Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka zrównoważona

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-TURZR-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Turystyka zrównoważona
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Brak.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Konflikty spowodowane rozwojem turystyki i możliwości zapobiegania im. Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo. Jak wypoczywać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Środowiskowe, ekonomiczne i marketingowe aspekty turystyki zrównoważonej. Przykłady z Polski i świata.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Brak.

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z możliwościami zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce.

Treść:

Relacje pomiędzy turystyką a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Konflikty spowodowane rozwojem turystyki i możliwości zapobiegania im. Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo. Jak wypoczywać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Środowiskowe, ekonomiczne i marketingowe aspekty turystyki zrównoważonej. Przykłady z Polski i świata.

Metody oceny:

Zaliczenie pisemne.

Literatura:

1. Kowalczyk A. (red.), 2010, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa

2. Zaręba D., 2000 (i późniejsze), Ekoturystyka - wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa

Efekty kształcenia:

Znajomość koncepcji turystyki zrównoważonej i problemów jej wdrażania w Polsce i na świecie, świadomość zagrożeń środowiska przyrodniczego i kulturowego ze strony turystyki, umiejętność ogólnej oceny zgodności różnych form turystyki i zagospodarowania turystycznego z zasadami zrównowazonego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - test jednokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kulczyk
Prowadzący grup: Sylwia Kulczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.