Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Instytut Polityki Społecznej - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
nauki o rodzinie Nauki o rodzinie, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-NR
Nauki o rodzinie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-NR
Nauki o rodzinie, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia ZU-NR-IPS
Nauki o rodzinie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia NZ1-NR
Nauki o rodzinie, niestacjonarne(wieczorowe), drugiego stopnia NW2-NR
Nauki o rodzinie, stacjonarne, drugiego stopnia S2-NR
Nauki o rodzinie, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-NR
organizowanie rynku pracy Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-ORP
polityka społeczna Podyplomowe Studia w zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne SP-IPS-DZPE
Podyplomowe Studia w zakresie Rynku Pracy o Specjalności Doradztwo Zawodowe i Pośrednictwo Pracy SP-IPS-DZPP
Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej SP-IPS-NPPS
Podyplomowe Studium Nauk o Pracy i Polityki Społecznej - Europejski Fundusz Społeczny SP-IPS-NPPS-EFS
Polityka społeczna w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie EZ-DZ-SP-IPS
Polityka społeczna, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia NW1-SP
Polityka społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia NZ2-SP
Polityka społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia NZ1-SP
Polityka społeczna, stacjonarne, drugiego stopnia S2-SP
Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia S1-SP
Public Relations w Instytucji Użyteczności Publicznej SP-IPS-PRUP
polityka społeczna Program "MOST" w Instytucie Polityki Społecznej MOST-IPS

pokaż wszystkie kierunki studiów