Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Codzienność młodych Gruzinów. Badania w Tbilisi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL124 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Codzienność młodych Gruzinów. Badania w Tbilisi
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Weekend na facebooku, na demonstracji czy w kawiarni? Jakie formy przybiera zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne? Jaki ma to związek z polityką państwa, a jaki z procesami globalizacyjnymi?

Jest to dwuletni cykl zajęć łączących zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z wyjazdami terenowymi. W ramach laboratorium student ma szanse uczestniczenia w projekcie badawczym na wszystkich etapach jego realizacji, pod opieką prowadzącego daną grupę laboratoryjną.

Pełny opis:

Nowe style życia, nowe mody i postawy, czerpiące z globalnych trendów nie omijały Gruzji, będąc źródłem zarówno inspiracji jak i frustracji. Krajobraz polityczny Gruzji ulegał podczas ostatniej dekady burzliwym przemianom. Młode pokolenie dorastało w atmosferze patriotycznych uniesień, angażując się w walkę o własne, lepsze państwo, sprawiedliwe wybory. Wielu młodych Gruzinów, głównie mieszkańców miast, działało w licznych organizacjach pozarządowych oraz szukało wzorców aktywności politycznej i społecznej za granicą. Młodzi Gruzini wchodzili w dorosłość z optymizmem, wiarą w lepsze jutro. Zawirowania polityczne, kryzys ekonomiczny oraz nie do końca spełnione marzenia o modernizacji i europeizacji sprawiły, że młodzi ludzie zdają się coraz mniej pewnie patrzeć w przyszłość.

Uczestnicząc w życiu młodych mieszkańców Tbilisi, będziemy się zastanawiać, czy i w jaki sposób młodzi Gruzini angażują się w praktyki państwowe (będące jednocześnie praktykami kulturowymi), jak postrzegają swoją rolę w państwie gruzińskim, czym motywowana jest ich aktywność społeczna i polityczna. Będziemy również poznawać dominujące style życia, mody; zastanowimy się, co jest ważne dla młodych mieszkańców gruzińskiej stolicy oraz wokół jakich idiomów konstruowana jest ich tożsamość. Dziedziną naszych badań będzie antropologia polityczna. Naszymi rozmówcami będą głównie studenci, absolwenci oraz młodzi pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. W ramach przygotowania do badań będziemy również rozmawiać z młodymi Gruzinami studiującymi lub pracującymi w Polsce.

Zapraszam do uczestnictwa w grupie wszystkie osoby zainteresowane antropologią polityczną i przemianami społecznymi na obszarze poradzieckim, a także Kaukazem w ogóle.

Wszyscy biorący udział w badaniach muszą znać język angielski. Dużym atutem będzie znajomość rosyjskiego, warto więc rozważyć uczestnictwo w lektoracie w semestrze letnim. Mile widziana będzie również chęć nauki podstaw języka gruzińskiego.

Pierwszy semestr Laboratorium etnograficznego przygotowuje studentów do wyjazdu w teren poprzez wspólne omawianie lektur wybranych przez prowadzącego, dotyczących tematu danej grupy laboratoryjnej, terenu badań, grupy badanej oraz stosowanych technik badawczych.

Latem studenci wyjeżdżają na wyjazd terenowy.

W semestrze drugim i trzecim studenci analizują zebrane materiały terenowe, uzupełniają je na kolejnych dwóch wyjazdach badawczych oraz omawiają wspólnie dalsze lektury.

Latem studenci wyjeżdżają na ostatni wyjazd terenowy.

W semestrze czwartym studenci piszą pracę laboratoryjną polegająca na interpretowaniu materiałów terenowych przy użyciu przeczytanych w czasie laboratorium lektur.

Literatura:

G. Derluguian, „Abkhazia:A Broken Paradise”, Sarai Reader 2007: Frontiers.

E. Kapustina „Elections in Dagestan” (w druku).

Y. Navaro-Yashin „Faces of the state. Secularism and public life in Turkey”, Prineton University Press, 2002.

H. Pilkington, G. Yemelianova, Islam in Post-Soviet Russia, 2002.

I. Raubisko "Proper 'Traditional' versus Dangerous 'New': Religious Ideology and Idiosyncratic Islamic Practices in Post-Soviet Chechnya," Journal of the Anthropological Society of Oxford 1 (2009).

Efekty uczenia się:

Student dzięki uczestnictwu w dwuletnim cyklu badań etnograficznych:

- poznaje literaturę związaną z badaną tematyką, z terenem badań; z etnograficznymi metodami badania; stosowanymi pojęciami i założeniami teoretycznymi;

- zdobywa umiejętności akademickie: umie uporządkować materiały terenowe i je interpretować z użyciem pojęć analitycznych;

- umie skonstruować pracę w konwencji akademickiej tj: umie zrelacjonować literaturę przedmiotu oraz założenia i kategorie badawcze,

sformułować pytania badawcze i hipotezy, przedstawić wyniki badań w formie argumentacji na rzecz określonej tezy, podsumować je wnioskami komentującymi wyniki badań z perspektywy wcześniej przyjętych założeń i konfrontacji z literaturą przedmiotu;

- potrafi skutecznie namówić ludzi do rozmowy; przeprowadzić ją w taki sposób by dotyczyła tematu badań, w czasie rozmowy potrafi akceptować odmienny punkt widzenia i wykazywać zrozumienie dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej.

- potrafi pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze.

Po IV semestrze - praca laboratoryjna ok. 3035 stron.

Laboratorium kończy się złożeniem pracy laboratoryjnej do końca semestru zimowego III roku studiów oraz oddaniem na płycie CD przepisanych wywiadów i ew. innych materiałów terenowych.

Praktyki zawodowe:

Obowiązkowe badania terenowe, które dostarczają źródeł wywołanych do napisania pracy laboratoryjnej i licencjackiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.