Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Migrations, Race and Ethnicity in the United States (Migracje, rasa i etniczność w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW018-AM
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Migrations, Race and Ethnicity in the United States (Migracje, rasa i etniczność w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course aims to address one of the most important and contested problems of contemporary American society. Immigration, race and ethnicity are at the center of social, cultural and political tensions. These phenomena are examined from an interdisciplinary perspective. The course’s main focus is placed on the history of selected ethnic and racial groups that constitute the United States; those groups are considered from the perspective of immigration policies and experiences, ethno-racial policies, cultural differentiation together with processes of social adaptation and exclusion.

Pełny opis:

The course aims to address one of the most important and contested problems of contemporary American society. In addition to the selected bibliography, to stimulate student participation and critical thinking, lectures are exemplified with primary sources in formats such as letters, photographs, legislation, government reports and short films. Main topics discussed in the class include the following:

1. Framing the Topic: Ethnicity, Race, and Peoplehood

2. Creating America 1607-1783. European Emigrations

3. Immigrants’ Clash with Indian Nations and Mexico

4. Redefining the Nation 1850-1900

5. Early Nativism

6. Scientific Racism and Immigration policy (1900-1945)

7. African American Migration from the Colonial Era to the Present

8. A Global Perspective on Immigration

9. Immigration: Public Policy and Data

10. Multi- and Inter-culturalism

11. Latino migrations to the US

12. Asian-Americans

13. Nativism 2.0: The Preservation of Whiteness

Literatura:

Key Texts

Donna R. Gabaccia. 2002. Immigration and American Diversity: A Social and Cultural History. UK: Wiley-Blackwell.

Ronald H. Bayor. 2016. The Oxford Handbook of American Immigration and Ethnicity. New York, NY: Oxford University Press.

Ronald H. Bayor. 2004. The Columbia Documentary History of Race and Ethnicity in America. New York: Columbia University Press.

Jon Bond and Kevin Smith. 2019. Analyzing American Democracy: Politics and Political Science (3rd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429438035

Jack Citrin and David Sears. 2014. American Identity and the Politics of Multiculturalism (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139028967

David Scott FitzGerald. 2014. Culling the Masses. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Efekty uczenia się:

Students will acquire basic knowledge on immigration, ethnic relations and racial ideologies in the United States.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance is mandatory

1. Term Essay 2 pages (1/3)

2. Final Essay: 4 pages (2/3)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hector Calleros Rodriguez
Prowadzący grup: Hector Calleros Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)