Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium roczne empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-SRE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium roczne empiryczne
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy statystyki 2500-OB-08
Psychologia eksperymentalna 2500-OB-18
Statystyka wspomagana komputerowo 2500-OB-33
Umiejętności akademickie 2500-OB-32

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie przedmiotów z bloku metodologicznego-statystycznego tj. Metodologia badań psychologicznych, Podstawy statystyki, Umiejętności akademickie, Statystyka wspomagana komputerowo, Psychologia eksperymentalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu pracy naukowej. W trakcie seminarium wykonywanym pod indywidulną opieką tutorską student ma za zadanie samodzielnie zaprojektować i wykonać badanie, jego wyniki zaś opisać w pracy zaliczeniowej.

Pełny opis:

Seminarium roczne empiryczne jest przedmiotem pogłębiającym wiedzę i umiejętności zdobyte przez studenta podczas zajęć z bloku metodologiczno-statystycznego. Zajęcia trwają rok. W ich trakcie w ramach indywidualnej współpracy z pracownikiem naukowo-dydaktycznym student ma za zadanie:

a) na podstawie istniejącej literatury określić problem badawczy

b) sformułować hipotezy i pytania badawcze

c) dokonać operacjonalizacji zmiennych

d) wykonać badanie

e) przeprowadzić analizy statystyczne uzyskanych wyników

f) całość wykonanych działań opisać w formie pracy zaliczeniowej.

Wykonana praca empiryczna recenzowana jest przez opiekuna pracy oraz niezależnego recenzenta.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna zasady planowania badań w psychologii;

- potrafi dokonywać kwerendy literatury;

- potrafi dobrać narzędzia i metody odpowiednio do problemów badawczych;

- potrafi dokonać krytycznej analizy uzyskanych wyników;

- potrafi przygotować raport z badania napisany zgodnie ze standardami APA;

- potrafi korzystać z informacji zwrotnych zawartych w recenzji jego pracy naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

1. Prace roczne rozliczane są w trybie rocznym na ocenę. Po zakończeniu semestru zimowego prowadzący seminarium roczne wystawia „zal.”. Zaliczenie to ma charakter porządkowy (nie wiąże się̨ z przyznaniem ECTS) i potwierdza uczestnictwo studenta w seminarium.

2. Minimalne wymagania do zaliczenia pierwszego semestru seminarium stanowią szczegółowy konspekt pracy oraz spis literatury cytowanej (bibliografia). Semestr drugi zaliczany jest po ocenieniu ostatecznej wersji pracy rocznej.

3. Ostateczna wersja pracy rocznej podlega pisemnej recenzji ze strony prowadzącego pracę oraz niezależnego recenzenta. Prace prowadzone przez doktorantów powinny być recenzowane przez osobą posiadającą co najmniej stopień doktora zatrudnioną na Wydziale.

4. Końcowa ocena z seminarium rocznego stanowi średnią arytmetyczną z ocen zaproponowanych przez opiekuna pracy i recenzenta.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rynkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Magdalena Budziszewska, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Krzysztof Fronczyk, Małgorzata Gambin, Ewa Haman, Maciej Haman, Andrzej Hankała, Karolina Hansen, Paweł Holas, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Łukasz Jochemczyk, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Weronika Kłakulak-Torba, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Grzegorz Krajewski, Maria Ledzińska, Magdalena Linke-Jankowska, Piotr Litwin, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Ewa Pisula, Monika Prusik, Joanna Radoszewska, Anna Reinholz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Sekścińska, Marta Sobańska, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Kinga Szymaniak, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Piotr Tomaszewski, Agata Trzcińska, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Anna Wnuk, Jerzy Wojciechowski, Agnieszka Wojnar, Agnieszka Wojnarowska, Marcin Zajenkowski, Bogdan Zawadzki, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Babińska, Małgorzata Babiuch-Hall, Aleksandra Bala, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Marlena Bartczak, Michał Bilewicz, Barbara Bokus, Anna Bolewska, Joanna Boruszak-Kiziukiewicz, Magdalena Budziszewska, Dominika Bulska, Agnieszka Burnos, Izabela Chojnicka, Michał Chruszczewski, Szymon Chrząstowski, Anna Cierpka, Joanna Czarnota-Bojarska, Ewa Czerniawska, Wouter De Raad, Aleksandra Dopierała, Małgorzata Dragan, Wojciech Dragan, Agata Dziurska, Monika Folkierska-Żukowska, Krzysztof Fronczyk, Aleksandra Furman, Małgorzata Gambin, Magdalena Gawrych, Maciej Górecki, Ewa Haman, Maciej Haman, Karolina Hansen, Paweł Holas, Mirosława Huflejt-Łukasik, Kamil Imbir, Konrad Jankowski, Jan Jędrzejczyk, Agnieszka Kacprzak, Piotr Kałowski, Dorota Karwowska, Grażyna Katra, Rafał Kawa, Julia Kawalec, Weronika Kłakulak-Torba, Grażyna Kmita, Dorota Kobylińska, Joanna Kowalska, Joachim Kowalski, Magdalena Kozubal, Grzegorz Krajewski, Maria Ledzińska, Michał Lewandowski, Magdalena Linke-Jankowska, Katarzyna Lipowska, Katarzyna Lubiewska, Emilia Łojek, Paweł Łowicki, Agnieszka Łyś, Oliwia Maciantowicz, Dominika Maison, Katarzyna Malinowska, Karolina Małek, Agnieszka Maryniak, Aneta Miękisz, Klaudia Modlińska, Paweł Motyka, Alicja Niedźwiecka, Andrzej Nowak, Łukasz Okruszek, Tomasz Oleksy, Włodzimierz Oniszczenko, Jerzy Osiński, Albertyna Paciorek, Daniel Pankowski, Maciej Pastwa, Natalia Pawlaczyk, Ewa Pisula, Agnieszka Pluta, Monika Prusik, Dominika Pruszczak, Alicja Radkowska, Joanna Radoszewska, Joanna Rączaszek-Leonardi, Anna Reinholz, Jan Rusek, Dorota Rutkowska, Andrzej Rynkiewicz, Marcin Rzeszutek, Katarzyna Schier, Katarzyna Sekścińska, Marta Siepsiak, Julia Sikorska, Magdalena Skrodzka, Marta Sobańska, Rafał Stefański, Agnieszka Sternak, Maciej Stolarski, Rafał Styła, Małgorzata Styśko-Kunkowska, Hubert Suszek, Mikołaj Szulczewski, Anna Szuster-Kowalewicz, Kinga Szymaniak, Adam Tarnowski, Zuzanna Toeplitz, Przemysław Tomalski, Piotr Tomaszewski, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Agata Trzcińska, Wojciech Waleriańczyk, Grażyna Wąsowicz-Kiryło, Mikołaj Winiewski, Elżbieta Wiśniewska-Dryll, Justyna Wiśniowska, Joanna Witowska, Jerzy Wojciechowski, Maria Wojcieszek, Agnieszka Wojnar, Agnieszka Wojnarowska, Joanna Wysocka, Marcin Zajenkowski, Bogdan Zawadzki, Katarzyna Zdunik, Irena Zinserling
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.