Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zajęcia do wyboru - nauki społeczne - studia BA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4219-SD0083 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest analizie reprezentacji Środkowego Zachodu w tekstach kultury, w tym w literaturze, filmie, serialach telewizyjnych, muzyce, sztuce ulicznej, itp. Omówienie tych tekstów umożliwi zrozumienie Środkowego Zachodu jako regionu o odrębnej historii i charakterze.

Strona przedmiotu
4219-SH0031 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Alaskę jako stan odseparowany od głównego terytorium USA, charakteryzujący się ekstremalnym klimatem i ogromem niezamieszkałej przestrzeni często jest postrzegany jako ostatnie amerykańskie pogranicze na Ziemi. Mimo że Alaska jest 49 stanem USA od 1959 roku, wiele osób nadal przeprowadza się tam, by wieść życie pioniera. Osoby te osiedlają się lasach, czasem wiele mil od najbliższego miasta i zamieszkują  w chatach niepodłączonych do sieci elektrycznej lub wodociągowej. Polują, łowią ryby i podziwiają krajobraz. Niektórzy z pionierów dzielą się swoimi przeżyciami w internecie, inni piszą dzienniki lub pamiętniki. Jak zmieniło się pionierski życie na Alasce od 19 wieku? Jakiej zmianie uległy koncepcję Zachodu, natury, pogranicza?

Strona przedmiotu
4219-SG055 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0029 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istnieją dwa sprzeczne punkty widzenia wedle których media cyfrowe są postrzegane jako rewolucyjne lub wręcz przeciwnie, opresyjne. We wczesnych latach 90-tych Internet symbolizował nieograniczone możliwości rozwoju oraz sposoby demokratyzacji relacji. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niedawną krytykę wyszukiwarki google jako powielającą lub umacniającą stereotypy oraz rasizm, nowe media mogą być postrzegane jako opresyjne czy wręcz tyrańskie. Niniejszy kurs krążyć będzie wokół współczesnych mediów cyfrowych i debat naukowych toczących się wokół sposobów w jakie nowe media mogą być opresyjne lub wręcz przeciwnie wyzwalające.

Strona przedmiotu
4219-SG046 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu przeprowadzona zostanie analiza pojęcia „wyjątkowości”, która jest nieodłącznym elementem tożsamości narodu amerykańskiego od jego początków. Świadomość unikalnego doświadczenia związanego z powstaniem państwa i jego rozwojem, w tym szczególnych wartości na których naród amerykański został zbudowany (przekonanie że Amerykanie są „narodem wybranym” oraz „miastem na Wzgórzu”) są nie tylko fundamentem, na którym została zbudowana tożsamość amerykańska, ale także ważny element który wpływał na decyzje polityczne USA w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się retoryce politycznej dotyczącej polityki zagranicznej, która jest ważnym nośnikiem narodowych uczuć, sentymentów i przekonań. Będziemy analizować przemówienia amerykańskich prezydentów i członków Kongresu aby ocenić jak usprawiedliwiali oni polityczne decyzje. Będziemy również badać klasyczną literaturę dot. retoryki politycznej aby lepiej rozumieć funkcję języka w komunikacji.

Strona przedmiotu
4219-SD0084 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia obszerny przegląd amerykańskiej historii i kultury kulinarnej. Omawia kwestie żywności przywiezionej przez pierwszych osadników na ziemie Ameryki Północnej, XVIII i XIX-wieczne książki kucharskie, kuchnię etniczną, diety alternatywne, powstanie wielkich korporacji takich jak McDonald's i PepsiCo, rozwój zaleceń dietetycznych i piramidy żywieniowej, kosmiczną kuchnię astronautów stworzoną przez NASA, a w końcu współczesną problematykę obejmującą kuchnię technologiczną i kryzys otyłości.

Strona przedmiotu
4219-SB052 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, prądami i tradycjami amerykańskiej myśli politycznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z najważniejszymi debatami w ramach amerykańskiej myśli politycznej. Punktem wyjścia tych zajęć jest przekonanie, że myśl polityczna jest refleksją nad polityką i jako taka również jest działaniem politycznym. Zgodnie z tym podejściem studenci będą omawiać literaturę źródłową – artykuły, pamflety, korespondencje oraz dokumenty – najważniejszych polityków, działaczy i teoretyków. Początkowe spotkania będą poświęcone kwestiom historycznym (myśl kolonialna, myśli czasów rewolucji, debaty dotyczące charakteru Unii oraz abolicjonizmu), kolejne będą miały charakter problemowy (wolność, równość, demokracja, nieposłuszeństwo obywatelskie, feminizm, polityka tożsamości).

Strona przedmiotu
4219-SH0027 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie wybranych socjologicznych ujęć ważnych kwestii społecznych, politycznych i kulturowych we współczesnym społeczeństwie amerykańskim. Główną ideą kursu jest przedstawienie studentom tych prac, które wywołały ożywioną debatę publiczną ze względu na swoją innowacyjną perspektywę, czy też wagę podjętego problemu. Oprócz analizy samych prac, kurs ma na celu zapoznanie studentów z krytyczną analizą debat publicznych oraz z infrastrukturą, w ramach której toczone są owe debaty.

Strona przedmiotu
4219-SH0035 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje pogłębioną analizę rozwoju tożsamości afroamerykańskiej od powstania blackface minstrelsy aż po renesans harlemski, badając społeczne i kulturowe reakcje Afroamerykanów na wzrost amerykańskiego (Białego) imperium.

Strona przedmiotu
4219-SD0085 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest historii musicalu amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Broadwayu. Zakres czasowy niniejszych zajęć obejmuje okres XIX-XXI wieku, zatem podejmuje problematykę amerykańskiego teatru muzycznego od form proto-musicalowych do zjawisk najnowszych. Musicale będą analizowane pod kątem zarówno wątków muzycznych (rozwój stylu i technik kompozytorskich), literackich (problematyka podejmowana w różnych okresach i w konkretnych dziełach) oraz kulturowych (znaczenie musicalu w kulturze amerykańskiej, wpływ przemian społecznych na gatunek etc.).

Strona przedmiotu
4219-SF060 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest zbadanie przyczyn współczesnej polaryzacji politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zbadanie jej konsekwencji dla polityki demokratycznej. W trakcie semestru studenci będą czytać prace z zakresu nauk politycznych, socjologii i antropologii, rzucające światło na różne aspekty polaryzacji. Po ukończeniu tych zajęć studenci będą posiadać odpowiednią wiedzę na temat wydarzeń politycznych w Ameryce związanych z polaryzacją polityczną, a także teoretyczne i koncepcyjne narzędzia do analizy polaryzacji w różnych kontekstach. Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych polityką amerykańską; choć nie ma wymagań formalnych, wymagana jest pobieżna znajomość amerykańskich instytucji politycznych i rządu USA.

Strona przedmiotu
4219-SF061 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Temate kursu są słynne amerykańskie sprawy sądowe, które będziemy traktować jako materiał badawczy dla analizy kulturoznawczej i społecznej. Zaczniemy od wprowadzenia do amerykańskiego prawa kryminalnego, słownictwa i zasad określających procedury sądowe. Następnie zajmiemy się analizą poszczególnych spraw sądowych i odzewu społęcznego, z jakim się spotkały oraz ich znaczenia kulturowego.

Strona przedmiotu
4219-SH081 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zbadanie kierunków mobilnmośći społecznej w USA, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia dla statusu spolecznego i roli klasy robotniczej i średniej. tendencja ta jest wynikiem globalizacji,która z kolei przyczyniła się do deindustrializacji Ameryki. Przyjrzymy się życiu rodzin klasy robotniczej i średniej. Spojrzymy na ich zwyczaje, zachowania konsumenckie, aspiracje. odwiedzimy ich miejsca pracy. Obserwowować będziemy charakter relacji społecznych tak w malych miasteczkach jak i w wielkich metropoliach.

Strona przedmiotu
4219-SH0033 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się na wpływie turystyki i sportu na amerykańskie społeczeństwo, gospodarkę i środowisko z perspektywy przestrzennej. Przedstawia przyczyny i skutki zmieniających się wzorców spędzania wolnego czasu obserwowanych w Stanach Zjednoczonych w ostatnim stuleciu oraz ich wpływ na jednostki, społeczności i środowisko.

Strona przedmiotu
4219-SD0070 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeglądowy dotyczący historii teatru afroamerykańskiego od czasów przed II wojną światową do chwili obecnej. Omawiane są korzenie teatru czarnego w USA od minstreli, poprzez wczesny musical, wodewil, i spektakle rewiowe przed II Wojna Swiatową. Stdiowana literatura dramatczna pochodzi z okresu powojennego i reprezentuje problemy każdej powojennej dekady aż do lat 20. XXI wieku.

Strona przedmiotu
4219-SH0036 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SE032 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie przedyskutować I ocenić wyzwania pojawiające się w stosunku do światowej dominacji dolara amerykańskiego. Na początek wprowadzone zostaną (lub przypomniane) podstawowe wiadomości na temat pieniądza, bankowości i instrumentów finansowych (Część 1). Następnie zostaną zaprezentowane wewnętrznej (krajowe) i zewnętrzne (międzynarodowe) aspekty amerykańskiego pieniądza i bankowości (Części 2 i 3). To nas z kolei zaprowadzi do centralnego zagadnienia, jakim jest zmiana dominującej pozycji dolara na rynkach światowych (Część 4). Na koniec zajmiemy się zastosowaniem wniosków z powyższych części do wybranych gospodarczych i politycznych problemów, przed jakimi stają obecnie Stany Zjednoczone (sankcje międzynarodowe i deficyt handlowy). W tym ostatnim kroku (Część 5), studenci będą poproszeni o napisanie i przedyskutowanie w klasie hipotetycznej sytuacji – nieistnienia dolara amerykańskiego.

Strona przedmiotu
4219-SH091 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z historią i współczesnością stosunków międzyamerykańskich. Zostaną przedstawione zarówno ogólne tendencje zmieniających się na przestrzeni dekad relacji między USA i krajami latynoamerykańskimi, jak i case studies, dotyczące stosunków bilateralnych.

Strona przedmiotu
4219-SE033 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem konwersatorium są międzynarodowe stosunki gospodarcze USA. Przepływy dóbr, usług, kapitału, siły roboczej oraz informacji i technologii do i z USA zostaną poddane analizie jakościowej i ilościowej. Zaprezentujemy obecny stan rzeczy oraz ich rys historyczny i perspektywy na przyszłość. Przedmiotem rozważań będą przede wszystkim aspekty gospodarcze, jednak weźmiemy też pod uwagę polityczne uwarunkowania (krajowe i międzynarodowe) analizowanych zagadnień – zarówno w sensie analizy wyników gospodarczych Stanów Zjednoczonych, jak i polityk prowadzonych przez rząd.

Najpierw uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami ekonomii międzynarodowej (przepływy handlowe i kapitałowe, cła, kwoty, wydłużenie międzynarodowych łańcuchów dostaw, sankcje polityczne, etc.). Następnie przeanalizujemy pod różnymi kątami przypadek Stanów Zjednoczonych. Efektem będzie szereg konkluzji dotyczących stopnia otwartości gospodarki amerykańskiej - nie tak wysokiego, jak się powszechnie uważa.

Strona przedmiotu
4219-SH085 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego mówimy o męskościach? Dlaczego stawiamy gwiazdkę po słowie "trans"? Kto nie popiera małżeństw osób tej samej płci i dlaczego? Co jest podejrzanego w ratowaniu kobiet z globalnego Południa? Co jest nie tak z pojęciem "tożsamość"? Nie gwarantujemy, że na kursie "Wstęp do badań nad gender/seksualnością" znajdziemy ostateczne odpowiedzi na te pytania, ale zajmiemy się współczesnymi debatami wokół takich kwestii. Będziemy czytać fragmenty klasycznych i popularnych tekstów krytycznych, które ukształtowały nasze myślenie, dyskutując jednocześnie na temat aktualnych kulturowych problemów związanych z płcią i seksualnością. Kurs będzie także okazją do wykorzystania teorii i metod wytworzonych w studiach nad płcią i seksualnością do analizy tekstów kultury popularnej. Poprzez analizę wybranych odcinków seriali (Girls, Transparent), powieści graficznych (A. Bechdel Fun Home), filmów i autobiografii, przyjrzymy się licznym zagadnieniom: od praw reprodukcyjnych po

homonormatywność.

Strona przedmiotu
4219-SF025 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią wprowadzenie do podstaw studiów politycznych w ramach nauk społecznych. Kurs wprowadzi studentów w podstawy nauk politycznych. Podczas zajęć poruszane będą podstawowe koncepcje z tej dziedziny, takie jak władza, autorytet, legitymizacja, typy systemów politycznych, podejścia do badania polityki, problemy wspólne wszystkim systemom politycznym.

Strona przedmiotu
4219-SB067 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany kurs jest poświęcony zjawisku antropocenu—jednemu z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Spojrzymy na antropocen jako na nową epokę geologiczną, lecz także jako na istotny konstrukt kulturowy. Poprzez lekturę zadanych tekstów (tych najbardziej uznanych oraz tych najnowszych), skontekstualizujemy problem postępujących zmian klimatycznych—ich wpływu zarówno na biosferę, jak i na kulturę amerykańską.

Strona przedmiotu
4219-SH084 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie judaizmu i myśli żydowskiej w USA jako zjawiska złożonego i wielowymiarowego. W wieku XX judaizm przeszedł przez radykalne zmiany, do których doszło głównie w USA dzięki takim myślicielom jak Mordechai Kaplan i Abraham J. Heschel. Wydaje się, że różne formy dzisiejszego judaizmu wypracowane w USA stały się zalążkiem modernizmu i postmodernizmu nie tylko w ramach tej religii, ale również w kulturze jako takiej.

Strona przedmiotu
4219-SH0009 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents a guide to a critical understanding of minority groups in the United States of America. In reference to a person's origin and ancestry, the terms ‘Latino’ and ‘Hispanic’ have been adopted in the U.S. in an attempt to loosely group immigrants -and their descendants- from Spanish speaking countries. The course offers a multidisciplinary approach to understand their realities with emphasis on their culture, history and politics. Finally, the course reviews the current debates on Latinos, as an ethnic minority, and on immigration from Spanish-speaking countries to the United States of America.

Strona przedmiotu
4219-SD056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do historii amerykańskich środków masowego przekazu. Kurs skupi się głównie na tradycyjnych mediach drukowanych (gazetach i magazynach) w wersji papierowej i ich współczesnych odpowiednikach elektronicznych , oferując podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie.

Strona przedmiotu
4219-SD056-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Druga część wprowadzenia do historii amerykańskich środków masowego przekazu, tym razem poświęcona rozwojowi radia i telewizji. Kurs oferuje podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia mediów w ich obecnym kształcie. Mile widziani studenci, którzy uczestniczyli w pierwszej części kursu (American Media History I 4219-SD056)

Strona przedmiotu
4219-SH0037 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0013 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki stanowi tu punkt wyjścia do analizy znaczenia ludności tubylczej w XXI wieku i spuścizny kolonializmu. Kurs analizuje historię, kulturę, instytucje i zagadnienia gospodarcze rdzennych Amerykanów w celu zrozumienia ich roli we współczesnej Ameryce Północnej. Aby uwzględnić szerszy kontekst, odpowiednie kazusy z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego aktywizmu, zostaną przeanalizowane na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Ponadto, podczas trwania kursu, szczególna uwaga zostanie poświęcona znaczeniu ludności rdzennej na poziomie międzynarodowym, szczególnie w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Wreszcie kurs zapewnia studentom możliwość doskonalenia ich umiejętności krytycznego czytania, myślenia i pisania.

Strona przedmiotu
4219-SH0032 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0010 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do wiedzy o trzech największych amerykańskich miastach. Przedstawia ją tle rozwoju miast, przedmieść i regionów metropolitalnych w Stanach Zjednoczonych. Na materiały omawiane na zajęciach składają się wybrane rozdziały z podręcznika socjologii miejskiej Cities and urban life, artykuły z bieżącej prasy, filmy dokumentalne i fabularne.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)