Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna krajów arabskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GTKA-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna krajów arabskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

brak.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy o geografii turystycznej wybranych krajów arabskich.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Zdobycie wiedzy o geografii turystycznej wybranych krajów arabskich.

Treść:

Charakterystyka głównych regionów i atrakcji turystycznych oraz uwarunkowań rozwoju ruchu turystycznego wybranych krajów arabskich (m.in. Algieria, Tunezja, Maroko, Jordania, Syria, Liban, ZEA, Oman).

Podczas wykładu przedstawione zostaną także informacje dotyczące infrastruktury turystycznej (hotelowej, gastronomicznej, towarzyszącej). Ponadto studenci zapoznają się także z praktycznymi informacjami dotyczącymi podróżowania po krajach arabskich.

Literatura:

1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.

2. Geografia turystyczna świata, cz. II, red. J. Wereszyńska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

3. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.

4. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2000.

5. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Biblioteka Dialogu, Warszawa 1995.

6. Przeglądowy Atlas Świata. Popularna Encyklopedia Powszechna. Afryka, red. nauk. R. Mydel, J. Groch, GW Bertelsmann, Warszawa 2000.

7. Przeglądowy Atlas Świata. Popularna Encyklopedia Powszechna. Azja, t. I i II, red. nauk. R. Mydel, J. Groch, GW Bertelsmann, Warszawa 2001.

8. Yearbook of Tourism Statistics, World Tourism Organisation, Madrid 2004-2006.

Efekty kształcenia:

Efekty uczenia:

Student zna najważniejsze atrakcje i regiony turystyczne w krajach arabskich.

Student potrafi wskazać uwarunkowania rozwoju ruchu turystycznego w odniesieniu do różnych państw regionu.

Student potrafi wskazać bariery rozwoju turystyki w różnych państwach arabskich.

Student jest świadomy odmienności kulturowej omawianego regionu i wynikających z niej konsekwencji dla rozwoju turystyki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Praca semestralna (pisemna) na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.