Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-WAR14-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia przestrzeni miejskich na Bałkanach
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):


Mile widziana znajomość języka angielskiego i języków regionu umożliwiająca uczestnikom zapoznanie się z tekstami naukowymi w językach obcych.


Zajęcia skierowane są do studentów reprezentujących zróżnicowane perspektywy badawcze oraz dziedziny naukowe, którzy cenią sobie formułę warsztatową zajęć oraz planują realizację samodzielnego projektu badawczego.
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań kulturowych nad miastem, zapoznanie ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz przybliżenie aktualnych badań nad miastem w wielokulturowym regionie Bałkanów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań kulturowych nad miastem, zapoznanie ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz przybliżenie aktualnych badań nad miastem w wielokulturowym regionie Bałkanów.

Przykłady obejmują albański, bośniacki, bułgarski, chorwacki, serbski i macedoński kontekst kulturowy, co pozwala studentom na rozszerzenie wiedzy o regionie oraz na uświadomienie sobie bogactwa wynikającego ze zróżnicowania kulturowego regionu. Studenci zapoznają się ze specyfiką lokalnej miejskości poprzez wybrane kategorie kulturowe stanowiące punkt odniesienia we współczesnych badaniach miasta np. sąsiedztwo, Inny/inność, migracje. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dynamice relacji mieszkańców wielokulturowych społeczności miejskich regionu. Podczas zajęć zostanie również podjęta refleksja nad stereotypowym postrzeganiem mieszkańców regionu i możliwych przyczynach ukształtowania się takiego wizerunku.

Wybrane spotkania zostaną poświęcone wprowadzeniu do metodologii jakościowych badań terenowych. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję wcielić się w role osób aktywnie i biernie zaangażowanych w każdy etap procesu badawczego. Proponowany kurs ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego i opracowania planu jego realizacji.

Literatura:

Eller J. D., Antropologia kulturowa, Kraków 2012

Hannerz U., Odkrywanie miasta: antropologia obszarów miejskich, Kraków 2006

Jelavich B., Historia Bałkanów t. 1 i 2, Kraków 2005

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2004

Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, red. B. Jałowiecki, M. Szczepański, Warszawa 2006

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Warszawa 2008

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008

Literatura dodatkowa zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student(ka) jest w stanie zidentyfikować różnice między antropologią kulturową i innymi dziedzinami nauk humanistycznych, jak również opisać jej subdyscypliny np. antropologię miasta (K_W04), zna także podstawową terminologię dotyczącą badań nad miastem (K_W01). Rozumie znaczenie badań nad miastem w poznawaniu i wyjaśnianiu współczesnych zjawisk i problemów (K_U04).

Uczestnik lub uczestniczka kursu posiada umiejętności dokonia selekcji i krytycznej analizy dostępnych źródeł (K_U01), samodzielnego sformułowania problemu badawczego (K_U03), wykorzystania cyfrowych i interdyscyplinarnych narzędzi badawczych w analizie wybranego aspektu funkcjonowania (w) przestrzeni miejskiej (K_U13, K_W07) oraz właściwej prezentacji wyników swojej pracy (K_U06, K_U10).

Docenia znaczenie pracy zespołowej (K_K02, K_U11), badań terenowych i kontaktu z miejscową ludnością w badaniach kulturoznawczych (K_K07-09, K_K11).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny pracy studenta jest aktywność podczas zajęć i poprawność opracowania wybranego problemu badawczego (w formie projektu badań lub pracy pisemnej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Maciulewicz
Prowadzący grup: Marzena Maciulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.