Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria licencjackie (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Seminaria licencjackie
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
4219-ZS000
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-ZS006
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie dotyczyło przede wszystkim literatury i kultury afroamerykańskiej. Inne tematy będą akceptowane indywidualnie (proszę o kontakt przed rejestracją; moim głównym polem zainteresowań są queer studies—w razie zainteresowania możemy stworzyć alternatywną grupę z tym tematem).

Strona przedmiotu
4219-ZS038
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie dla osób zainteresowanych kulturą amerykańską, zwłaszcza filmem, a także problematyką gender, rasą i seksualnością. Seminarium wspiera studentów w procesie pisania prac licencjackich w tym obszarze, dostarczając inspiracji teoretycznych, okazji do prezentowania badań i wymiany myśli, a także serii mobilizujących do pracy terminów i konsultacji.

Strona przedmiotu
4219-ZS034
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze seminarium licencjackie jest poświęcone analizie sposobów, w jakie literatura północnoamerykańska odpowiada na kryzysy w różnych okresach historycznych, z naciskiem na 20. i 21.wiek. Podczas seminarium studentki i studenci badają sposoby reprezentacji wojny, pandemii, kryzysu klimatycznego, niesprawiedliwości społecznej i rasowej czy kryzysu migracyjnego.

Strona przedmiotu
4219-ZS001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie badaniu mediów amerykańskich, zarówno w perspektywie historycznej jak i ich współczesnym kształcie. Będziemy przyglądać się mediom jako instytucjom, które mają przynosić zyski lub postrzegają swoją rolę jako misję społeczną. Analiza różnych formatów tekstów medialnych przy zastosowaniu różnych teorii i podejść metodologicznych to również zadanie studentów seminarium. Rola reklamy, odwołania do stereotypów funkcjonujących w kulturze, a także próby ich łamania, historia reklamy to również obszar zainteresowań.

Strona przedmiotu
4219-ZS020
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia to kontynuacja proseminarium BA. Podczas zajęć studenci przeprowadzą swoje badania i przygotują pracę licencjacką w ramach badań, które prowadzili w trakcie proseminarium. Głównym celem tego seminarium będzie wsparcie studentów w skutecznym ukończeniu zaproponowanych badań oraz przygotowaniu pisemnej pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
4219-ZS031
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium adresowane jest do studentów interesujących się szeroko rozumianą problematyką polityczno-społeczną z naciskiem na politykę wewnętrzną USA. Niemniej osoby pragnące badać zagadnienia polityki zagranicznej, kultury politycznej, psychologii polityki, komunikacji politycznej też są mile widziani. Dla wszystkich tych osób przydatne będzie wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy z najróżniejszych zajęć w OSA i praktyczne zweryfikowanie umiejętności posługiwania się metodami nauk społecznych, przede wszystkim jakościowych. Celem zajęć jest REALIZACJA planu badawczego dla pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
4219-ZS040
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To seminarium opiera się na założeniu, że wojny amerykańskie skupiają w sobie najważniejsze i najciekawsze wątki w amerykańskiej historii intelektualnej, społecznej i politycznej. Są szczególnie ważne i interesujące gdy są wyrażone w literaturze i sztukach wizualnych. Prześledzimy zmieniający się charakter literatury wojennej w kontekście zmian zachodzących w całej literaturze amerykańskiej a także amerykańskiej historii, ideologii, i relacji międzynarodowych. To seminarium rozpocznie się od dyskusji na temat wybranych tekstów by łatwiej było zidentyfikować ciekawe pytania badawcze a w dłuższej perspektywie ciekawe tematy prac licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-ZS036
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

To seminarium jest kontynuacją proseminarium „Contemporary Topics on Culture and Politics” (4219-ZP038)

Strona przedmiotu
4219-ZS023
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci i studentki kontynuują przygotowywanie pracy licencjackiej pod opieką naukową prowadzącej.

Strona przedmiotu
4219-ZS039
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Wszyscy jesteśmy migrantami” — oświadczył pisarz Moshin Hamid w swojej nagradzonej powieści Exit West. Jakkolwiek kontrowersyjne może być to stwierdzenie, wskazuje ono na kluczowe znaczenie migracji i granic dla naszego życia i globalnej przyszłości. Seminarium pomaga zgłębić kwestie migracji, wygnania, statusu uchodźcy w USA w różnych reprezentacjach kulturowych, a także kwestie etniczności i rasy, płci i seksualności, ściśle związane z reżimami migracyjnymi oraz w dialogu z innymi osobami studiującymi napisać kolejne części pracy licencjackiej i przygotować się do jej obrony.

Strona przedmiotu
4219-ZS022
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko pojętą polityką i mediami Stanów Zjednoczonych, wspomagając studenta w procesie pisania pracy licencjackiej.

Strona przedmiotu
4219-ZS042
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Drugi semestr seminarium BA ma na celu pomóc studentom w

napisaniu pracy licencjackiej z dziedziny studiów kulturowych

oraz religioznawstwa. Prace licencjackie, które powstają w

ramach tego seminarium, powinny przeprowadzać samodzielną

analizę wybranego materiału źródłowego przy użyciu metody

krytyki ideologicznej lub kulturoznawczej analizy dyskursu. Po

pierwszym semestrze każdy z uczestników seminarium napisał

rozdział pracy i zgromadził podstawową literaturę związaną z jej

tematem.

Strona przedmiotu
4219-ZS018
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych historią społeczną (i polityczną USA) XIX i XX wieku. Dotyczyć będzie takich zagadnień jak kultura, kwestie społeczne, polityczne, reformy i zmiany w USA, a także współczesne badania i poglądy na omawiane dekady. Przedmiotem prac liecncjackich mogą być odzwierciedlenia dekad w takich mediach jak film, muzyka, czy obraz, źródła pisane i inne formy wyrażania przeszłości. Studenci zdobędą umiejętności sporządzenia pracy licencjanckiej jako wstępu do pogłębionych badań nad USA poprzez naukę analizy różnorodnego materiału źródłowego – pisanego, dźwiękowego i wizualnego, sporządzenia "research paper" recenzji, rozdziału pracy licencjackiej oraz zastosowania odpowiedniego aparatu naukowego. Wybór obszaru zainteresowań należy do uczestnika seminarium, musi on jednak odzwierciedlać zainteresowania i chęć badania wskazanego obszaru tak, aby efekt końcowy był na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Strona przedmiotu
4219-ZS041
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć są prezentacje ukończonych fragmentów prac licencjackich oraz krytyczne dyskusje nad nimi w gronie wszystkich uczestników seminarium. W rezultacie dokonanych w ramach poprzedzającego proseminarium wyborów zarysowała się częściowa wspólnota badawcza oparta na pojęciu traumy w rozumieniu Dominicka LaCapry. Przyjęto podział prac na część wstępną, która stawia pytanie badawcze, prezentuje aparat pojęciowy oraz uzasadnia wybór literatury podmiotowej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)