Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

administracja KIERUNEK (4)
administracja publiczna SPECJALNOŚĆ
administracja publiczna SPECJALIZACJA
administracja slużb ochrony porządku publicznego SPECJALIZACJA
administracja Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
administrowanie organizacjami pozarządowymi SPECJALIZACJA
afrykanistyka SPECJALNOŚĆ
afrykanistyka SPECJALNOŚĆ
Ameryka Łacińska SPECJALNOŚĆ (1)
analityka SPECJALNOŚĆ
analityka biznesowa SPECJALNOŚĆ
analiza i doradztwo polityczne SPECJALNOŚĆ
andragogika SPECJALNOŚĆ
andragogika KIERUNEK (4)
andragogika - doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych SPECJALNOŚĆ
andragogika - edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń SPECJALNOŚĆ
andragogika - organizacja edukacji dorosłych SPECJALNOŚĆ
anglistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, germanistyka oraz specjalność uzup. iberystyka (j.hiszpański) SPECJALNOŚĆ
anglistyka, germanistyka oraz specjalność uzup. iberystyka (j.portugalski) SPECJALNOŚĆ
anglistyka, germanistyka oraz specjalność uzup. italianistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. hiszpański) oraz specjalność uzup. germanistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. hiszpański) oraz specjalność uzup. iberystyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. hiszpański) oraz specjalność uzup. iberystyka (j. portugalski) SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. hiszpański) oraz specjalność uzup. italianistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. portugalski) oraz specjalność uzup. germanistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. portugalski) oraz specjalność uzup. iberystyka (j. hiszpański) SPECJALNOŚĆ
anglistyka, iberystyka (j. portugalski) oraz specjalność uzup. italianistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, romanistyka oraz specjalność uzup. germanistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, romanistyka oraz specjalność uzup. iberystyka (j. hiszpański) SPECJALNOŚĆ
anglistyka, romanistyka oraz specjalność uzup. italianistyka SPECJALNOŚĆ
anglistyka, romanistyka oraz specjalność uzup.iberystyka (j.portugalski) SPECJALNOŚĆ
animacja kultury SPECJALIZACJA
animacja kultury i edukacja nieformalna SPECJALNOŚĆ
Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna SPECJALNOŚĆ
animacja społeczno-kulturalna SPECJALNOŚĆ
animacja społeczno-kulturalna SPECJALNOŚĆ
animator kultury i doradca edukacyjno - zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym SPECJALNOŚĆ
antropozoologia KIERUNEK (1)
Applied Petroleum Geosciences KIERUNEK (1)
arabistyka SPECJALNOŚĆ (1)
arabistyka SPECJALNOŚĆ
Archaeology (Studies in English) KIERUNEK (2)
archeologia KIERUNEK (14)
architektura przestrzeni informacyjnych KIERUNEK (3)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej KIERUNEK (1)
Artes Liberales KIERUNEK (4)
astronomia KIERUNEK (3)
astronomia, studia indywidualne SPECJALNOŚĆ
bałtystyka SPECJALNOŚĆ
bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne SPECJALNOŚĆ
bankowość, ubezpieczenia i finanse publiczne SPECJALNOŚĆ
bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy SPECJALNOŚĆ
bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy SPECJALNOŚĆ
bezpieczeństwo energetyczne SPECJALNOŚĆ
bezpieczeństwo europejskie SPECJALIZACJA
bezpieczeństwo i studia strategiczne SPECJALNOŚĆ
bezpieczeństwo wewnętrzne KIERUNEK (8)
bioetyka KIERUNEK (1)
biofizyka SPECJALNOŚĆ
biofizyka i biochemia widzenia SPECJALNOŚĆ
biofizyka molekularna SPECJALNOŚĆ
bioinformatyka i biologia systemów KIERUNEK (2)
biologia KIERUNEK (9)
biologia komórki i organizmu SPECJALNOŚĆ
biologia molekularna SPECJALNOŚĆ
biologia molekularna SPECJALNOŚĆ
biologia środowiska SPECJALNOŚĆ
biologiczne podstawy ochrony środowiska SPECJALNOŚĆ
biotechnologia SPECJALNOŚĆ
biotechnologia KIERUNEK (5)
biotechnologia medyczna SPECJALNOŚĆ
biotechnologia molekularna SPECJALNOŚĆ
biznes i polityka Indii SPECJALNOŚĆ
bohemistyka SPECJALNOŚĆ
brazylijska SPECJALNOŚĆ
brazylijska SPECJALNOŚĆ
bułgarystyka SPECJALNOŚĆ
chemia KIERUNEK (13)
chemia biologiczna SPECJALNOŚĆ
chemia informatyczna SPECJALNOŚĆ
chemia medyczna KIERUNEK (1)
chemia nowych materiałów SPECJALNOŚĆ
chemia podstawowa i stosowana SPECJALNOŚĆ
chemia stosowana KIERUNEK (1)
chemiczna analiza instrumentalna KIERUNEK (1)
chrześcijaństwo w kulturze SPECJALNOŚĆ
Cultural and Intellectual History Between East and West (między wschodem a zachodem – historia kultury i myśli) SPECJALNOŚĆ
cywilizacja śródziemnomorska SPECJALNOŚĆ
Data Science SPECJALNOŚĆ
Data Science and Business Analytics KIERUNEK (2)
Development Economics SPECJALNOŚĆ
dokumentalistyka SPECJALNOŚĆ
dokumentalistyka SPECJALNOŚĆ
Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV SPECJALNOŚĆ
Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV SPECJALNOŚĆ
doradca i asystent rodziny SPECJALNOŚĆ
doradztwo organizacyjne SPECJALNOŚĆ
doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych SPECJALNOŚĆ
dydaktyka i popularyzacja fizyki SPECJALNOŚĆ
dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
dyplomacja Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
dyplomacja Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
dyplomacja Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
dyplomacja współczesna SPECJALNOŚĆ
dziedzictwo kulturowe SPECJALNOŚĆ
dzieło sztuki w kulturze SPECJALNOŚĆ
dziennikarska SPECJALNOŚĆ
dziennikarska SPECJALNOŚĆ (1)
Dziennikarstwo SPECJALNOŚĆ
dziennikarstwo i komunikacja społeczna KIERUNEK (14)
dziennikarstwo i medioznawstwo KIERUNEK (2)
dziennikarstwo i medioznawstwo KIERUNEK (9)
dziennikarstwo i nauka o komunikowaniu KIERUNEK
e-biznes SPECJALNOŚĆ
e-biznes SPECJALNOŚĆ
edukacja artystyczna SPECJALNOŚĆ
edukacja artystyczna i medialna SPECJALNOŚĆ
edukacja dla rozwoju społecznego SPECJALNOŚĆ
edukacja i opieka nad małym dzieckiem SPECJALNOŚĆ
edukacja integracyjna i edukacja włączająca SPECJALNOŚĆ
edukacja integracyjna z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ
edukacja medialna SPECJALNOŚĆ
edukacja plastyczna SPECJALNOŚĆ
edukacja początkowa SPECJALNOŚĆ
edukacja początkowa i medialna SPECJALNOŚĆ
edukacja początkowa i wczesne naucz. j. ang. SPECJALNOŚĆ
edukacja początkowa z reedukacją SPECJALNOŚĆ
edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń SPECJALNOŚĆ
edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
edukacja przedszkolna oraz wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
edukacja ustawiczna i andragogika SPECJALNOŚĆ
edukacja wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
edukacja wczesnoszkolna oraz przedszkolna SPECJALNOŚĆ
edytorstwo SPECJALNOŚĆ
edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów SPECJALIZACJA
edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów SPECJALIZACJA
edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów SPECJALIZACJA
egiptologia SPECJALNOŚĆ
egiptologia SPECJALNOŚĆ (2)
ekologia KIERUNEK (1)
ekologia SPECJALNOŚĆ
ekologia i ewoluzcjonizm SPECJALNOŚĆ
ekonomia SPECJALNOŚĆ
ekonomia SPECJALNOŚĆ
ekonomia KIERUNEK (31)
ekonomia (Economics) KIERUNEK (2)
ekonomia integracji europejskiej SPECJALNOŚĆ
ekonomia integracji gospodarczej SPECJALIZACJA
ekonomia menadżerska SPECJALNOŚĆ
ekonomia międzynarodowa SPECJALNOŚĆ
ekonomia przedsiębiorczości SPECJALNOŚĆ
ekonomia przedsiębiorczości SPECJALIZACJA
ekonomia przedsiębiorczości SPECJALNOŚĆ
ekonomia przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ
ekonomia sektora publicznego SPECJALNOŚĆ
ekonomiczna SPECJALNOŚĆ
energetyka i chemia jądrowa KIERUNEK (2)
English for Young Learners and CLIL SPECJALNOŚĆ
English for Young Learners and CLIL SPECJALNOŚĆ
English for Young Learners, CLIL and Early Education SPECJALNOŚĆ
English for Young Learners, CLIL and Early Education SPECJALNOŚĆ
English Studies, Spanish Studies /Portuguese/ and supplementary Spanish Studies SPECJALNOŚĆ
etiopistyka SPECJALNOŚĆ
etnologia KIERUNEK (6)
etnologia i antropologia kulturowa KIERUNEK (4)
etyka dla nauczycieli SPECJALNOŚĆ
etyka i elementy filozofii SPECJALIZACJA
Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie SPECJALIZACJA
Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie SPECJALIZACJA
European Administration KIERUNEK
European Finance and Banking SPECJALNOŚĆ
European Finance and Banking SPECJALNOŚĆ
European Politics and Economics SPECJALNOŚĆ
European Politics and Economics KIERUNEK (1)
europeistyka KIERUNEK (2)
europeistyka KIERUNEK (9)
europeistyka - studia europejskie KIERUNEK (7)
europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych KIERUNEK (5)
europeistyka w zakresie realizacji polityk Unii Europejskiej KIERUNEK (1)
europeistyka wschodniosłowiańska SPECJALNOŚĆ (1)
europeistyka-integracja europejska KIERUNEK (3)
europejskie studia optyki okularowej i optometrii KIERUNEK (1)
fennistyka KIERUNEK (3)
filologia KIERUNEK (1)
filologia - translatoryka - glottodydaktyka KIERUNEK
filologia angielska SPECJALNOŚĆ (1)
filologia angielska KIERUNEK (7)
filologia bałtycka KIERUNEK (2)
filologia bałtycka SPECJALNOŚĆ
filologia białoruska SPECJALNOŚĆ (1)
filologia białoruska SPECJALNOŚĆ
filologia białoruska KIERUNEK (2)
filologia białoruska z językiem angielskim KIERUNEK (2)
filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim SPECJALNOŚĆ
filologia białoruska z przedmiotem pobocznym - filologia polska SPECJALNOŚĆ
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
filologia dla mediów SPECJALIZACJA
filologia francuska SPECJALNOŚĆ
filologia germańska SPECJALNOŚĆ
filologia i kultury Europy Zachodniej SPECJALNOŚĆ
filologia iberyjska KIERUNEK (3)
filologia klasyczna SPECJALNOŚĆ (1)
filologia klasyczna SPECJALNOŚĆ
filologia klasyczna i kultura antyczna SPECJALNOŚĆ
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie KIERUNEK (3)
filologia niderlandzka SPECJALNOŚĆ
filologia nowogrecka SPECJALNOŚĆ
filologia nowogrecka KIERUNEK (1)
filologia polska KIERUNEK (10)
filologia polska bez specjalności SPECJALIZACJA
filologia polskiego języka migowego KIERUNEK (1)
filologia polskiego języka migowego KIERUNEK
filologia romańska KIERUNEK (5)
filologia romańska SPECJALNOŚĆ
filologia rosyjska SPECJALNOŚĆ
filologia rosyjska KIERUNEK
filologia rosyjska KIERUNEK (4)
filologia rosyjska SPECJALNOŚĆ
filologia słowiańska SPECJALNOŚĆ
filologia ugrofińska KIERUNEK (4)
filologia ugrofińska SPECJALNOŚĆ
filologia ugrofińska - język fiński SPECJALNOŚĆ
filologia ugrofińska - język węgierski SPECJALNOŚĆ
filologia ukraińska SPECJALNOŚĆ (1)
filologia węgierska SPECJALNOŚĆ
filologia włoska KIERUNEK (4)
filologia włoska SPECJALNOŚĆ
filologia Wschodu Starożytnego SPECJALNOŚĆ
filozofia KIERUNEK (19)
Finance, International Investment and Accounting KIERUNEK (2)
finanse i bankowość KIERUNEK
finanse i inwestycje międzynarodowe SPECJALNOŚĆ
finanse i inwestycje międzynarodowe (Finance and International Investment) SPECJALNOŚĆ
finanse i rachunkowość KIERUNEK (1)
finanse i rachunkowość KIERUNEK (4)
finanse ilościowe SPECJALNOŚĆ
finanse ilościowe SPECJALNOŚĆ
finanse przedsiębiorstw i rachunkowość SPECJALNOŚĆ
finanse przedsiębiorstw i rachunkowość SPECJALNOŚĆ
finanse publiczne i administracja skarbowa SPECJALIZACJA
finanse publiczne i podatki SPECJALNOŚĆ
finanse, inwestycje i rachunkowość KIERUNEK (4)
finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting) KIERUNEK (4)
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia KIERUNEK (6)
fizyka KIERUNEK (7)
fizyka atmosfery SPECJALNOŚĆ
fizyka biomedyczna SPECJALNOŚĆ
fizyka ciała stałego SPECJALNOŚĆ
fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych SPECJALNOŚĆ
fizyka jądra atomowego SPECJALNOŚĆ
fizyka jądrowa i cząstek elementarnych SPECJALNOŚĆ
fizyka komputerowa SPECJALNOŚĆ
fizyka litosfery SPECJALNOŚĆ
fizyka materiałowa i optyka SPECJALNOŚĆ
fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych SPECJALNOŚĆ
fizyka materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych SPECJALNOŚĆ
fizyka medyczna SPECJALNOŚĆ
fizyka medyczna SPECJALNOŚĆ
fizyka środowiska SPECJALNOŚĆ
fizyka teoretyczna SPECJALNOŚĆ
fizyka w ramach MISMaP SPECJALNOŚĆ
fizyka w ramach MISMaP w trybie Studiów Indywidualnych SPECJALNOŚĆ
fizyka w ramach Studiów Indywidualnych SPECJALNOŚĆ
foresight terytorialny SPECJALNOŚĆ
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza SPECJALNOŚĆ
Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza SPECJALNOŚĆ
fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza SPECJALNOŚĆ
fotonika SPECJALNOŚĆ
fundusze UE i przedsiębiorczość SPECJALNOŚĆ
fundusze Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
fundusze Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
geochemia mineralogia petrologia i geologia złóż SPECJALNOŚĆ
geochemia, mineralogia i petrologia SPECJALNOŚĆ (1)
geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa SPECJALNOŚĆ
geodynamika i kartografia geologiczna SPECJALIZACJA
geoekologia SPECJALIZACJA
geoekologia i geomorfologia SPECJALNOŚĆ
geoekologia i geomorfologia SPECJALNOŚĆ
geoekologia i kształtowanie krajobrazu SPECJALNOŚĆ
geofizyka SPECJALNOŚĆ
geofizyka w geologii KIERUNEK (1)
geografia KIERUNEK (9)
geografia człowieka SPECJALIZACJA
geografia ekonomiczna SPECJALNOŚĆ (1)
geografia fizyczna SPECJALNOŚĆ
geografia fizyczna SPECJALNOŚĆ (1)
geografia fizyczna stosowana SPECJALNOŚĆ
geografia globalizacji SPECJALNOŚĆ
geografia krajów rozwijających się SPECJALIZACJA
geografia miast i turystyki SPECJALNOŚĆ
geografia regionalna SPECJALNOŚĆ (1)
geografia społeczno-ekonomiczna SPECJALNOŚĆ
geografia społeczno-ekonomiczna SPECJALIZACJA
geografia społeczno-ekonomiczna SPECJALNOŚĆ
geografia społeczno-ekonomiczna stosowana SPECJALNOŚĆ
geografia świata SPECJALNOŚĆ
geografia świata SPECJALNOŚĆ
geografia turystyki SPECJALIZACJA
geografia turyzmu SPECJALIZACJA
geoinformacja w modelowaniu i zarządzaniu środowiskiem SPECJALNOŚĆ
geoinformatyka SPECJALNOŚĆ (1)
geoinformatyka, kartografia, teledetekcja SPECJALNOŚĆ
geoinformatyka, kartografia, teledetekcja SPECJALNOŚĆ
geoinżynieria SPECJALIZACJA
geologia KIERUNEK (6)
geologia czwartorzędu SPECJALNOŚĆ
geologia inżynierska SPECJALNOŚĆ (1)
geologia inżynierska SPECJALNOŚĆ
geologia klimatyczna SPECJALNOŚĆ (1)
geologia poszukiwawcza KIERUNEK (2)
geologia poszukiwawcza KIERUNEK
Geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP KIERUNEK
geologia stosowana KIERUNEK (3)
geologia stratygraficzna i poszukiwawcza SPECJALNOŚĆ
geologia stratygraficzna i sedymentologia SPECJALNOŚĆ (1)
geologia środowiskowa SPECJALNOŚĆ
geologia złożowa i gospodarcza SPECJALNOŚĆ (1)
geomorfologia SPECJALIZACJA
germanistyka SPECJALNOŚĆ
germanistyka KIERUNEK (4)
germanistyka SPECJALNOŚĆ
Global Management SPECJALNOŚĆ
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
glottodydaktyczna SPECJALIZACJA
golttodydaktyczna SPECJALIZACJA
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
gospodarka i rozwój SPECJALIZACJA
gospodarka przestrzenna KIERUNEK (12)
gospodarka przestrzenna krajów rozwijających się w dobie globalizacji SPECJALNOŚĆ
gospodarka przestrzenna w dobie globalizacji SPECJALNOŚĆ
gospodarka surowcami mineralnymi SPECJALNOŚĆ
gospodarowanie nieruchomościami SPECJALNOŚĆ
gospodarowanie nieruchomościami SPECJALNOŚĆ
Graduate Programme in International Relations KIERUNEK (1)
Graduate Programme in Political Science KIERUNEK (1)
Graduate Programme in Political Science SPECJALNOŚĆ
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners KIERUNEK (1)
Graduate Programme in Teaching English to Young Learners KIERUNEK (1)
handel elektroniczny SPECJALNOŚĆ
handel elektroniczny SPECJALNOŚĆ
hebraistyka SPECJALNOŚĆ
hebraistyka SPECJALNOŚĆ
helwetologia – studia szwajcarskie KIERUNEK (1)
hispanistyka stosowana KIERUNEK (1)
historia KIERUNEK (19)
historia i kultura Żydów KIERUNEK (4)
historia sztuki KIERUNEK (10)
hiszpańska SPECJALNOŚĆ
hiszpańska SPECJALNOŚĆ
Humanitarian Action KIERUNEK (1)
hungarystyka KIERUNEK (3)
hungarystyka SPECJALNOŚĆ
hydrogeologia SPECJALNOŚĆ
hydrogeologia SPECJALNOŚĆ (1)
hydrologia SPECJALIZACJA
hydrologia i klimatologia SPECJALNOŚĆ
hydrologia i klimatologia SPECJALNOŚĆ
iberystyka KIERUNEK (2)
iberystyka SPECJALNOŚĆ (1)
iberystyka SPECJALNOŚĆ
iberystyka - j. hiszpański SPECJALNOŚĆ
iberystyka - j. hiszpański SPECJALNOŚĆ
iberystyka - j. portugalski SPECJALNOŚĆ
iberystyka - j. portugalski SPECJALNOŚĆ
iberystyka (hiszpański) SPECJALNOŚĆ
iberystyka (portugalski) SPECJALNOŚĆ
iberystyka: hispanistyka KIERUNEK (1)
iberystyka: portugalistyka KIERUNEK (1)
ideowe i materialne aspekty życia społecznego SPECJALNOŚĆ
indologia SPECJALNOŚĆ
indologia SPECJALNOŚĆ
infobrokering polityczny SPECJALNOŚĆ
informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury SPECJALNOŚĆ
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo KIERUNEK (13)
informacja w biznesie SPECJALNOŚĆ
informatyka KIERUNEK (4)
informatyka i ekonometria KIERUNEK (8)
informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics) KIERUNEK (2)
informatyka w zarządzaniu e-biznes SPECJALNOŚĆ
informatyka w zarządzaniu e-biznes SPECJALNOŚĆ
integracja europejska SPECJALIZACJA
integracja europejska SPECJALNOŚĆ
integracja i inkluzja społeczno - edukacyjna SPECJALNOŚĆ
integracja i stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
International Business Program KIERUNEK (2)
International Economics SPECJALNOŚĆ
International Economics KIERUNEK (2)
International Financial Management SPECJALNOŚĆ
International Studies in Philosophy KIERUNEK (1)
Internet SPECJALNOŚĆ
inżynieria nanostruktur KIERUNEK (2)
inżynieria obliczeniowa KIERUNEK (1)
inżynieria obliczeniowa KIERUNEK (1)
inżynieria surowców mineralnych SPECJALIZACJA
iranistyka SPECJALNOŚĆ
iranistyka SPECJALNOŚĆ
italianistyka SPECJALNOŚĆ
italianistyka SPECJALNOŚĆ
japonistyka SPECJALNOŚĆ (2)
japonistyka SPECJALNOŚĆ
jednoczesne studia ekonomiczno-matematyczne SPECJALNOŚĆ
język – literatura – kultura SPECJALNOŚĆ
język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem KIERUNEK (1)
język-komunikacja-idee SPECJALNOŚĆ
językoznawstwo SPECJALNOŚĆ
językoznawstwo KIERUNEK (6)
językoznawstwo KIERUNEK
Journalism and Information Studies KIERUNEK (1)
kartografia SPECJALNOŚĆ (1)
klimatologia SPECJALIZACJA
kognitywistyka KIERUNEK (3)
kognitywistyka KIERUNEK
komórki macierzyste w biologii i medycynie SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka KIERUNEK (1)
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka angielskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka angielskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka niemieckiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka niemieckiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka niemieckiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka rosyjskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka rosyjskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka włoskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka włoskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
komunikacja międzykulturowa w zakresie języka włoskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
komunikowanie międzykulturowe SPECJALNOŚĆ
koreanistyka SPECJALNOŚĆ
koreanistyka SPECJALNOŚĆ
kroatystyka SPECJALNOŚĆ
kryminalistyka i nauki sądowe KIERUNEK (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa KIERUNEK (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa KIERUNEK
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa KIERUNEK (1)
kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna KIERUNEK (1)
kryminologia KIERUNEK (3)
kultura - prawo SPECJALNOŚĆ
kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia SPECJALNOŚĆ
kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia i hetytologia SPECJALNOŚĆ (2)
kultura Wschodu Starożytnego - egiptologia SPECJALNOŚĆ (2)
kultura Wschodu Starożytnego - egiptologia SPECJALNOŚĆ
kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia SPECJALNOŚĆ
kulturoznawstwo KIERUNEK (5)
kulturoznawstwo SPECJALNOŚĆ
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska KIERUNEK (2)
kulturoznawstwo - wiedza o kulturze KIERUNEK (3)
kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów SPECJALNOŚĆ
kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów KIERUNEK
kulturoznawstwo Azji i Afryki KIERUNEK (2)
Kulturoznawstwo Europy Środkowo - Wschodniej KIERUNEK (8)
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej SPECJALNOŚĆ
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej SPECJALNOŚĆ (1)
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej KIERUNEK (2)
kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych SPECJALNOŚĆ
kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych, ścieżka zaawansowana SPECJALNOŚĆ
latynoamerykańska SPECJALNOŚĆ
lingwistyka międzykulturowa SPECJALNOŚĆ
lingwistyka stosowana KIERUNEK (11)
lingwistyka stosowana SPECJALNOŚĆ (1)
lingwistyka stosowana - translatoryka - glottodydaktyka KIERUNEK
literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej SPECJALNOŚĆ
literatura i kultura renesansu SPECJALNOŚĆ
literatura i kultura renesansu SPECJALNOŚĆ
literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej SPECJALNOŚĆ
literaturoznawczo - językoznawcza SPECJALNOŚĆ
literaturoznawczo - językoznawcza SPECJALNOŚĆ
literaturoznawstwo KIERUNEK (9)
literaturoznawstwo SPECJALNOŚĆ
literaturoznawstwo SPECJALNOŚĆ
literaturoznawstwo SPECJALNOŚĆ
lituanistyka i lettonistyka SPECJALNOŚĆ
logistyka i administrowanie w mediach KIERUNEK (7)
logistyka i marketing w mediach SPECJALNOŚĆ
logistyka i marketing w mediach SPECJALNOŚĆ
logistyka mediów KIERUNEK (2)
logopedia SPECJALNOŚĆ
logopedia kliniczna SPECJALNOŚĆ
logopedia ogólna SPECJALNOŚĆ
logopedia ogólna i kliniczna KIERUNEK (2)
logopedia ogólna i kliniczna (PRK) SPECJALIZACJA
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna KIERUNEK
logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna SPECJALNOŚĆ
makrokierunek bioinformatyka i biologia systemów KIERUNEK
makrokierunek energetyka i chemia jądrowa KIERUNEK
makrokierunek filologiczno-kulturoznawczy KIERUNEK
makrokierunek inżynieria nanostruktur KIERUNEK
makrokierunek samorząd terytorialny i polityka regionalna KIERUNEK
makrokierunek zarządzanie środowiskiem KIERUNEK
marketing SPECJALNOŚĆ
marketing SPECJALNOŚĆ
marketing europejski SPECJALNOŚĆ
marketing europejski SPECJALIZACJA
marketing europejski SPECJALNOŚĆ
marketing i doradztwo polityczne SPECJALNOŚĆ
marketing polityczny SPECJALNOŚĆ
Master in Food Systems KIERUNEK (1)
matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych SPECJALNOŚĆ
matematyka KIERUNEK (5)
matematyka SPECJALNOŚĆ
matematyka SPECJALNOŚĆ
matematyka ogólna SPECJALNOŚĆ
matematyka stosowana SPECJALNOŚĆ
menedżerska SPECJALNOŚĆ
metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) SPECJALNOŚĆ
metody jądrowe fizyki ciała stałego SPECJALNOŚĆ
metody komputerowe fizyki SPECJALNOŚĆ
metody matematyczne fizyki SPECJALNOŚĆ
metody matematyczne w finansach SPECJALNOŚĆ
metody matematyczne w ubezpieczeniach SPECJALNOŚĆ
metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej SPECJALNOŚĆ
międzykierunkowe studia ekonomiczno - menedżerskie SPECJALNOŚĆ
międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne SPECJALNOŚĆ
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne KIERUNEK
międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne SPECJALNOŚĆ
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne KIERUNEK
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie KIERUNEK (1)
międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie SPECJALNOŚĆ
międzynarodowa polityka handlowa SPECJALNOŚĆ
międzywydziałowe studia ochrony środowiska KIERUNEK (2)
migracje i integracja kulturowa SPECJALIZACJA
mikrobiologia SPECJALNOŚĆ
mikrobiologia ogólna SPECJALNOŚĆ
mikrobiologia ogólna SPECJALNOŚĆ
mikrobiologia stosowana SPECJALNOŚĆ
molekularne podłoże i terapie chorób cywilizacyjnych SPECJALNOŚĆ
mongolistyka SPECJALNOŚĆ
mongolistyka i tybetologia SPECJALNOŚĆ
monitoring i rekultywacja środowiska SPECJALNOŚĆ
monitoring i rekultywacja środowiska SPECJALNOŚĆ
muzykologia KIERUNEK (10)
nauczanie fizyki KIERUNEK (1)
nauczanie fizyki i matematyki SPECJALNOŚĆ
nauczanie fizyki, matematyki i chemii SPECJALNOŚĆ
nauczanie i popularyzacja fizyki SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ (12)
nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka francuskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie SPECJALNOŚĆ (1)
nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa:nauczanie przedmiotu Historia i społeczeństwo SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka francuskiego SPECJALNOŚĆ (2)
nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka francuskiego, specjalność dodatkowa:nauczanie przedmiotu Historia i społeczeństwo SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka hiszpańskiego SPECJALNOŚĆ (1)
nauczanie języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ (10)
nauczanie języka niemieckiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka niemieckiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka francuskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka niemieckiego, specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka niemieckiego, specjalność dodatkowa:nauczanie przedmiotu Historia i społeczeństwo SPECJALNOŚĆ
nauczanie języka rosyjskiego z rozszerzonym programem j. angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych KIERUNEK
nauczanie języków obcych KIERUNEK (35)
nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka angielskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka angielskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka niemieckiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka niemieckiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka niemieckiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka rosyjskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka rosyjskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka włoskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka włoskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie języków obcych w zakresie języka włoskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
nauczanie matematyki SPECJALNOŚĆ
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym SPECJALNOŚĆ (2)
nauczycielska SPECJALNOŚĆ
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALNOŚĆ
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALNOŚĆ
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska SPECJALIZACJA
nauczycielska i tłumaczeniowa SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język angielski i język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język angielski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język angielski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język angielski i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język francuski i język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język francuski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język francuski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język francuski i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język hiszpański i język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język hiszpański i język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język hiszpański i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język hiszpański i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język niemiecki i język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język niemiecki i język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język niemiecki i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język niemiecki i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język rosyjski i język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język rosyjski i język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język rosyjski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa język rosyjski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa z języka angielskiego SPECJALIZACJA
nauczycielska i tłumaczeniowa z języka francuskiego SPECJALIZACJA
nauczycielska i tłumaczeniowa z języka niemieckiego SPECJALIZACJA
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ang. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ang. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ang. i j. hiszp. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ang. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ang. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. franc. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. franc. i j. hiszp. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. franc. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. hiszp. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. hiszp. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. hiszp. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. niem. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. niem. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. niem. i j. hiszp. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. niem. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ros. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ros. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ros. i j. hiszp. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa, j. ros. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska i tłumaczeniowa,j. franc. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język francuski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język niemiecki SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska język angielski SPECJALNOŚĆ
nauczycielska z języka angielskiego SPECJALIZACJA
nauczycielska z języka francuskiego SPECJALIZACJA
nauczycielska z języka niemieckiego SPECJALIZACJA
nauczycielsko-tłumaczeniowa SPECJALNOŚĆ
nauczycielsko-tłumaczeniowa język angielski i język szwedzki SPECJALNOŚĆ
nauczycielsko-tłumaczeniowa język francuski i język szwedzki SPECJALNOŚĆ
nauczycielsko-tłumaczeniowa język hiszpański i język szwedzki SPECJALNOŚĆ
nauczycielsko-tłumaczeniowa język niemiecki i język szwedzki SPECJALNOŚĆ
nauczycielsko-tłumaczeniowa język rosyjski i język szwedzki SPECJALNOŚĆ
nauki o bezpieczeństwie KIERUNEK (4)
nauki o polityce KIERUNEK (8)
nauki o polityce publicznej KIERUNEK (4)
nauki o rodzinie KIERUNEK (7)
nauki o sztuce KIERUNEK (5)
nauki polityczne SPECJALNOŚĆ (2)
neuroinformatyka SPECJALNOŚĆ
obywatel i społeczeństwo SPECJALNOŚĆ
ochrona przyrody SPECJALNOŚĆ
ochrona przyrody KIERUNEK
ochrona róznorodności biologicznej SPECJALNOŚĆ
ochrona różnorodności biologicznej SPECJALNOŚĆ
ochrona środowiska KIERUNEK (4)
ochrona środowiska SPECJALNOŚĆ (1)
ochrona środowiska KIERUNEK (5)
ogólnopedagogiczna SPECJALNOŚĆ
optometria KIERUNEK (1)
optyka SPECJALNOŚĆ
optyka fourierowska i przetwarzanie informacji SPECJALNOŚĆ
optyka okularowa i optometria SPECJALNOŚĆ
optyka okularowa i optometria SPECJALNOŚĆ
organizacja edukacji dorosłych SPECJALNOŚĆ
organizacja i zarządzanie SPECJALNOŚĆ
organizacja i zarządzanie SPECJALIZACJA
organizacja i zarządzanie bibliotekami SPECJALNOŚĆ
organizowanie rynku pracy KIERUNEK (2)
Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies KIERUNEK (1)
orientalistyka KIERUNEK (25)
orientalistyka – afrykanistyka KIERUNEK (2)
orientalistyka – arabistyka KIERUNEK (2)
orientalistyka – egiptologia KIERUNEK (2)
orientalistyka – hebraistyka KIERUNEK (2)
orientalistyka – indologia KIERUNEK (2)
orientalistyka – iranistyka KIERUNEK (2)
orientalistyka – japonistyka KIERUNEK (4)
orientalistyka – koreanistyka KIERUNEK (3)
orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego KIERUNEK (2)
orientalistyka – mongolistyka i tybetologia KIERUNEK (2)
orientalistyka – sinologia KIERUNEK (4)
orientalistyka – turkologia KIERUNEK (2)
paleontologia SPECJALNOŚĆ (1)
pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy SPECJALNOŚĆ
pedagogika KIERUNEK (7)
pedagogika KIERUNEK (2)
pedagogika małego dziecka KIERUNEK (4)
pedagogika nauczycielska KIERUNEK (2)
pedagogika nauczycielska KIERUNEK (2)
pedagogika ogólna SPECJALNOŚĆ
pedagogika ogólna i etyka dla nauczycieli SPECJALNOŚĆ
pedagogika ogólna i pedagogika przedszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika ogólna i pedagogika wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika ogólna i wczesne nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SPECJALNOŚĆ
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SPECJALNOŚĆ (1)
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ (2)
pedagogika przedszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna KIERUNEK (2)
pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu pedagogiki specjalnej SPECJALNOŚĆ
pedagogika specjalna KIERUNEK (2)
pedagogika specjalna i edukacja społeczna KIERUNEK (2)
pedagogika społeczno - wychowawcza KIERUNEK (2)
pedagogika wczesnoszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna SPECJALNOŚĆ
pedagogika włączająca SPECJALNOŚĆ
Pedagogika, Trener kompetencji miękkich SPECJALNOŚĆ
Philosophy of Being, Cognition and Value SPECJALNOŚĆ
Physics (Studies in English) KIERUNEK (1)
planowanie przestrzenne i regionalistyka SPECJALNOŚĆ
planowanie przestrzenne i regionalistyka SPECJALNOŚĆ
planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego SPECJALNOŚĆ
politologia KIERUNEK (23)
polityka finansowa SPECJALIZACJA
polityka inwestycyjna SPECJALIZACJA
polityka oświatowa - lider zmiany edukacyjnej SPECJALNOŚĆ
polityka oświatowa - menedżer oświaty SPECJALNOŚĆ
polityka oświatowa-menadżer oświaty SPECJALNOŚĆ
polityka regionalna i lokalna SPECJALNOŚĆ
polityka społeczna SPECJALNOŚĆ (1)
polityka społeczna KIERUNEK (11)
polityka zagraniczna Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
polityka zagraniczna Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym KIERUNEK (1)
pomoc społeczno-terapeutyczna SPECJALIZACJA
pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie SPECJALNOŚĆ
pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie SPECJALNOŚĆ
pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie SPECJALNOŚĆ
portugalska SPECJALNOŚĆ
portugalska SPECJALNOŚĆ
portugalska SPECJALNOŚĆ
praca socjalna SPECJALNOŚĆ
praca socjalna KIERUNEK (3)
praca socjalna SPECJALIZACJA
praca socjalna z dzieckiem i rodziną SPECJALNOŚĆ
praca społeczno wychowawcza z dzieckiem i rodziną SPECJALNOŚĆ
praca w instytucjach UE SPECJALNOŚĆ
prawno--kryminologiczna SPECJALIZACJA
prawo KIERUNEK (18)
prawo finansowe SPECJALNOŚĆ
prawo finansowe i skarbowość KIERUNEK (1)
prawo w zarządzaniu SPECJALNOŚĆ
prawo w zarządzaniu SPECJALNOŚĆ
profilaktyka społeczna i resocjalizacja KIERUNEK (6)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja SPECJALNOŚĆ (1)
profilaktyka społeczna i resocjalizacja ze specjalnością praca socjalna SPECJALNOŚĆ
profilaktyka społeczna i resocjalizacja ze specjalnością prawno-kryminologiczną SPECJALNOŚĆ
profilaktyka społeczna i resocjalizacja ze specjalnością psychosocjologia problemów społecznych SPECJALNOŚĆ
profilaktyka społeczna i resocjalizacja ze specjalnością wychowanie resocjalizujące SPECJALNOŚĆ
profilaktyka społeczna i resocjalizacja ze specjalnością wychowawczą SPECJALNOŚĆ
programy i fundusze europejskie SPECJALIZACJA
projektowanie molekularne i bioinformatyka SPECJALNOŚĆ
przedsiębiorczość SPECJALNOŚĆ
przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami SPECJALNOŚĆ
Przekład i technologie tłumaczeniowe SPECJALNOŚĆ
Przekład i technologie tłumaczeniowe oraz specjalność nauczycielska SPECJALNOŚĆ
Przywództwo i rozwój organizacji SPECJALNOŚĆ
psychologia KIERUNEK (22)
psychosocjologia problemów społecznych SPECJALIZACJA
public relations i marketing medialny SPECJALNOŚĆ
public relations i marketing medialny SPECJALNOŚĆ
Public relations i marketing medialny SPECJALNOŚĆ
publikowanie współczesne KIERUNEK (3)
Quantitative Finance KIERUNEK (2)
Quantitative Finance SPECJALNOŚĆ
Quantitative Finance SPECJALNOŚĆ
rachunkowość i finanse SPECJALNOŚĆ
rachunkowość i finanse SPECJALNOŚĆ
redaktorsko-wydawnicza SPECJALIZACJA
redaktorsko-wydawnicza SPECJALIZACJA
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - j. ang, j. franc., j. niem.) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - klas., Kulturoznaw. - wiedza o kult., Fil. polska) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Filologia - nowogrecka, Historia, Kulturoznawstwo - cywil. śr.) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Finanse i rachunkowość, Informatyka i ekonometria, Ekonomia) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Geologia, Geologia stosowana) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Historia sztuki, Historia, Filologia - filologia klasyczna) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - kult., slawist. zach. poł., Filologia polska) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - slaw., Filol. polska, Filol. - bałtystyka) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Kulturoznawstwo - wiedza, Filol. polska, Filol. - bałtystyka) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Pedagogika, Filozofia, Socjologia) KIERUNEK
rekrutacja bez podziału na kierunki (Socjologia, Filologia - filologia nowogrecka, Historia) KIERUNEK
rentgenowskie badania strukturalne SPECJALNOŚĆ
rewitalizacja i innowacje społeczne SPECJALIZACJA
romanistyka SPECJALNOŚĆ
romanistyka SPECJALNOŚĆ
romanistyka, iberystyka (j. hiszpański) oraz specjalność uzup. germanistyka SPECJALNOŚĆ
rozwój lokalny SPECJALNOŚĆ
rozwój potencjału społecznego SPECJALNOŚĆ
rozwój potencjału społecznego SPECJALNOŚĆ
rozwój regionalny i gospodarka przestrzenna w UE SPECJALNOŚĆ
różnorodność biologiczna i kulturowa SPECJALNOŚĆ
rynek pracy SPECJALNOŚĆ
samorząd terytorialny SPECJALNOŚĆ
samorząd terytorialny i polityka regionalna KIERUNEK (3)
samorząd terytorialny i rozwój lokalny KIERUNEK
samorząd terytorialny i rozwój lokalny SPECJALNOŚĆ
serbistyka SPECJALNOŚĆ
sinologia SPECJALNOŚĆ
sinologia SPECJALNOŚĆ (1)
slawistyka KIERUNEK (4)
slawistyka zachodnia i południowa SPECJALNOŚĆ (1)
słowacystyka SPECJALNOŚĆ
słowenistyka SPECJALNOŚĆ
socjologia KIERUNEK (17)
socjologia cyfrowa KIERUNEK (1)
socjologia stosowana i antropologia społeczna KIERUNEK (4)
specjalista ds. polityki rodzinnej i koordynator pieczy zastępczej SPECJALNOŚĆ
specjalista ds. zatrudnienia SPECJALIZACJA
specjalistyczne studia wschodnie w ramach Studium Europy Wschodniej SPECJALNOŚĆ (1)
spektroskopia jądrowa SPECJALNOŚĆ
społeczeństwo i człowiek - europejskie wyzwania SPECJALIZACJA
społeczeństwo i człowiek - europejskie wyzwania SPECJALIZACJA
społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych SPECJALNOŚĆ
społeczno-wychowawcza SPECJALNOŚĆ
stosowana psychologia zwierząt KIERUNEK (1)
stosowane nauki społeczne SPECJALNOŚĆ
stosunki międzykulturowe SPECJALNOŚĆ (2)
stosunki międzykulturowe SPECJALNOŚĆ (1)
stosunki międzynarodowe KIERUNEK (10)
stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska KIERUNEK
stosunki międzynarodowe perspektywa europejska KIERUNEK
stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej SPECJALNOŚĆ
stratygrafia i sedymentologia SPECJALNOŚĆ
stratygrafia i sendymentologia SPECJALNOŚĆ
studia amerykanistyczne KIERUNEK (14)
studia amerykanistyczne SPECJALIZACJA
studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo USA SPECJALNOŚĆ
studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo Stanów Zjednoczonych KIERUNEK
studia azjatyckie SPECJALNOŚĆ
studia euroazjatyckie KIERUNEK (3)
studia europejskie SPECJALNOŚĆ
studia filologiczno - kulturoznawcze KIERUNEK (4)
studia miejskie KIERUNEK (1)
studia miejskie SPECJALIZACJA
studia miejskie i regionalne SPECJALNOŚĆ
studia międzydziedzinowe MISH KIERUNEK (130)
studia międzykierunkowe MISMaP KIERUNEK (4)
studia międzyobszarowe MISH KIERUNEK (4)
studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem SPECJALIZACJA
studia nad Bliskim Wschodem i Afryką SPECJALIZACJA
studia nad dzieckiem i rodziną SPECJALNOŚĆ
studia nad słowiańszczyzną wschodnią KIERUNEK (17)
studia pozaeuropejskie SPECJALNOŚĆ
studia regionalne SPECJALNOŚĆ
studia regionalne i lokalne KIERUNEK (1)
studia wschodnie KIERUNEK (3)
studia wschodnioazjatyckie SPECJALNOŚĆ
Sustainable Development KIERUNEK (1)
system prawny Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
system prawny Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
sztuki społeczne KIERUNEK (1)
technologie informacyjne mediów SPECJALNOŚĆ
technologie informacyjne mediów SPECJALNOŚĆ
tektonika i kartografia geologiczna SPECJALNOŚĆ
tektonika i kartografia geologiczna SPECJALNOŚĆ (1)
terapia i wspomaganie rozwoju SPECJALNOŚĆ
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne SPECJALNOŚĆ
Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne oraz specjalność nauczycielska SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne SPECJALNOŚĆ
Tłumaczenia specjalistyczne SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka angielskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka angielskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka niemieckiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka niemieckiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka niemieckiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka rosyjskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka rosyjskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka włoskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka włoskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego w zakresie języka włoskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka angielskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka niemieckiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka niemieckiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka niemieckiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka rosyjskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka rosyjskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka rosyjskiego i języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka włoskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka włoskiego i języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka włoskiego i języka niemieckiego SPECJALNOŚĆ
tłumaczenia specjalistyczne w zakresie języka włoskiego i języka rosyjskiego SPECJALNOŚĆ
Tłumaczenia ustne SPECJALNOŚĆ
Tłumaczenia ustne oraz specjalność nauczycielska SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język angielski, język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język angielski, język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język niemiecki, język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język niemiecki, język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język rosyjski, język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie specjalistyczne, język rosyjski, język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski, język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski, język hiszpański SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski, język japoński SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski, język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język angielski, język rosyjski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski, język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski, język hiszpański SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski, język japoński SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski, język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język francuski, język rosyjski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język hiszpański, język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język hiszpański, język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język hiszpański, język japoński SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język hiszpański, język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język hiszpański, język rosyjski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki, język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki, język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki, język hiszpański SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki, język japoński SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język niemiecki, język rosyjski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język rosyjski, język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język rosyjski, język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język rosyjski, język hiszpański SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język rosyjski, język japoński SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne, dydaktyka języków obcych: język rosyjski, język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne: język angielski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne: język francuski SPECJALIZACJA
tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne: język niemiecki SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ang. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ang. i j. hisz. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ang. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ang. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. franc. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. franc. i j. hisz. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. franc. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. franc. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. hisz. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. hisz. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. hisz. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. hisz. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. niem. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. niem. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. niem. i j. hisz. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. niem. i j. ros. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ros. i j. ang. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ros. i j. franc. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ros. i j. hisz. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa j. ros. i j. niem. w zakresie lingwistyki stosowanej SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski i język francuski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski i język japoński SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język angielski i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski i język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski i język japoński SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język francuski i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język hiszpański i język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język hiszpański i język francuski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język hiszpański i język japoński SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język hiszpański i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język hiszpański i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki i język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki i język francuski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki i język japoński SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język niemiecki i język rosyjski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język rosyjski i język angielski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język rosyjski i język francuski SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język rosyjski i język hiszpański SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język rosyjski i język japoński SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa język rosyjski i język niemiecki SPECJALNOŚĆ
tłumaczeniowa z języka angielskiego SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa z języka francuskiego SPECJALIZACJA
tłumaczeniowa z języka niemieckiego SPECJALIZACJA
transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją SPECJALNOŚĆ
translatorska SPECJALIZACJA
translatorska SPECJALIZACJA
translatorska SPECJALIZACJA
translatorska SPECJALIZACJA
translatorska SPECJALIZACJA
translatorska SPECJALIZACJA
turkologia SPECJALNOŚĆ
turkologia SPECJALNOŚĆ
turystyka SPECJALNOŚĆ (1)
ugrofinistyka - język fiński SPECJALNOŚĆ
ugrofinistyka - język węgierski SPECJALNOŚĆ
ukrainistyka KIERUNEK (4)
ukrainistyka z językiem angielskim KIERUNEK (2)
ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim SPECJALNOŚĆ
ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim SPECJALNOŚĆ
umowy bilateralne KIERUNEK (1)
Undergraduate Programme in Internal Security KIERUNEK
Undergraduate Programme in International Relations KIERUNEK (2)
Undergraduate Programme in Political Science KIERUNEK
Undergraduate Programme in Political Science KIERUNEK (1)
Undergraduate Programme in Political Science SPECJALNOŚĆ
urbanistyka i regionalistyka SPECJALNOŚĆ
urbanistyka i rewitalizacja SPECJALNOŚĆ
urzędnik Unii Europejskiej SPECJALIZACJA
varsavianistyka KIERUNEK (1)
Warsaw International Studies in Philosophy SPECJALNOŚĆ
wczesne nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
wczesne nauczanie języka angielskiego SPECJALNOŚĆ
wiedza i kultura SPECJALNOŚĆ
wiedza o kulturze SPECJALNOŚĆ (1)
wychowanie resocjalizujące SPECJALIZACJA
zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe KIERUNEK (1)
zarządzanie KIERUNEK (48)
zarządzanie Big Data KIERUNEK (1)
zarządzanie finansami SPECJALNOŚĆ
zarządzanie finansami SPECJALNOŚĆ
zarządzanie finansami i rachunkowość KIERUNEK (5)
zarządzanie finansami publicznymi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie gospodarcze SPECJALNOŚĆ
zarządzanie gospodarcze SPECJALNOŚĆ
zarządzanie i marketing SPECJALNOŚĆ
zarządzanie i marketing KIERUNEK
zarządzanie i marketing SPECJALNOŚĆ
zarządzanie i technologie mediów SPECJALNOŚĆ
zarządzanie informacją i wiedzą SPECJALNOŚĆ
zarządzanie innowacjami i technologiami SPECJALNOŚĆ
zarządzanie instytucjami finansowymi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie instytucjami finansowymi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie kryzysowe SPECJALNOŚĆ
zarządzanie ludźmi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie małym przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
Zarządzanie marketingowe SPECJALNOŚĆ
zarządzanie międzynarodowe SPECJALNOŚĆ
zarządzanie międzynarodowe SPECJALNOŚĆ
zarządzanie ochroną zdrowia SPECJALNOŚĆ
zarządzanie organizacją SPECJALNOŚĆ
zarządzanie potencjałem społecznym SPECJALNOŚĆ
zarządzanie potencjałem społecznym SPECJALNOŚĆ
zarządzanie potencjałem społecznym firmy SPECJALNOŚĆ
zarządzanie potencjałem społecznym firmy SPECJALNOŚĆ
zarządzanie przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
zarządzanie przedsiębiorstwem SPECJALNOŚĆ
zarządzanie przedsiębiorstwem - do usunięcia SPECJALNOŚĆ
zarządzanie publiczne SPECJALNOŚĆ
zarządzanie publiczne SPECJALNOŚĆ
zarządzanie sprzedażą SPECJALNOŚĆ
zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym SPECJALNOŚĆ
zarządzanie środowiskiem KIERUNEK (2)
zarządzanie w e-gospodarce SPECJALNOŚĆ
zarządzanie w korporacji SPECJALNOŚĆ
zarządzanie w ochronie zdrowia SPECJALNOŚĆ
zarządzanie w sektorze publicznym SPECJALNOŚĆ
zarządzanie w turystyce SPECJALNOŚĆ
zarządzanie w turystyce SPECJALNOŚĆ
zarządzanie wiedzą SPECJALNOŚĆ
zarządzanie zasobami ludzkimi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie zasobami ludzkimi SPECJALNOŚĆ
zarządzanie zmianami i technologią SPECJALNOŚĆ
zastosowania fizyki w biologii i medycynie KIERUNEK (3)
zastosowania matematyki SPECJALNOŚĆ
zatrudnianie i zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej SPECJALIZACJA
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#