Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diplomatic Practice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-DIRP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diplomatic Practice
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Lectures 20 hours, exercises 10 hours

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The scope of the concept of diplomatic practice & its main contributors. Diplomacy as an essential implementer of the state's foreign policy. Stages of the formation & development of diplomacy. Ancient origins & their transmission through Byzantium, the Vatican & Venice. Creation & application of diplomatic practices in China. Renaissance diplomacy and the rise of permanent diplomatic missions. Modern diplomacy and the development of international law. Congress of Vienna, international cooperation & the balance of power. The twilight of secret diplomacy & the League of Nations. The United Nations, international organisations, decolonization & integration processes in foreign policy. The Cold War, disarmament negotiations and the Conference on Security and Cooperation in Europe. Evolution of modern diplomacy after the end of the Cold War. The new actors in diplomatic relations. Summits & Track Two diplomacy. Challenges of globalisation, cultural diversity, demographic, technological & climate change, terrorism.

The law of active & passive legation. Diplomatic protocol & formal aspects of diplomacy. Organisation of the Ministry of Foreign Affairs & the Foreign Service. Main functions of a diplomatic mission. Bilateral diplomacy. Embassy, head of mission, diplomatic staff and internal regime. Working techniques and key specialisations (security policy, commercial diplomacy, public diplomacy, diaspora diplomacy, digital diplomacy). Consular office and consular assistance. Career consuls and honorary consuls. Multilateral diplomacy. International cooperation and international organisations. Typology of international organisations & their essential working techniques. Multilateral negotiations. The role of multilateral diplomacy in development & humanitarian aid, the protection of human rights & the creation of new instruments for the application of international law.

Diplomatic privileges and immunities (exercises). Vienna Conventions on Diplomatic Relations & Consular Relations, New York Convention on Special Missions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Satow’s Diplomatic Practice, 6th Edition, edited by Sir Ivor Roberts, OUP: Oxford 2009.

Roberts I., The Development of Modern Diplomacy, International Law Discussion Group, Chatham House 2009.

Nicolson H., The Evolution of Diplomatic Method. Being the Chichele Lectures Delivered at the University of Oxford in November 1953, Macmillan, New York 1954.

Drinkwater D., Sir Harold Nicolson and International Relations. The Practitioner as Theorist, OUP: Oxford 2005, p. 89-115, 203-212.

Langhorne R., The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, in: Review of International Studies, Vol. 18, No. 1 (Jan., 1992), pp. 3-17

Denza E., Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 4th Edition, OUP: Oxford 2016.

French M., United States Protocol. The Guide to Official Diplomatic Etiquette, Littlefield 2010.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: między tradycją a nowoczesnością, PISM: Warszawa 2015

Orłowski T., Praktyka dyplomatyczna, PISM: Warszawa 2022 [in print]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Orłowski
Prowadzący grup: Tomasz Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lectures 20 hours, exercises 10 hours

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The scope of the concept of diplomatic practice & its main contributors. Diplomacy as an essential implementer of the state's foreign policy. Stages of the formation & development of diplomacy. Ancient origins & their transmission through Byzantium, the Vatican & Venice. Creation & application of diplomatic practices in China. Renaissance diplomacy and the rise of permanent diplomatic missions. Modern diplomacy and the development of international law. Congress of Vienna, international cooperation & the balance of power. The twilight of secret diplomacy & the League of Nations. The United Nations, international organisations, decolonization & integration processes in foreign policy. The Cold War, disarmament negotiations and the Conference on Security and Cooperation in Europe. Evolution of modern diplomacy after the end of the Cold War. The new actors in diplomatic relations. Summits & Track Two diplomacy. Challenges of globalisation, cultural diversity, demographic, technological & climate change, terrorism.

The law of active & passive legation. Diplomatic protocol & formal aspects of diplomacy. Organisation of the Ministry of Foreign Affairs & the Foreign Service. Main functions of a diplomatic mission. Bilateral diplomacy. Embassy, head of mission, diplomatic staff and internal regime. Working techniques and key specialisations (security policy, commercial diplomacy, public diplomacy, diaspora diplomacy, digital diplomacy). Consular office and consular assistance. Career consuls and honorary consuls. Multilateral diplomacy. International cooperation and international organisations. Typology of international organisations & their essential working techniques. Multilateral negotiations. The role of multilateral diplomacy in development & humanitarian aid, the protection of human rights & the creation of new instruments for the application of international law.

Diplomatic privileges and immunities (exercises). Vienna Conventions on Diplomatic Relations & Consular Relations, New York Convention on Special Missions.

Literatura: (tylko po angielsku)

Satow’s Diplomatic Practice, 6th Edition, edited by Sir Ivor Roberts, OUP: Oxford 2009.

Roberts I., The Development of Modern Diplomacy, International Law Discussion Group, Chatham House 2009.

Nicolson H., The Evolution of Diplomatic Method. Being the Chichele Lectures Delivered at the University of Oxford in November 1953, Macmillan, New York 1954.

Drinkwater D., Sir Harold Nicolson and International Relations. The Practitioner as Theorist, OUP: Oxford 2005, p. 89-115, 203-212.

Langhorne R., The Regulation of Diplomatic Practice: The Beginnings to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, in: Review of International Studies, Vol. 18, No. 1 (Jan., 1992), pp. 3-17

Denza E., Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 4th Edition, OUP: Oxford 2016.

French M., United States Protocol. The Guide to Official Diplomatic Etiquette, Littlefield 2010.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: między tradycją a nowoczesnością, PISM: Warszawa 2015

Orłowski T., Praktyka dyplomatyczna, PISM: Warszawa 2022 [in print]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)