Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Wizje Europy i Europejczyków według afrykańskich migrantów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL154 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Wizje Europy i Europejczyków według afrykańskich migrantów
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: III rok studiów licencjackich
Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

wymagana jest znajomość języka angielskiego, pierwszeństwo będą mieć studenci uczestniczący w zajęciach z Etnografii Afryki i Wprowadzenia do islamu.

Skrócony opis:

Celem laboratorium etnograficznego będzie przygotowanie studentów do samodzielnej pracy badawczej w terenie, nauka tworzenia źródeł etnograficznych, jak i korzystania z materiałów zastanych a następnie opracowania zebranego materiału w formie raportu badawczego stanowiącego podstawę do pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W przypadku tej konkretnej grupy cel ten będzie realizowany na przykładzie badań jakościowych dotyczących tematu migracji Afrykanów do Europy. Obejmować będzie takie zagadnienia, jak przyczyny i sposoby migracji, afrykański dyskurs o postępie i nowoczesności, rola rodzin, znajomych i przyjaciół migrantów w podjęciu decyzji o wyjeździe do Europy, metody utrzymywania z nimi więzi na odległość oraz przede wszystkim ich wyobrażenia na temat życia w Europie, plany na przyszłość, postawy wobec Europejczyków i proces adaptacji do życia na Zachodzie.

Główną kategorią interpretacyjną tak nakreślonych badań będą pojęcia „migracji”, „uchodźstwa”, „rozwoju”, „stereotypu”, „postawy”, „adaptacji” i „integracji”. Obejmować będą one studia z zakresu antropologii migracji i uchodźstwa oraz pogłębienie wiedzy z zakresu etnologii Afryki.

Badania w pierwszym etapie polegać będą na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów z Afrykanami przebywającymi w Polsce, głównie na terenie Warszawy i okolic, zarówno zamieszkałymi samodzielnie, jak i w ośrodkach dla uchodźców. W drugim etapie (początek roku 2017) planuje się organizację ekspedycji do Gambii w celu przeprowadzenia analogicznych badań w jednym z krajów pochodzenia migrantów. Udział w niej będzie jednak dobrowolny z uwagi na konieczność wniesienia wkładu własnego.

Zebrany materiał posłuży zarówno do przygotowania prac laboratoryjnych, jak i być może wspólnych prezentacji na konferencji naukowej oraz finalnej publikacji. Badania będą prowadzone we współpracy z Urzędem ds. Migracji i Uchodźstwa, z którym IEiAK podpisał porozumienie o współpracy.

Literatura:

Benedyktowicz Z., Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Brinkbaumer K., Afrykańska odyseja, Wołowiec 2009.

Brzezińska M., W cieniu europejskiej twierdzy. Obrazy Zachodu w Afryce Zachodniej, PTL 2016.

Górny A., Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami, OBM, Warszawa, 1998.

Macrae C.N., Stangor Ch., Hewstone M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999.

Vertovec S., Transnarodowość, Kraków 2012.

Zajączkowski A. (red.), Obrazy świata białych, Warszawa 1973.

Ząbek M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Studenci w trakcie dwuletniego laboratorium:

- poznają literaturę związaną z etnograficznymi metodami badań; stosowanymi pojęciami i założeniami teoretycznymi oraz dotyczącą tematyki i terenu badań (literatura dotycząca problematyki migracyjnej i uchodźczej oraz afrykanistycznej).

- posiadają umiejętności prowadzenia wywiadu i obserwacji etnograficznej, potrafią porządkować materiały terenowe i interpretować je z użyciem pojęć analitycznych.

- potrafią sformułować pytania badawcze i hipotezy, przedstawić wyniki badań w postaci opracowanego raportu, z relacjonować poprawnie literaturę, założenia badawcze i wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę odbywa się po każdym semestrze na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowywanych referatach oraz przede wszystkim zebranych i przepisanych materiałach terenowych. Czwarty semestr laboratorium kończy się napisaniem raportu badawczego, tzw. pracy laboratoryjnej, która będzie podstawą pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.