University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dobar-dan-svaki dan. Serbian language for beginners (continuation)

General data

Course ID: 3600-SJW-DDSD-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0231) Language acquisition The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Dobar-dan-svaki dan. Serbian language for beginners (continuation)
Name in Polish: Dobar dan-svaki dan. Język serbski dla początkujących (kontynuacja)
Organizational unit: Faculty of Oriental Studies
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Mode:

Remote learning

Short description: (in Polish)

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Dobar dan - svaki dan. Język serbski dla początkujących” przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy znajomości języka serbskiego. Podczas kursu jego uczestnicy poznają realia życia w serbskich miastach oraz wsiach, leksykę związaną z życiem codziennym, gramatykę adekwatną do poziomu początkującego oraz elementy kultury Serbów. Będą również ćwiczyć swoją znajomość odczytywania tekstów zapisanych alfabetem cyrylickim.

Full description: (in Polish)

Zakres tematyczny konwersatorium będzie obejmował następujące zagadnienia:

1) Najważniejsze miasta Serbii.

2) Salaš - życie na wsi. Rozwój turystyki i agroturystyki w Serbii.

3) Najważniejsze atrakcje turystyczne Serbii.

4) Jak mieszkają Serbowie? Leksyka związana z domem i mieszkaniem. Najem mieszkania w Belgradzie.

5) Serbska kuchnia - tradycyjne dania.

6) Slava - święto patrona rodziny.

Bibliography: (in Polish)

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi przeczytać płynnie krótki tekst zapisany alfabetem cyrylickim

- zna gramatykę języka serbskiego na poziomie A1

- potrafi przeprowadzić krótkie konwersacje w określonych sytuacjach komunikacyjnych

- posiada wiedzę o wybranych aspektach życia kulturalnego i codziennego Serbów oraz o atrakcjach turystycznych Serbii.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

-ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 50%

-końcowe zaliczenie pisemne - 40% (zaliczenie odbywa się online)

- kontrola obecności 10%

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Short description: (in Polish)

Przedmiot ogólnouniwersytecki „Dobar dan - svaki dan. Język serbski dla początkujących” przeznaczony jest dla osób, które opanowały podstawy znajomości języka serbskiego. Podczas kursu jego uczestnicy poznają realia życia w serbskich miastach oraz wsiach, leksykę związaną z życiem codziennym, gramatykę adekwatną do poziomu początkującego oraz elementy kultury Serbów. Będą również ćwiczyć swoją znajomość odczytywania tekstów zapisanych alfabetem cyrylickim.

Bibliography: (in Polish)

- Učimo srpski 1, Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Novi Sad, Azbukum 2015

- Materiały własne [J.A.]

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Jolanta Ambroziak
Group instructors: Jolanta Ambroziak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)