Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4219-SD0083 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest analizie reprezentacji Środkowego Zachodu w tekstach kultury, w tym w literaturze, filmie, serialach telewizyjnych, muzyce, sztuce ulicznej, itp. Omówienie tych tekstów umożliwi zrozumienie Środkowego Zachodu jako regionu o odrębnej historii i charakterze.

Strona przedmiotu
4219-SA025 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd historii Afroamerykanów od czasów kolonialnych po dzień dzisiejszy, ze specjalną uwagą zwróconą na zagadnienia takie jak niewolnictwo, rasizm, czarna tożsamość, płeć, ruch praw obywatelskich oraz wkład Afroamerykanów w rozwój amerykańskiego społeczeństwa i kultury.

Strona przedmiotu
4219-SH0031 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Alaskę jako stan odseparowany od głównego terytorium USA, charakteryzujący się ekstremalnym klimatem i ogromem niezamieszkałej przestrzeni często jest postrzegany jako ostatnie amerykańskie pogranicze na Ziemi. Mimo że Alaska jest 49 stanem USA od 1959 roku, wiele osób nadal przeprowadza się tam, by wieść życie pioniera. Osoby te osiedlają się lasach, czasem wiele mil od najbliższego miasta i zamieszkują  w chatach niepodłączonych do sieci elektrycznej lub wodociągowej. Polują, łowią ryby i podziwiają krajobraz. Niektórzy z pionierów dzielą się swoimi przeżyciami w internecie, inni piszą dzienniki lub pamiętniki. Jak zmieniło się pionierski życie na Alasce od 19 wieku? Jakiej zmianie uległy koncepcję Zachodu, natury, pogranicza?

Strona przedmiotu
4219-SG055 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0029 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istnieją dwa sprzeczne punkty widzenia wedle których media cyfrowe są postrzegane jako rewolucyjne lub wręcz przeciwnie, opresyjne. We wczesnych latach 90-tych Internet symbolizował nieograniczone możliwości rozwoju oraz sposoby demokratyzacji relacji. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niedawną krytykę wyszukiwarki google jako powielającą lub umacniającą stereotypy oraz rasizm, nowe media mogą być postrzegane jako opresyjne czy wręcz tyrańskie. Niniejszy kurs krążyć będzie wokół współczesnych mediów cyfrowych i debat naukowych toczących się wokół sposobów w jakie nowe media mogą być opresyjne lub wręcz przeciwnie wyzwalające.

Strona przedmiotu
4219-SG046 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu przeprowadzona zostanie analiza pojęcia „wyjątkowości”, która jest nieodłącznym elementem tożsamości narodu amerykańskiego od jego początków. Świadomość unikalnego doświadczenia związanego z powstaniem państwa i jego rozwojem, w tym szczególnych wartości na których naród amerykański został zbudowany (przekonanie że Amerykanie są „narodem wybranym” oraz „miastem na Wzgórzu”) są nie tylko fundamentem, na którym została zbudowana tożsamość amerykańska, ale także ważny element który wpływał na decyzje polityczne USA w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się retoryce politycznej dotyczącej polityki zagranicznej, która jest ważnym nośnikiem narodowych uczuć, sentymentów i przekonań. Będziemy analizować przemówienia amerykańskich prezydentów i członków Kongresu aby ocenić jak usprawiedliwiali oni polityczne decyzje. Będziemy również badać klasyczną literaturę dot. retoryki politycznej aby lepiej rozumieć funkcję języka w komunikacji.

Strona przedmiotu
4219-SD0084 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia obszerny przegląd amerykańskiej historii i kultury kulinarnej. Omawia kwestie żywności przywiezionej przez pierwszych osadników na ziemie Ameryki Północnej, XVIII i XIX-wieczne książki kucharskie, kuchnię etniczną, diety alternatywne, powstanie wielkich korporacji takich jak McDonald's i PepsiCo, rozwój zaleceń dietetycznych i piramidy żywieniowej, kosmiczną kuchnię astronautów stworzoną przez NASA, a w końcu współczesną problematykę obejmującą kuchnię technologiczną i kryzys otyłości.

Strona przedmiotu
4219-SC082 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu będziemy analizować wybrane autobiograficzne powieści graficzne oraz zastanowimy się, co sprawia, że komiks tak dobrze sprawdza się jako medium do przekazywania bardzo osobistych i intymnych historii. Osoby uczestniczące w zajęciach nauczą się, jak czytać komiksy i w jaki sposób analizować powieści graficzne. Skupiając się zarówno na formie, jak i na treści wybranych komiksów, zastanowimy się jak płeć, klasa i rasa funkcjonują w wybranych narracjach i szerszym kontekście kultury amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4219-SD075 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przeglądowego kursu jest przyjrzenie się jak definicje współczesnego amerykańskiego horroru zmieniały się i rozszerzały od jego początków w latach 1960-tych aż po jego współczesne intermedialne odsłony. Poprzez analizę różnorodnych tekstów krytycznych, dyskusje oraz pokazy wybranych filmów studenci będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami krytycznego odczytania horroru i skonceptualizowania jego skomplikowanej relacji z ciałem ludzkim, płcią kulturową, klasą i rasą. Będziemy również analizować horror filmowy jako przestrzeń, w której społeczne i kulturowe fobie mogą być zbadane i poddane dyskusji, i będziemy pytać, czy w wybranych podgatunkach horroru lęki te zostają przepędzone czy jedynie zwiększone.

Strona przedmiotu
4219-SD0063 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany kurs jest poświęcony sposobom przedstawienia amerykańskiego krajobrazu w sztukach wizualnych XIX i XX wieku. Szczególny stosunek kultury USA do natury postrzegany jest jako istotna, twórcza (lub destrukcyjna) siła, mająca wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Przeanalizujemy więc wybrane dzieła, rozpatrując je nie tylko jako część kulturowego dziedzictwa Stanów Zjednoczonych, ale także jako ilustrację i/lub komentarz do istotnych kwestii społecznych czy politycznych.

Strona przedmiotu
4219-SC0015 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejszy kurs stanowi wprowadzenie do amerykańskiego reportażu literackiego z naciskiem na jego związki ze społeczno-kulturowym i politycznym krajobrazem Stanów Zjednoczonych w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku.

Strona przedmiotu
4219-SC0011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trzy pierwsze spotkania w ramach kursu będą poświęcone koncepcji antropologii literackiej. Przez pozostały czas skorzystamy z możliwości praktykowania antropologii literackiej, analizując teksty prezentujące osoby w kryzysie bezdomności w USA: powieści, filmy dokumentalne, etnografie, pisarstwo o naturze autobiograficznej, w tym blogi. Przyjrzymy się temu, jak ludzie bezdomni są ukazywani w kulturze amerykańskiej, jakie historie się o nich opowiada i jakie oni sami snują. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań. Czy ludzie bez dachu nad głową powtarzają konwencjonalne opowieści, czy tworzą nowe historie o bezdomności? W jaki sposób osoby bezdomne formują swoje tożsamości? Jakie wartości wyrażają? Co wspólnego mają literackie konwencje ze zmianą społeczną?

Strona przedmiotu
4219-SB052 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami, prądami i tradycjami amerykańskiej myśli politycznej. W ramach zajęć studenci zapoznają się również z najważniejszymi debatami w ramach amerykańskiej myśli politycznej. Punktem wyjścia tych zajęć jest przekonanie, że myśl polityczna jest refleksją nad polityką i jako taka również jest działaniem politycznym. Zgodnie z tym podejściem studenci będą omawiać literaturę źródłową – artykuły, pamflety, korespondencje oraz dokumenty – najważniejszych polityków, działaczy i teoretyków. Początkowe spotkania będą poświęcone kwestiom historycznym (myśl kolonialna, myśli czasów rewolucji, debaty dotyczące charakteru Unii oraz abolicjonizmu), kolejne będą miały charakter problemowy (wolność, równość, demokracja, nieposłuszeństwo obywatelskie, feminizm, polityka tożsamości).

Strona przedmiotu
4219-SC0017 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą obejmowały następujące tematy: charakterystyczne cechy formacji romantycznej w Europie i USA, pierwsze nieudane próby zainteresowania amerykańskiej elity intelektualnej romantyzmem, początki poezji romantycznej w USA (W.C. Bryant, E.A. Poe), amerykański "czarny romantyzm" (E.A. Poe, N.Hawthorne), romantyzm w USA i historia (N. Hawthorne), rola Harvardu i powstanie "Transcendental Club", wczesne eseje R.W. Emersona (propozycja amerykańskiej tożsamości, rozumienie natury), dojrzała twórczość eseistyczna Emersona, natura i polityka w wybranych pismach H.D. Thoreau ("Walden", "Walking", "Ciivil Disobedience"), M. Fuller: emancypacja intelektualna kobiet i rozumienie Europy, społeczne i polityczne znaczenie romantyzmu w USA, malarstwo pejzażowe Hudson River School.

Strona przedmiotu
4219-SD0073 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course will provide a historical overview of the emergence and develop-ment of science fiction in the United States in the 20th and 21st century (with an aside look at other sf traditions), examine the ways in which the genre is a tool of cultural critique, and familiarize the students with a number of key texts.

Strona przedmiotu
4219-SD0077 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„American Society and Politics in Video Games” offers both an introduction to broadly understood game studies (offering the students a toolset necessary to be able to engage in a critical discussion with video games and understand their place in the contemporary culture) and discusses video games as a mirror through which American socio-political issues are reflected.

Strona przedmiotu
4219-SH0027 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie i omówienie wybranych socjologicznych ujęć ważnych kwestii społecznych, politycznych i kulturowych we współczesnym społeczeństwie amerykańskim. Główną ideą kursu jest przedstawienie studentom tych prac, które wywołały ożywioną debatę publiczną ze względu na swoją innowacyjną perspektywę, czy też wagę podjętego problemu. Oprócz analizy samych prac, kurs ma na celu zapoznanie studentów z krytyczną analizą debat publicznych oraz z infrastrukturą, w ramach której toczone są owe debaty.

Strona przedmiotu
4219-SD0078 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Can your favorite superhero comics present more than cool superpowers and costumes? Yes, and this course shows how by offering a retrospective look into the historical development of American superhero comics. Departing from the emergence of the very first labels such as Superman, Batman, and Wonder Woman, we will be exploring the Golden, Silver, and Diamond Ages of American superhero comic books, as well as what they as literary texts can articulate about the contemporary American society and the corresponding social issues. As such, we will discover the potential of superhero comics as socially responsible cultural products, with a particular attention on the 1980s' revisionary titles such as Batman: The Dark Knight Returns (1986), Watchmen (1987), and The Punisher (1986).

Strona przedmiotu
4219-SC0003 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

One of the defining aspects of interwar Paris was the massive influx of American expatriates, flooding the city with literature, art, and music. Writers from Gertrude Stein, Ernest Hemingway, and Ezra Pound took up residence, while many others visited to engage in the international arts community. This course will look at American literary production connected to Paris from this time to explore the various racial, gender, and political dynamics which arose. Specifically, we look at fiction, memoirs, magazines, maps, and other visual and audio materials to explore Paris as a space as it was lived by American authors active in this period.

Strona przedmiotu
4219-SC005 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeglądem literatury Indian amerykańskich z naciskiem na motywy i zagadnienia przejawiające się w trakcie całego jej rozwoju. Zadaniem kursu jest uświadomienie studentom istnienia tradycji przekazu ustnego obecnej na kontynencie amerykańskim przed pierwszym kontaktem z kulturą europejską oraz jej przemianom, aż do wytworzenia się literatury. Kurs ma zapoznać studentów pierwszego roku z licznymi formami i zabiegami oratorskimi/literackimi oraz wyposażyć ich w umiejętność krytycznej percepcji ustnych i pisemnych tekstów. Głównym przedmiotem uwagi będą struktura i techniki narracyjne typowe dla dzieł literatury indiańskiej. Będziemy omawiać przykłady pieśni ceremonialnych, odezw, opowieści o powstaniu świata i tricksterach różnych plemion, a także opowiadania. Wybrane dzieła uznanych współczesnych pisarzy (N. Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Simon Ortiz) będą służyły jako przykład odwołania się i twórczej interpretacji tradycji.

Strona przedmiotu
4219-SD0011 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd dziejów reprezentacji Czarnej męskości w filmie amerykańskim od II Wojny Światowej do początku XXI wieku, ze szczególnym naciskiem na przemiany społeczno-politycznego pejzażu "rasy".

Strona przedmiotu
4219-SH0035 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje pogłębioną analizę rozwoju tożsamości afroamerykańskiej od powstania blackface minstrelsy aż po renesans harlemski, badając społeczne i kulturowe reakcje Afroamerykanów na wzrost amerykańskiego (Białego) imperium.

Strona przedmiotu
4219-SD0079 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten będzie prowadzony wspólnie z instruktorami z Indiana University w Indianapolis i będą w nim uczestniczyć zarówno studenci i studentki OSA UW, jak i studenci i studentki amerykańskie. Co tydzień będziemy spotykać się przez godzinę na Zoomie z grupą amerykańską, a przez pozostałe 30 minut będziemy mieć zajęcia we własnym gronie (również na Zoom). Wspólne zajęcia potrwają 8 tygodni, do 17 kwietnia. Od połowy kwietnia zajęcia będą prowadzone wyłącznie z grupą polską - studenci i studentki amerykańscy zakończą wtedy semestr.

Celem zajęć jest refleksja nad takimi pojęciami jak zdrowie, choroba, ciało i sposobami, w jakie kultura kształtuje ich znaczenia. Zastanowimy się nad wizerunkiem ciała, ideą "self care", a także nad grubością i niepełnosprawnością. Na tych zajęciach skupimy się zarówno na Stanach Zjednoczonych, jak i na Polsce i często będziemy porównywać sposoby, w jakie ciało, choroba i zdrowie są rozumiane i reprezentowane w tych dwóch krajach.

Strona przedmiotu
4219-SD0085 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest historii musicalu amerykańskiego ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Broadwayu. Zakres czasowy niniejszych zajęć obejmuje okres XIX-XXI wieku, zatem podejmuje problematykę amerykańskiego teatru muzycznego od form proto-musicalowych do zjawisk najnowszych. Musicale będą analizowane pod kątem zarówno wątków muzycznych (rozwój stylu i technik kompozytorskich), literackich (problematyka podejmowana w różnych okresach i w konkretnych dziełach) oraz kulturowych (znaczenie musicalu w kulturze amerykańskiej, wpływ przemian społecznych na gatunek etc.).

Strona przedmiotu
4219-SD0056 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu będziemy badać rolę i znaczenie komiksu w kulturze amerykańskiej od lat 80.: od historii superbohaterów i superbohaterek, przez osobiste komiksy o codziennym życiu, po poruszające autobiograficzne narracje. Poprzez naukę analizy wybranych komiksów opublikowanych w ciągu ostatnich 40 lat, kurs stanowi także wprowadzenie do medium, jakim jest komiks. Osoby uczestniczące w zajęciach będą czytać i analizować kluczowe komiksy amerykańskie – zarówno te z czołowych wydawnictw jak i niezależne publikacje.

Strona przedmiotu
4219-SD0066 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od końca dziewiętnastego wieku psychologia i psychoterapia stanowią fundament kultury amerykańskiej. Różne formy „leczenia umysłem” stworzyły wart wiele milionów dolarów „przemysł” terapeutyczny tworzący nowe profesje i sposoby rozumienia cierpienia. Na jego kanwie wywiązują się również istotne debaty społeczne. Podczas tego kursu podejmiemy próbę zrozumienia wpływu psychologii i psychoterapii na wybrane aspekty amerykańskiej kultury.

Strona przedmiotu
4219-SD0035 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia te stanowią zaproszenie dla studentówi i studentek, by myśleć o ciele i niepełnosprawności w kontekście technologii. Spytamy, czym jest dostęp, zbadamy jego politykę i przyjrzymy się, w jaki sposób technologia i nauka uczestniczą w budowaniu dostępnego świata (i dla kogo). Poznamy pojęcie projektowania uniwersalnego i jego historię w Stanach Zjednoczonych i będziemy myśleć zarówno o dostępie, jak i projektowaniu poprzez pojęcia rasy i płci kulturowej. Przyjrzymy się także pojęciu protezy, jego kulturowemu znaczeniu, a także porozmawiamy o pojęciach zaprojektowanego i naturalnego środowiska i zobaczymy, w jaki sposób nauka i technologia kształtują wyrażanie bądź eliminację niepełnosprawności, choroby i szaleństwa.

Strona przedmiotu
4219-SF060 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest zbadanie przyczyn współczesnej polaryzacji politycznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zbadanie jej konsekwencji dla polityki demokratycznej. W trakcie semestru studenci będą czytać prace z zakresu nauk politycznych, socjologii i antropologii, rzucające światło na różne aspekty polaryzacji. Po ukończeniu tych zajęć studenci będą posiadać odpowiednią wiedzę na temat wydarzeń politycznych w Ameryce związanych z polaryzacją polityczną, a także teoretyczne i koncepcyjne narzędzia do analizy polaryzacji w różnych kontekstach. Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych polityką amerykańską; choć nie ma wymagań formalnych, wymagana jest pobieżna znajomość amerykańskich instytucji politycznych i rządu USA.

Strona przedmiotu
4219-SF061 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Temate kursu są słynne amerykańskie sprawy sądowe, które będziemy traktować jako materiał badawczy dla analizy kulturoznawczej i społecznej. Zaczniemy od wprowadzenia do amerykańskiego prawa kryminalnego, słownictwa i zasad określających procedury sądowe. Następnie zajmiemy się analizą poszczególnych spraw sądowych i odzewu społęcznego, z jakim się spotkały oraz ich znaczenia kulturowego.

Strona przedmiotu
4219-SD099 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do badań nad jedzeniem (Food Studies) - interdyscyplinarnej perspektywy badawczej łączącej analizę splotu czynników kulturowych, politycznych, ekonomicznych i związanych z biowładzą - na przykładzie USA. Przez pryzmat jedzenia i konsumpcji podczas kursu przyjżymy się współczesne amerykańskie społeczeństwo i kulturę biorąc pod uwagę zmieniający się kontekst społeczno-historyczny i ekonomiczny. Podczas kursu ważną rolę będą odgrywały zagadnienia związane z rasą, płcią, seksualnością, klasą, sprawnością, wykluczeniem, inkarceracją i geografią z perspektywy kulturoznawczej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)