci uczelni zapoznawani byliby z historią i współczesnością naszego miasta z szansą na aktywne kształtowanie jego przestrzeni i wizerunku.

Wykłady odbywają się na Wydziale Biologii - Kampus Ochota, ul. Miecznikowa 1, sala 9B

Literatura:

Zajęcia mają za zadanie nie tyle przekazać wiedzę, ile przede wszystkim obudzić zainteresowanie przestrzenią Warszawy. Wykłady i forma ich prowadzenia stanowią oryginalną formę zajęć. Specjalistyczną wiedzę na konkretne zagadnienie studenci mogą znaleźć w bogatej literaturze varsavianistycznej. Wiedzy przekazywanej podczas zajęć student nie znajdzie w publikacjach naukowych.

Efekty kształcenia:

- Zainteresowanie przestrzenią miasta, w którym przyszło studentom spędzić istotną część swojego życia.

- Zdobycie podstawowej wiedzy o Warszawie - o mieście i o stolicy.

- Współuczestniczenie w kształtowaniu rozwoju miasta

- Intelektualne działania na rzecz przyszłych pokoleń.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie (do wyboru):

- listy obecności i test w wersji podstawowej (na ocenę dostateczną)

- listy obecności i egzamin pisemny dla starających się o ocenę dobrą lub wyższą

- przygotowania skryptu ćwiczeń dla uczniów szkół średnich lub studentów. Opracowanie takie może obejmować dowolne zagadnienie z zakresu specjalizacji studenta (z zakresu nauk ścisłych, ekonomicznych, humanistycznych, technicznych, artystycznych etc), ale opracowane na przykładzie Warszawy. W ten sposób specjalistyczna kierunkowa wiedza studenta w połączeniu z nabytą podczas zajęć wiedzą o Warszawie współtworzą program szkolny nowej kategorii.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ostrowski
Prowadzący grup: Marek Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Ostrowski
Prowadzący grup: Marek Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.