Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Orientalistyczny)

Jednostka: Wydział Orientalistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3600-KM-AVTE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

--

Strona przedmiotu
3600-EG-AEM-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia egipskiej medycyny, od 3 tysiąclecia p.n.e. do późnego Antyku

Strona przedmiotu
3600-EG-AES-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-ASAR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures relate to the history of Azerbaijan-from the ancient times to Seljuk invation. The lectures elucidate the most important historical events and development of religious currents of ancient and medieval Azerbaijan within its boundaries of that time.

Strona przedmiotu
3600-ZIE-AEN2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie analiza podstawowych pojęć dyscypliny takich etniczność, etnos, etnogeneza, nacjonalizm, wspólnota wyobrażona, czy tradycja wynaleziona. Podjęte zostanie również zagadnienie relacji między tożsamością etniczną/narodową i konfesjonalną. Przedstawione zostaną antropologiczne podejścia do badań nad kwestiami tożsamościowymi zarówno w społecznościach europejskich, jak i pozaeuropejskich.

Strona przedmiotu
3600-ZIE-AEN1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę etnologii i antropologii etniczności. Będą one służyć omówieniu podstawowych szkół antropologicznych i etnologicznych podejmujących problematykę tożsamości etnicznej i narodowej, w tym prac czołowych ich przedstawicieli wywodzących się z tradycji anglosaskiej, środkowoeuropejskiej i rosyjskiej/radzieckiej.

Strona przedmiotu
3600-ZIE-AEKAC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę antropologii politycznej Kaukazu i Azji Środkowej. Będą one służyć omówieniu podstawowych modeli politycznych w obu regionach, relacji między religią a sferą polityki, pojęć definiujących postrzeganie kwestii politycznych, zderzenia tradycyjnej kultury politycznej ze współczesnymi/europejskimi wzorcami i koncepcjami politycznymi takimi jak prawa człowieka. W trakcie zajęć przedstawione zostaną także współczesne procesy polityczne w obu regionach w perspektywie antropologii polityki.

Strona przedmiotu
3600-SJW-ATMCCP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interaktywne zajęcia poświęcone społeczności arabskiej współczesnego świata będą okazją do wysłuchania części wykładowych ilustrowanych nagraniami i zdjęciami, a także do samodzielnej pracy i wymiany poglądów na najbardziej palące problemy dzisiejszego Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Treści kulturoznawcze zostaną uzupełnione nauką podstaw literackiego języka arabskiego (alfabet, wymowa, kluczowe zwroty).

Strona przedmiotu
3600-TU-ARI-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures relate to the history of Azerbaijan from 1828 till the end of 20th century – proclamation of independence. The subject considers the social, political, economic, ideological, and religion development of Azerbaijan people at that period.

Strona przedmiotu
3600-SJW-BR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka poprzez zanurzanie się w mityczny świat

bajki rosyjskiej, zapoznanie się z kulturą rosyjską i jej wartościami . Dla osób na poziomie A2 (po 1-szym semestrze nauki języka)/ B1. Wymagane umiejętność czytania w języku rosyjskim.

Strona przedmiotu
3600-RAABI-B-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-BIJP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z fundamentami myśli buddyjskiej i z historią buddyzmu w Indiach oraz z podstawowymi ideami rozmaitych nurtów religijnych i filozoficznych rozwijających się na niezwykle bogatej starożytnej i wczesnośredniowiecznej indyjskiej scenie intelektualnej.

Strona przedmiotu
3600-KM-BWKE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatów jest zapoznanie osób uczestniczących z buddyzmem wojującym - czyli religijnie motywowanym zaangażowaniem buddystów w przemoc lub pochwalanie/racjonalizowanie przemocy - omówionym na przykładzie zjawisk religijno-społecznych i politycznych współczesnej Sri Lanki.

Strona przedmiotu
3600-HE-CMWSTB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będą rozważania na temat słownictwa tekstów biblijnych, które oryginalnie spisane zostały w hebrajskim, aramejskim i grece. Bazując na współczesnej metodologii językoznawczej analizować będziemy wybrane fragmenty Biblii, starając się dociec znaczenia kluczowych wyrażeń w nich występujących. W ramach zajęć zajmiemy się zarówno semantyką wyrażeń w językach źródłowych, jak i interpretacjami tłumaczy odzwierciedlonymi w przekładach na język polski. Oprócz tego, omówione zostaną wybrane prace z zakresu semantyki leksykalnej tekstów biblijnych, a także wybrane wątki debaty naukowej w tym zakresie.

Strona przedmiotu
3600-IN-CAPSJ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-IN-CAPOU-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-SJW-DD-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają zaznajomić studenta z fenomenem ogólnie pojętej chińskiej onomatopei w perspektywie porównawczej. Student nie musi znać wcześniej języka chińskiego, zajęcia zakładają również zapoznanie z podstawami języka.

Strona przedmiotu
3600-SJW-DDSD-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Dobar dan - svaki dan. Język serbski dla początkujących” przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy znajomości języka serbskiego. Podczas kursu jego uczestnicy poznają realia życia w serbskich miastach oraz wsiach, leksykę związaną z życiem codziennym, gramatykę adekwatną do poziomu początkującego oraz elementy kultury Serbów. Będą również ćwiczyć swoją znajomość odczytywania tekstów zapisanych alfabetem cyrylickim.

Strona przedmiotu
3600-KM-D-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki współczesnej dyplomacji. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące historii dyplomacji, roli dyplomacji jako zespołu mechanizmów i instrumentów służących realizacji interesów państwa za granicą oraz rozwiązywaniu problemów wielostronnych i globalnych, organizacji służby zagranicznej, krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych określających ramy funkcjonowania dyplomacji, metod i zakresu działania służby zagranicznej, protokołu dyplomatycznego oraz nowych dziedzin i rodzajów dyplomacji rozwijających się i wykorzystywanych w świecie w ostatnich latach.

Strona przedmiotu
3600-WS-DWS1.-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-WS-DWS2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-KM-ELIC-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatów jest przedstawienie jak dwie wielkie religie - islam i chrześcijaństwo funkcjonują w Afryce. Pomimo różnorodności kulturowej istnieje wiele cech wspólnych, dzięki którym kultury Afryki stwarzają możliwości do koegzystencji wyznawców obu religii.

Strona przedmiotu
3600-SI-FRCH2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości na temat najważniejszych filozoficznych i religijnych tradycji w Chinach

Strona przedmiotu
3600-SI-FRCH1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-IN-FI-OG(L) brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dokonanie podstawowego rysu historycznego myśli indyjskiej oraz systematyczne przedstawienie najważniejszych prądów filozofii indyjskiej. Zagadnienia filozoficzne ukazane są w perspektywie historycznej i porównawczej, z uwzględnieniem analogii z filozofią zachodnią.

Wykład w semestrze letnim omawia filozofię indyjską okresu klasycznego i poklasycznego.

Strona przedmiotu
3600-IN-FI-OG(Z) brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-TU-FPAZ-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures relate to the international policy of Azerbaijan-from the beginning of 20th century to the present day. The lectures explain the most important political events in the World history and in the history of Azerbaijan and the influence of these events on the foreign policy of Azerbaijan.

Strona przedmiotu
3600-AF-GRR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3600-KM-HP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat historii instytucji haremu w świecie islamu, reprezentacjami haremu w kulturze zachodniej, rolą tej reprezentacji w postrzeganiu islamu i muzułmanów oraz reinterpretacją tego obrazu w twórczości współczesnych artystów wywodzących się ze świata islamu.

Dla osiągnięcia tego celu konieczne będzie poznanie podstawowych teorii kulturoznawstwa oraz dyskursu postkolonialnego.

Strona przedmiotu
3600-EG-Hnk-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)