Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium roczne empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium roczne empiryczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy statystyki 2500-OB-08
Psychologia eksperymentalna 2500-OB-18
Statystyka wspomagana komputerowo 2500-OB-33
Umiejętności akademickie 2500-OB-32

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie przedmiotów z bloku metodologicznego-statystycznego tj. Metodologia badań psychologicznych, Podstawy statystyki, Umiejętności akademickie, Statystyka wspomagana komputerowo, Psychologia eksperymentalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu pracy naukowej. W trakcie seminarium wykonywanym pod indywidulną opieką tutorską student ma za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać badanie, jego wyniki zaś opisać w pracy zaliczeniowej.

Pełny opis:

Seminarium roczne empiryczne jest przedmiotem pogłębiającym wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta podczas zajęć z bloku metodologiczno-statystycznego. Zajęcia trwają rok. W ich trakcie w ramach indywidualnej współpracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym student ma za zadanie:

a) na podstawie istniejącej literatury określić problem badawczy

b) sformułować hipotezy i pytania badawcze

c) dokonać operacjonalizacji zmiennych

d) wykonać badanie

e) przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników

f) całość wykonanych działań opisać w formie pracy zaliczeniowej.

Wykonana praca empiryczna recenzowana jest przez opiekuna pracy oraz niezależnego recenzenta.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna zasady planowania badań w psychologii;

- potrafi dokonywać kwerendy literatury;

- potrafi dobrać narzędzia i metody odpowiednio do problemów badawczych;

- potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników;

- potrafi przygotować raport z badania napisany zgodnie ze standardami APA;

- potrafi korzystać z informacji zwrotnych zawartych w recenzji jego pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prace roczne rozliczane są w trybie rocznym na ocenę. Po zakończeniu semestru zimowego prowadzący seminarium roczne wystawia „zal.”. Zaliczenie to ma charakter porządkowy (nie wiąże się̨ z przyznaniem ECTS) i potwierdza uczestnictwo studenta w seminarium.

2. Minimalne wymagania do zaliczenia pierwszego semestru seminarium stanowią szczegółowy konspekt pracy oraz spis literatury cytowanej (bibliografia). Semestr drugi zaliczany jest po ocenieniu ostatecznej wersji pracy rocznej.

3. Ostateczna wersja pracy rocznej podlega pisemnej recenzji ze strony prowadzącego pracę oraz niezależnego recenzenta. Prace prowadzone przez doktorantów powinny być recenzowane przez osobą posiadającą co najmniej stopień doktora zatrudnioną na Wydziale.

4. Końcowa ocena z seminarium rocznego stanowi średnią arytmetyczną z ocen zaproponowanych przez opiekuna pracy i recenzenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Babińska, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Michał Chruszczewski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Małgorzata Gambin, Ewa Haman, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Piotr Kałowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Weronika Kłakulak-Torba, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Maria Ledzińska, Michał Lewandowski, Magdalena Linke-Jankowska, Katarzyna Lipowska, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Dominika Maison, Katarzyna Malinowska, Agnieszka Maryniak, Aneta Miękisz, Klaudia Modlińska, Alicja Niedźwiecka, Łukasz Okruszek, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Maciej Pastwa, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Monika Prusik, Dominika Pruszczak, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Jan Rusek, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Sekścińska, Magdalena Skrodzka, Marta Sobańska, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Wojciech Waleriańczyk, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Joanna Witowska, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Marcin Zajenkowski, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Babińska, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Michał Chruszczewski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Małgorzata Gambin, Ewa Haman, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Piotr Kałowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Weronika Kłakulak-Torba, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Maria Ledzińska, Michał Lewandowski, Magdalena Linke-Jankowska, Katarzyna Lipowska, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Dominika Maison, Katarzyna Malinowska, Agnieszka Maryniak, Aneta Miękisz, Klaudia Modlińska, Alicja Niedźwiecka, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Maciej Pastwa, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Mateusz Płatos, Monika Prusik, Dominika Pruszczak, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Sekścińska, Magdalena Skrodzka, Marta Sobańska, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Wojciech Waleriańczyk, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Joanna Witowska, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnarowska, Marcin Zajenkowski, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.