Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4219-ZP001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pisanie tekstów akademickich I to kurs wprowadzający studentów w podstawy pisania na poziomie uniwersyteckim. Studenci zapoznają się z podstawami formy jaką jest esej, w tym z tematami takimi jak czytanie krytyczne, struktura eseju, planowanie tekstu, korekta, redakcja oraz wybrane zagadnienia dotyczące gramatyki i stylu na poziomie zaawansowanym. Głównym celem kursu jest przygotowanie przez studenta krótkiego, poprawnego eseju z jasnym tematem i tezą.

Strona przedmiotu
4219-ZP002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia 2 - pisanie na poziomie akademickim - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację Academic Writing I. W drugiej części nacisk położono na poprawne szukanie, wykorzystanie i dokumentowanie źródeł.

Kurs przygotowuje studentów do czytania i analizowania tekstów akademickich, a także ustosunkowywania się do nich oraz brania udziału w dyskusjach akademickich na różnorodne tematy naukowe i społeczne. Celem przedmiotu jest nauczenie studentów, jak zgodnie z zasadami prac naukowych formułować na piśmie argumenty i opinie.

Strona przedmiotu
4219-SH0031 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Alaskę jako stan odseparowany od głównego terytorium USA, charakteryzujący się ekstremalnym klimatem i ogromem niezamieszkałej przestrzeni często jest postrzegany jako ostatnie amerykańskie pogranicze na Ziemi. Mimo że Alaska jest 49 stanem USA od 1959 roku, wiele osób nadal przeprowadza się tam, by wieść życie pioniera. Osoby te osiedlają się lasach, czasem wiele mil od najbliższego miasta i zamieszkują  w chatach niepodłączonych do sieci elektrycznej lub wodociągowej. Polują, łowią ryby i podziwiają krajobraz. Niektórzy z pionierów dzielą się swoimi przeżyciami w internecie, inni piszą dzienniki lub pamiętniki. Jak zmieniło się pionierski życie na Alasce od 19 wieku? Jakiej zmianie uległy koncepcję Zachodu, natury, pogranicza?

Strona przedmiotu
4219-ZP005 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na analizie wybranych tekstów źródłowych, w ich historycznym kontekście, które są kluczowe dla zrozumienia amerykańskiej polityki i amerykańskiego społeczeństwa w przeszłości, jak i obecnie. Każde zajęcia poświęcone są jednemu zagadnieniu, które wpływało na amerykańską tożsamość i wciąż jest przedmiotem debaty publicznej.

Strona przedmiotu
4219-SD0063 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany kurs jest poświęcony sposobom przedstawienia amerykańskiego krajobrazu w sztukach wizualnych XIX i XX wieku. Szczególny stosunek kultury USA do natury postrzegany jest jako istotna, twórcza (lub destrukcyjna) siła, mająca wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Przeanalizujemy więc wybrane dzieła, rozpatrując je nie tylko jako część kulturowego dziedzictwa Stanów Zjednoczonych, ale także jako ilustrację i/lub komentarz do istotnych kwestii społecznych czy politycznych.

Strona przedmiotu
4219-AW009 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Strona przedmiotu
4219-AW010-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych" jest wykładem wprowadzających studentów w zagadnienia związane z szereg amerykańskich form audiowizualnych. Kurs podzielony jest na trzy bloki: pierwszy koncentruje się teoriach i koncepcjach kluczowych dla zrozumienia amerykańskiej kultury audiowizualnej; drugi skupia się na głównych mediach (film i sztuki wizualne nie są uwzględnione gdyż w programie studiów znajdują się oddzielne kursy im poświęcone); zaś trzeci omawia tzw. media pomniejsza. Każdy z wykładów zawierać będzie niewielki komponent historyczny, najważniejszym celem kursu jest uzmysłowienie uczestnikom zakresu i bogactwa omawianych mediach, jak również zapoznanie studentów z najważniejszymi kontekstami formalnymi, estetycznymi, społecznymi i politycznymi.

Strona przedmiotu
4219-SC005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeglądem literatury Indian amerykańskich z naciskiem na motywy i zagadnienia przejawiające się w trakcie całego jej rozwoju. Zadaniem kursu jest uświadomienie studentom istnienia tradycji przekazu ustnego obecnej na kontynencie amerykańskim przed pierwszym kontaktem z kulturą europejską oraz jej przemianom, aż do wytworzenia się literatury. Kurs ma zapoznać studentów pierwszego roku z licznymi formami i zabiegami oratorskimi/literackimi oraz wyposażyć ich w umiejętność krytycznej percepcji ustnych i pisemnych tekstów. Głównym przedmiotem uwagi będą struktura i techniki narracyjne typowe dla dzieł literatury indiańskiej. Będziemy omawiać przykłady pieśni ceremonialnych, odezw, opowieści o powstaniu świata i tricksterach różnych plemion, a także opowiadania. Wybrane dzieła uznanych współczesnych pisarzy (N. Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Simon Ortiz) będą służyły jako przykład odwołania się i twórczej interpretacji tradycji.

Strona przedmiotu
4219-AW033 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z aktualnym stanem i niektórymi faktami z przeszłości gospodarki amerykańskiej. Zamiarem jest przeanalizowanie zachodzących procesów wraz z ich wynikami, jak i instytucjonalnych/strukturalnych cech gospodarki USA. Aby to osiągnąć, kurs rozpocznie się od wyjaśnienia szeregu podstawowych pojęć ekonomicznych. W następnej kolejności przeanalizujemy szereg instytucji, zwracając uwagę na zmiany, jakie w nich historycznie zachodziły. Gospodarka USA zostanie pokazana na (porównawczym) tle międzynarodowym. Wskażemy dostępne źródła statystycznych danych gospodarczych oraz zanalizujemy sposoby w jakie są one zbierane i publikowane w USA. Położymy nacisk na wyszukiwanie oraz pobieranie informacji i danych z ogólnodostępnych pierwotnych źródeł internetowych.

Strona przedmiotu
4219-AW014-AM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie historii kina amerykańskiego, wybranych gatunków i filmów.

Strona przedmiotu
4219-AW015-AM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W proponowanym podstawowym wykładzie zrezygnujemy z meandrów historycznych i subtelności języka filozoficznego natomiast spróbujemy odpowiedzieć, w duchu amerykańskiej filozofii pragmatycznej, na kilka podstawowych pytań typu związanych egzystencjalnych.

Strona przedmiotu
4219-AW001 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią ogólny przegląd amerykańskiej historii od czasu odkryć hiszpańskich po czasy Rekonstrukcji. Studenci zapoznają się z najważniejszymi wydarzeniami i zagadnieniami z zakresu amerykańskiej polityki, społeczeństwa i kultury we wskazanym okresie.

Strona przedmiotu
4219-AW002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony omówieniu najważniejszych tematów z historii USA od okresu rekonstrukcji aż do początków XXI w. Studenci zapoznają się na wykładzie z najważniejszymi zmianami w amerykańskiej polityce, społeczeństwie i kulturze.

Strona przedmiotu
4219-POWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym ochrony własności intelektualnej w zakresie niezbędnym dla studenta uczelni wyższej w Polsce.

Strona przedmiotu
4219-SH085 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego mówimy o męskościach? Dlaczego stawiamy gwiazdkę po słowie "trans"? Kto nie popiera małżeństw osób tej samej płci i dlaczego? Co jest podejrzanego w ratowaniu kobiet z globalnego Południa? Co jest nie tak z pojęciem "tożsamość"? Nie gwarantujemy, że na kursie "Wstęp do badań nad gender/seksualnością" znajdziemy ostateczne odpowiedzi na te pytania, ale zajmiemy się współczesnymi debatami wokół takich kwestii. Będziemy czytać fragmenty klasycznych i popularnych tekstów krytycznych, które ukształtowały nasze myślenie, dyskutując jednocześnie na temat aktualnych kulturowych problemów związanych z płcią i seksualnością. Kurs będzie także okazją do wykorzystania teorii i metod wytworzonych w studiach nad płcią i seksualnością do analizy tekstów kultury popularnej. Poprzez analizę wybranych odcinków seriali (Girls, Transparent), powieści graficznych (A. Bechdel Fun Home), filmów i autobiografii, przyjrzymy się licznym zagadnieniom: od praw reprodukcyjnych po

homonormatywność.

Strona przedmiotu
4219-SF025 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw studiów politycznych w ramach nauk społecznych. Kurs wprowadzi studentów w podstawy nauk politycznych. Podczas zajęć poruszane będą podstawowe koncepcje z tej dziedziny, takie jak władza, autorytet, legitymizacja, typy systemów politycznych, podejścia do badania polityki, problemy wspólne wszystkim systemom politycznym.

Strona przedmiotu
4219-SA032 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza najważniejszych aspektów - politycznych, militarnych, społecznych i kulturalnych - Amerykańskiej Wojny Secesyjnej, najbardziej dramatycznego wydarzenia w dziejach USA. W oparciu o dokumenty, pamiętniki i publicystykę z epoki tej wojny omawiany będzie konflikt dwóch państw amerykańskich, które starły się ze sobą w latach 1861-1865.

Strona przedmiotu
4219-SD056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do historii amerykańskich środków masowego przekazu. Kurs skupi się głównie na tradycyjnych mediach drukowanych (gazetach i magazynach) w wersji papierowej i ich współczesnych odpowiednikach elektronicznych , oferując podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie.

Strona przedmiotu
4219-AW018-AM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs jest poświęcony jednemu z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych problemów współczesnego społeczeństwa amerykańskiego. Migracje, rasa i etniczność znajdują się obecnie w centrum społecznych, kulturowych i politycznych napięć. Zjawiska te zostaną zbadane z perspektywy interdyscyplinarnej. Głównym celem przedmiotu jest omówienie historii wybranych grup etnicznych i rasowych, które tworzą społeczeństwo Stanów Zjednoczonych. Pod uwagę zostaną wzięte aspekty polityki imigracyjnej i doświadczeń z nią związanych, polityki etniczno-rasowej, a także różnice kulturowe, wraz z procesami adaptacji społecznej i wykluczenia.

Strona przedmiotu
4219-SH0010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do wiedzy o trzech największych amerykańskich miastach. Przedstawia ją tle rozwoju miast, przedmieść i regionów metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych. Na materiały omawiane na zajęciach składają się wybrane rozdziały z podręcznika socjologii miejskiej Cities and urban life, artykuły z bieżącej prasy, filmy dokumentalne i fabularne.

Strona przedmiotu
4219-SD0082 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest reprezentacjom głównych grup rasowych i etnicznych – tj. Afroamerykanie, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, ludność rdzenna oraz Latynosi – w tekstach kultury USA. W oparciu o wybór różnorakich źródeł (tekstów literackich, filmów, seriali telewizyjnych, teledysków, sztuki wizualnej, itd.) kurs zaznajomi osoby studenckie z głównymi dyskursami rasy i etniczności w Stanach Zjednoczonych. Uwzględniając perspektywę historyczną, która jest niezbędna dla zrozumienia różnorodności etnicznej i rasowej społeczeństwa i kultury amerykańskiej, kurs skupi się głównie na współczesnych narracjach przedstawiających poszczególne grupy rasowe i etniczne. Zostanie również zwrócona uwaga na próby ograniczenia wolności uczenia tzw. critical race theory, które obecnie mają miejsce w szkołach i uniwersytetach USA.

Strona przedmiotu
4219-AW044 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dostarcza podstawowej wiedzy w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i regionalnej Stanów Zjednoczonych pozwalającej na zrozumienie procesów zasiedlania i zagospodarowania terytorium kraju oraz jego przemian, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w drugiej połowie XX wieku oraz w wieku XXI. Obejmuje takie zagadnienia jak: przyrodnicze uwarunkowania rozwoju, w tym zasoby; procesy ludnościowe, osadnicze i gospodarcze; zróżnicowanie regionalne Stanów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają wyzwania związane z ideą rozwoju zrównoważonego. Studenci nabywają też umiejętności świadomego posługiwania się ilustracjami kartograficznymi.

Strona przedmiotu
4219-SF003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs służy opisowi kompetencji i działań prezydenta USA w ujęciu historycznym i współczesnym. Analizować będziemy również narzędzia dostępne prezydentom w realizowaniu swoich kompetencji. Celem zajęć jest lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych prezydentów USA.

Strona przedmiotu
4219-SC007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W historii literatury amerykańskiej opowiadanie (short story) jest oryginalnym gatunkiem literackim o ogromnym zróżnicowaniu i dużym znaczeniu kulturowym. Kurs oferuje przegląd tego gatunku: od Washingtona Irvinga i Edgara Allana Poe aż po współczesnych autorów i autorki takich jak Mary Gaitskil, David Sedaris, Jamaica Kincaid, czy George Saunders.

Strona przedmiotu
4219-SB069 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs proponuje spojrzenie na amerykańską pamięć publiczną z perspektywy socjologii kultury. Ukazuje pamięć jako złożony konstrukt społeczno-kulturowy, a spory o interpretacje przeszłości jako spory o istotne kwestie dotyczące teraźniejszości i przyszłości Stanów Zjednoczonych, ubrane w historyczny kostium. W trakcie kursu studenci zapoznają się z teoriami z zakresu studiów nad pamięcią, a następnie zastosują je do interpretacji debat na temat przeszłości Stanów Zjednoczonych, jak też rozmaitych nośników pamięci obecnych w amerykańskiej sferze publicznej. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Strona przedmiotu
4219-AW005-AM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład „United States and the World” jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku i stanowić będzie historyczny przegląd najważniejszych trendów i wydarzeń w amerykańskiej polityce zagranicznej od początków niepodległości aż do czasów współczesnych. Językiem wykładowym jest angielski. W trakcie cotygodniowych spotkań będziemy poznawać zmieniającą się rolę USA w regionie, a następnie w świecie.

Strona przedmiotu
4219-AW006 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu zapoznanie studentów z amerykańskim systemem politycznym, koncentrując się na INSTYTUCJACH i ZASADACH kształtujących amerykańską politykę. Przyjrzy się ramom konstytucyjnym, które tworzą krajobraz polityczny, w którym odbywa się polityka amerykańska. Będzie także próbował zająć się różnymi siłami (politycznymi, społecznymi i handlowymi), które konkurują ze sobą, aby wpłynąć na to, co robi rząd.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)