Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient Egyptian Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-EG-AEM-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient Egyptian Medicine
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Historia egipskiej medycyny, od 3 tysiąclecia p.n.e. do późnego Antyku

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture provides an overview of medicine and medical practices from

the 3rd millennium BC to Late Antiquity primarily drawing on ancient Egypt,

but includes material from neighbouring cultures. The focus is on interpreting

and reconstructing ancient practices and theories based on original sources

(in translation) through a modern methodological approach to these by

combining approaches from both the humanities and modern medical

sciences. Both written and material sources are examined and discussed.

One of the main objectives of the module is to make students aware of the

importance of culture to interpret ancient medicine and science in general.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, London 1996 (or later)

J.P. Allen, The Art of Medicine in Ancient Egypt, New York NY 2005

Course reader (provided separately)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student should:

Knowledge:

-Understand methods, scope, and social setting of ancient medicine

-Sources relating to ancient medicine

-Connection between culture and anthropology and medical theories and

practices

Skills

-Be able to analyses particular topics relating to ancient therapeutic practices

and medicine

-Analyze ancient sources, construct and present an argument, and historical

overview of the medicine and its sources in antiquity.

Competence:

-Awareness of the cultural specificity of the ancient Egypt and its significance

for understanding modern world

-Awareness of significance the culture of the ancient Egypt

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy, Egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie są stosowane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andreas Winkler
Prowadzący grup: Andreas Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)