Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GTE-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna Europy
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z charakterem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego wybranych krajów Europy, a tym samym pokazanie uwarunkowań dla rozwoju różnych form turystyki.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące zagadnienia:

- Europa jako region turystyczny.

- Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju turystyki i ich przestrzenne zróżnicowanie w wybranych krajach Europy.

- Charakterystyka zasobów i zagospodarowania turystycznego w wybranych regionach omawianych krajów z punktu widzenia rozwoju różnych form turystyki:

1. Francja: m.in. Prowansja, Langwedocja-Roussillon, Dolina Loary, Owernia, Paryż,

2. Hiszpania: m.in. Andaluzja, Katalonia, Wyspy Kanaryjskie.

3. Włochy: m.in. Veneto, Kraina Jezior Alpejskich, wybrane miasta.

4. Grecja: m.in. Peloponez, Kreta, Rodos, Wyspy Jońskie.

5. Czechy : m.in. Czeski Raj, Praga, Terezin.

6. Słowacja: m.in. Spisz, Małe Karpaty, Bratysława.

7. Litwa: m.in. Wybrzeże Bałtyku, Wilno, Troki.

8. Łotwa: m.in. Ryga.

9. Estonia: m.in. Tallin.

10. Norwegia: m.in. region fiordów (Sognefjord), Lodowiec Jostedal, Bergen.

11. Szwecja: m.in. wybrzeże szkierowe, Sztokholm, Skania.

12. Dania: m.in. Kopenhaga, Roskilde.

Literatura:

Faracik R., 2007, Główne regiony turystyczne świata, [w:] Kurek W. (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa (część dotycząca Europy: 87-110).

Kruczek Z., 2008, Europa. Geografia turystyczna, PROKSENIA, Kraków.

Kurek W. (red.), 2012, Regiony turystyczne świata, część 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Warszyńska J. (red.),2001, Geografia turystyczna świata, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Wskazuje najważniejsze atrakcje turystyczne w wybranych krajach Europy.

2. Zna nowe trendy w ruchu turystycznym w Europie.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Wyjaśnia wpływ uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Rozumie wartość różnorodności przyrodniczej i kulturowej obszarów.

2. Przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec zasobów przyrody i kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas wykładu.

Podstawę zaliczenia stanowi ocena z pisemnego testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.