Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BA Seminar: New Media in American Culture (Seminarium licencjackie: Nowe media w kulturze amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS024 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: New Media in American Culture (Seminarium licencjackie: Nowe media w kulturze amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Niniejsze seminarium jest kontynuacją proseminarium i tym samym, podczas gdy w zeszłym semestrze skupiliśmy się na procesie badawczym oraz jego etapach, w tym semestrze skupimy się na procesie pisania pracy licencjackiej. Interesować nas będzie funkcjonowanie, znaczenie, oraz rola nowych mediów w kulturze amerykańskiej. Dogłębniej przyjrzymy się indywidualnym projektom badawczym uczestników oraz ocenimy czy owe projekty są dogłębnie ugruntowane w badaniach nad nowymi mediami oraz czy podejmują one analizę nowo-medialną. Tematy które zostaną poruszone będę zależne od projektów badawczych oraz zainteresowań uczestników.

Pełny opis:

Niniejsze seminarium jest kontynuacją proseminarium i tym samym, podczas gdy w zeszłym semestrze skupiliśmy się na procesie badawczym oraz jego etapach, w tym semestrze skupimy się na procesie pisania pracy licencjackiej. Interesować nas będzie funkcjonowanie, znaczenie, oraz rola nowych mediów w kulturze amerykańskiej. Dogłębniej przyjrzymy się indywidualnym projektom badawczym uczestników oraz ocenimy czy owe projekty są dogłębnie ugruntowane w badaniach nad nowymi mediami oraz czy podejmują one analizę nowo-medialną. Tematy które zostaną poruszone będę zależne od projektów badawczych oraz zainteresowań uczestników.

Literatura:

Kirszner, Laurie G. and Stephen R. Mandell. Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students.

Harvey, Michael. The Nuts and Bolts of College Writing.

The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. Colomb et al.,

The Craft of Research.

Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Wiedza:

posiada wiedzę dotyczącą wybranych metodologii stosowanych w medioznawstwie.

ma dogłębną wiedzę na temat wybranych przez siebie aspektów nowych mediów

ma głęboką wiedzę na temat obszaru swoich indywidualnych badań.

Umiejętności:

potrafi zaplanować i przeprowadzić badania niezbędne do napisania pracy licencjackiej.

potrafi sformułować swoje tezy i wnioski na piśmie.

potrafi ocenić jakość i odpowiedniość źródeł i udokumentować swoją pracę.

Kompetencje:

potrafi zaprezentować swoją pracę kolegom i koleżankom.

potrafi konstruktywnie i grzecznie skomentować prace innych osób.

potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące swojego projektu, ocenić komentarze innych osób oraz wykorzystać cenne komentarze w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła:

Napisanie pracy licencjackiej o objętości co najmniej 25 stron (7500 słów) w trakcie trwania semestru. Praca będzie się składała z 3 części (teoretyczna 30%, praktyczna 30%, analityczna 30%) z czego każda zostanie oceniona.

Aktywny udział w zajęciach 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Kotlińska
Prowadzący grup: Blanka Kotlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium jest kontynuacją proseminarium i podczas gdy w zeszłym semestrze skupiliśmy się na procesie badawczym oraz jego etapach, w tym semestrze skupimy się na procesie pisania pracy licencjackiej. Interesować nas będzie funkcjonowanie, znaczenie, oraz rola nowych mediów w kulturze amerykańskiej. Dogłębniej przyjrzymy się indywidualnym projektom badawczym uczestników oraz ocenimy czy owe projekty są dogłębnie ugruntowane w badaniach nad nowymi mediami oraz czy podejmują one analizę nowo-medialną. Tematy które zostaną poruszone będę zależne od projektów badawczych oraz zainteresowań uczestników.

Pełny opis:

Seminarium jest kontynuacją proseminarium i podczas gdy w zeszłym semestrze skupiliśmy się na procesie badawczym oraz jego etapach, w tym semestrze skupimy się na procesie pisania pracy licencjackiej. Interesować nas będzie funkcjonowanie, znaczenie, oraz rola nowych mediów w kulturze amerykańskiej. Dogłębniej przyjrzymy się indywidualnym projektom badawczym uczestników oraz ocenimy czy owe projekty są dogłębnie ugruntowane w badaniach nad nowymi mediami oraz czy podejmują one analizę nowo-medialną. Tematy które zostaną poruszone będę zależne od projektów badawczych oraz zainteresowań uczestników.

Literatura:

Kirszner, Laurie G. and Stephen R. Mandell. Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students.

Harvey, Michael. The Nuts and Bolts of College Writing.

The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. Colomb et al.,

The Craft of Research.

Kate Turabian, A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.