University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kultura logiczna w działaniu

General data

Course ID: 3322-KLD-OG
Erasmus code / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kultura logiczna w działaniu
Organizational unit: Department of Formal Linguistics
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Type of course:

general courses

Short description:

The aim of the course is to increase students' communication skills. Special emphasis will be placed on the semantic aspect of communication. The class has a conversational character. During the meetings, we will analyze examples of actual utterances, both from public and private spaces. The central theme of the course is the concept of logical culture.

Full description:

The aim of the course is to increase students' communication skills. Special emphasis will be placed on the semantic aspect of communication. The class has a conversational character. During the meetings, we will analyze examples of actual utterances, both from public and private spaces. The central theme of the course is the concept of logical culture.

The classes cover the following topics:

1. Logical culture

2. Fundamental semantic relations: entailment, contradiction, neutrality

3. Presuppositions

4. Argument from analogy, analysis of examples

5. Exercises in paraphrasing

6. Exercises in conceptual analysis

7. Errors in reasoning

8. Oxford debate on a chosen topic

Bibliography: (in Polish)

Będkowski M. (2019): Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej. W: Studia semiotyczne 33.2.

Grice H. P. (1980): Logika a konwersacja. W: B. Stanosz (red.). Język w świetle nauki, 91-114.

Hołówka T. (2005): Kultura logiczna w przykładach. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymanek K. (2008): Argument z podobieństwa. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Learning outcomes:

Development of communication skills, namely:

- Sensitizing linguistic detail,

- Organizing speaking process,

- Acquire the ability of precise paraphrasing.

Assessment methods and assessment criteria:

During the exam, the student formulates a previously prepared thesis, presents three arguments in favor of it, and then tries to defend this thesis during the discussion.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Daniel Ziembicki
Group instructors: Daniel Ziembicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 20 places more information
Coordinators: Daniel Ziembicki
Group instructors: Daniel Ziembicki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)