Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody nieożywionej - w Polsce i na Świecie (parki narodowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WOPB3L Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody nieożywionej - w Polsce i na Świecie (parki narodowe)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru na II - III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład prezentuje problematykę ochrony przyrody nieożywionej na przykładach parków narodowych w Polsce i na Świecie.

Pełny opis:

Współczesne pojmowanie „ochrony” przyrody w głównej mierze wiąże się z czynną, lub bierną ochroną przyrody ożywionej. Według autora – aby móc chronić przyrodę ożywioną, zwierzęta, roślinność, człowieka – należy równie dużą uwagę poświęcić ochronie przyrody nieożywionej. Bez tej ochrony – rozwój życia biologicznego na Ziemi – będzie po prostu niemożliwy. Ochrona wód, atmosfery – ale również form morfologicznych, krajobrazu, a nawet procesów geologicznych – powinna być także, a może nawet przede wszystkim ośrodkiem zainteresowania naukowców, ekologów. Parki Narodowe – jako uznane na całym świecie najwyższe formy ochrony przyrody, są najlepszym miejscem zarówno do realizacji ochrony przyrody nieożywionej, jak i do prezentacji – na ich przykładach – prawidłowości, zależności i błędów związanych z tego typu ochroną.

Literatura:

National Park of the West.

Ochrona Środowiska - stan prawny na dzień 20 listopada 2007

Dobrzańska, B., Dobrzański, G., Kiełczewski, D. 2009. Ochrona środowiska przyrodniczego.

Wirth, H. (edt.) 1979. Nature Reserves in Europe.

Wiśniewski, J., Gwiazdowicz, D., J., 2004. Ochrona przyrody.

Żarska, B. 2005. Ochrona krajobrazu.

Efekty kształcenia:

Rozpoznaje i rozumie problemy związane z tematyką wykładu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.