Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka polskiego 3003-11A3GH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 140
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z ćwiczeń, student otrzymuje na podstawie:

1. Obecności i aktywności na ćwiczeniach.

2. Sprawdzianów cząstkowych (śródsemestralnych) lub końcowego sprawdzianu pisemnego z wiadomości i umiejętności zdobytych podczas ćwiczeń.

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

1. krótkie sprawdziany pisemne;

2. praca z tekstem;

3. egzamin pisemny;

4 egzamin ustny (w terminie zerowym);

5. ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych.

Do ustnego egzaminu zerowego mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali zaliczenie z wykładu i ocenę co najmniej 4.5 z ćwiczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 37
Wanda Decyk-Zięba 0/20 szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 37
Wanda Decyk-Zięba 0/20 szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 29
Agnieszka Piotrowska 0/20 szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 8
Agnieszka Piotrowska 0/20 szczegóły
5 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 27
Ewelina Kwapień 0/20 szczegóły
6 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 37
Ewelina Kwapień 0/20 szczegóły
7 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 29
Monika Kresa 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.