Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
4219-SG027 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Strategie błękitnego i czerwonego oceanu zostały po raz pierwszy wyróżnione w artykule Harvard Business Review przez W. Chen Kim i Renée Mauborgne (2004). W tym artykule, strategie czewonego oceanu są przedstawione jako rywalizacja na istniejącym rynku w celu pokonania konkurentów, wykorzystywanie istniejącego popytu przez koncentrację na obecnych klientach, balansowanie między kosztami produkcji a wartością produktu, i nakierowanie całego systemu firmy i jej aktywności na potrzebę dokonania wyboru między zróżnicowaniem produktów a niskim kosztem. W przeciwieństwie do strategii czerwonego oceanu, strategia błękitnego oceanu jest przedstawiana jako tworzenie przez przedsiębiorstwa wolnej i niezagospodarowanej jeszcze przestrzeni rynkowej przez skupianie się na nowych klientach (przez co konkurencja staje się nieistotna),celem stworzenia i pozyskania nowego popytu, i przełamania cyklu wyboru między kosztami produkcji a wartością produktu przez nakierowanie całego systemu firmy.

Strona przedmiotu
4219-SD0051 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH0025 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SB063 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Społeczeństwa pamiętają swoją przeszłość, podobnie jak pojedyncze jednostki, i pamięć ta stanowi podstawę ich tożsamości. Kurs ten będzie przeglądem sposobów w jakich Amerykanie zbudowali swoją tożsamość narodową poprzez mity, rytuały, i inne sposoby upamiętniania i jak one kształtują dziś społeczeństwo amerykańskie. Przyjrzymy się nie tylko temu co pamiętają ale również dlaczego pewne wydarzenia pamiętają lepiej niż inne. Ostatecznie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy pluralistyczne społeczeństwo może zbudować wspólną tożsamość.

Strona przedmiotu
4219-SC0006 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SH135 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest spojrzeniem na amerykańską reklamę w perspektywie historycznej. Śledzi rozwój branży reklamowej i jej wpływ oraz wpływ na nią innych elementów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Porusza kwestie reprezentacji i stereotypów na konkretnych przykładach z kampanii reklamowych.

Strona przedmiotu
4219-SC0009 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SG046 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas kursu przeprowadzona zostanie analiza pojęcia „wyjątkowości”, która jest nieodłącznym elementem tożsamości narodu amerykańskiego od jego początków. Świadomość unikalnego doświadczenia związanego z powstaniem państwa i jego rozwojem, w tym szczególnych wartości na których naród amerykański został zbudowany (przekonanie że Amerykanie są „narodem wybranym” oraz „miastem na Wzgórzu”) są nie tylko fundamentem, na którym została zbudowana tożsamość amerykańska, ale także ważny element który wpływał na decyzje polityczne USA w polityce wewnętrznej i zagranicznej.

W pierwszej kolejności przyjrzymy się retoryce politycznej dotyczącej polityki zagranicznej, która jest ważnym nośnikiem narodowych uczuć, sentymentów i przekonań. Będziemy analizować przemówienia amerykańskich prezydentów i członków Kongresu aby ocenić jak usprawiedliwiali oni polityczne decyzje. Będziemy również badać klasyczną literaturę dot. retoryki politycznej aby lepiej rozumieć funkcję języka w komunikacji.

Strona przedmiotu
4219-SB056 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas niniejszego konwersatorium, lokującego się na przecięciu teorii politycznej i historii politycznej, studenci poznają pojęciowe i polityczne wymiary amerykańskiej ekspansji, aby zrozumieć jej przebieg jak również jej elementy, pryncypia, zawiłości i sprzeczności. Przyglądając się ważnym wydarzeniom amerykańskiego marszu przez kontynent z perspektywy ich ówczesnych uzasadnień i teoretyzacji, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi, nierzadko sprzecznymi motywacjami i logikami ekspansji. W szczególności, studenci będą mieli okazję jak federalizm, imperialne ambicje i wymagania nowożytnej państwowości zbiegły się w tym wyjątkowym i wewnętrznie sprzecznym procesie.

Strona przedmiotu
4219-SD0067 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs bada różne aspekty kultur fanowskich oraz badań nad kulturami fanowskimi w perspektywnie amerykańskiej. Na zajęciach będziemy rozmawiać o debatach związanych z dobrze znanymi franczyzami filmowymi i telewizyjnymi i o produkcji fanowskiej takiej jak "fan video" czy fikcja fanowska (fanfiction). Kurs będzie okazją do zastosowania metodologii rozwiniętych w ramach badań nad kulturami fanowskimi, medioznawstwa i kulturoznawstwa w odniesieniu do współczesnych fenomenów w kulturze popularnej jak np. kultura konwergiencji, modele narracji transmedialnej, kulturowe kłusownictwo czy kultura partycypacyjna.

Strona przedmiotu
4219-SF059 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SC082 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach kursu będziemy analizować wybrane autobiograficzne powieści graficzne oraz zastanowimy się, co sprawia, że komiks tak dobrze sprawdza się jako medium do przekazywania bardzo osobistych i intymnych historii. Osoby uczestniczące w zajęciach nauczą się, jak czytać komiksy i w jaki sposób analizować powieści graficzne. Skupiając się zarówno na formie, jak i na treści wybranych komiksów, zastanowimy się jak płeć, klasa i rasa funkcjonują w wybranych narracjach i szerszym kontekście kultury amerykańskiej.

Strona przedmiotu
4219-SD075 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przeglądowego kursu jest przyjrzenie się jak definicje horroru zmieniały się i rozszerzały od jego początków w okresie kina niemego aż po jego współczesne intermedialne odsłony. Poprzez analizę różnorodnych tekstów krytycznych, dyskusje oraz pokazy wybranych filmów studenci będą mieli okazję zapoznać się ze sposobami krytycznego odczytania horroru i skonceptualizowania jego skomplikowanej relacji z ciałem ludzkim, płcią kulturową, klasą i rasą. Będziemy również analizować horror filmowy jako przestrzeń, w której społeczne i kulturowe fobie mogą być zbadane i poddane dyskusji, i będziemy pytać, czy w wybranych podgatunkach horroru lęki te zostają przepędzone czy jedynie zwiększone.

Strona przedmiotu
4219-SC0013 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest amerykańska literatura grozy od początków, tj. powieści Charlesa Brockdena Browna (1799) do lat sześćdziesiątych XX wieku. Lista tekstów obejmuje opowiadania mistrzów i mistrzyń amerykańskiego horroru, w tym Edgara Allana Poe, Nathaniela Hawthorne'a, Mary E. Wilkns Freeman, Richarda W. Chambersa, Howarda Philipsa Lovecrafta i Shirley Jackson. Wśród autorów i autorek znajdują się również postacie rzadko kojarzone z horrorem lub mało znane, np. Harriet Beecher Stowe czy Annie Trumbull Slosson. Całość układa się w zarys ewolucji literatury grozy w USA, w której wyraźnie dominuje motyw szaleństwa, rzadko natomiast pojawiają się wątki nadprzyrodzone - duchy, upiory, istoty nieludzkie.

Strona przedmiotu
4219-SC062 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest żydowskości przełomu 21. wieku w amerykańskiej literaturze, kulturze i filmie. Poruszane będą następujące zagadnienia: asymilacja i akulturacja, pamięć o Shoah, kwestie płci i seksualności, żydowskie reakcje na 11. Września, kwestie nowych imigrantów z byłego związku Radzieckiego. Prócz dzieł literackich (Philip Roth, Cynthia Ozick, Nathan Englander, Allegra Goodman, Gary Shteyngart, Michael Chabon, Anya Ulinich), przyjrzymy się także reprezentacjom filmowym i telewizyjnym (e.g. Munich, Borat, Clueless, A Serious Man, Meet the Parents, The Daily Show, Seinfeld, The Nanny) oraz zbadamy, jak żydowskość przejawia sie w Internecie.

Strona przedmiotu
4219-SD0063 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany kurs jest poświęcony sposobom przedstawienia amerykańskiego krajobrazu w sztukach wizualnych XIX i XX wieku. Szczególny stosunek kultury USA do natury postrzegany jest jako istotna, twórcza (lub destrukcyjna) siła, mająca wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Przeanalizujemy więc wybrane dzieła, rozpatrując je nie tylko jako część kulturowego dziedzictwa Stanów Zjednoczonych, ale także jako ilustrację i/lub komentarz do istotnych kwestii społecznych czy politycznych.

Strona przedmiotu
4219-SC0007 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
4219-SD0071 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs z dziedziny mediów. Łączy w sobie zagadnienia teoretyczne, prawne, historyczne oraz podstawy edukacji medialnej, niezbędnej do poruszania się po tym obszarze badawczym.

Strona przedmiotu
4219-SC0008 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przyjrzenie się temu, jak zmieniała się i ewoluowała amerykańska literatura science fiction w ostatnich kilkudziesięciu latach, reagując na przemiany zachodzące w społeczeństwie i kulturze Stanów Zjednoczonych. Podczas kursu będziemy czytać i analizować opowiadania i powieści najważniejszych autorek i autorów amerykańskiej fantastyki naukowej, a także omawiać historię kształtowania się – nierzadko w rezultacie gorących sporów w środowisku – różnych kanonów literatury SF, jak i zmieniających się znaczeń kluczowych figur, motywów i wątków.

Strona przedmiotu
4219-SD0057 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skupia się na kulturze sportowej w Stanach Zjednoczonych, próbując przedstawić jak wpływa na procesy kulturowe w kraju oraz jak sama ulega ich wpływom. Podczas kursu spróbujemy wspólnie zrozumieć przez pryzmat sportu m.in. współczesną mitologię; narracje sukcesów i porażek, oraz rolę jaką odgrywają w nich płeć i rasa; utowariowienie, globalizacja czy fandom.

Strona przedmiotu
4219-SD0028 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się form współczesnych mediów amerykańskich - serialu telewizyjnego. Chociaż kurs nakreśli zarysy historycznego rozwoju tej formy po roku 2000, jego głównym celem jest omówienie konkretnych jej aspektów. Cotygodniowe zajęcia zbudowane będą wokół jednego wybranego tytułu, który posłuży jako pretekst do dyskusji i refleksji nad wybranymi zagadnieniami (format serialu i jego zmiany; wizualność i auralność; złożoność; widzowie i fani, etc.) jak również tematami (rasa, płeć, klasa, przyszłość, etc.).

Uwaga: chociaż kurs nie wymaga wcześniejszej znajomości telewizji amerykańskiej, jest dosyć wymagający jeśli chodzi o oglądanie. Co tydzień studenci będą zobowiązani zapoznać albo z jednym sezonem wybranej serii albo z kilkoma odcinkami kilku seriali. Poszczególne tygodnie mogą się różnić nieco w tym względzie, ale generalnie uczestnictwo w kursie związane jest ze znaczącym czasem ekranowym.

Strona przedmiotu
4219-SC0003 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

One of the defining aspects of interwar Paris was the massive influx of American expatriates, flooding the city with literature, art, and music. Writers from Gertrude Stein, Ernest Hemingway, and Ezra Pound took up residence, while many others visited to engage in the international arts community. This course will look at American literary production connected to Paris from this time to explore the various racial, gender, and political dynamics which arose. Specifically, we look at fiction, memoirs, magazines, maps, and other visual and audio materials to explore Paris as a space as it was lived by American authors active in this period.

Strona przedmiotu
4219-SA012 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-SF035 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest przejawom antyamerykanizmu we współczesnym świecie oraz poszukiwaniom tego przyczyn i konsekwencji w wielu obszarach świata.

Strona przedmiotu
4219-SC005 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeglądem literatury Indian amerykańskich z naciskiem na motywy i zagadnienia przejawiające się w trakcie całego jej rozwoju. Zadaniem kursu jest uświadomienie studentom istnienia tradycji przekazu ustnego obecnej na kontynencie amerykańskim przed pierwszym kontaktem z kulturą europejską oraz jej przemianom, aż do wytworzenia się literatury. Kurs ma zapoznać studentów pierwszego roku z licznymi formami i zabiegami oratorskimi/literackimi oraz wyposażyć ich w umiejętność krytycznej percepcji ustnych i pisemnych tekstów. Głównym przedmiotem uwagi będą struktura i techniki narracyjne typowe dla dzieł literatury indiańskiej. Będziemy omawiać przykłady pieśni ceremonialnych, odezw, opowieści o powstaniu świata i tricksterach różnych plemion, a także opowiadania. Wybrane dzieła uznanych współczesnych pisarzy (N. Scott Momaday, Leslie Marmon Silko, Louise Erdrich, Sherman Alexie, Simon Ortiz) będą służyły jako przykład odwołania się i twórczej interpretacji tradycji.

Strona przedmiotu
4219-SH0002 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podejmuje pogłębioną analizę rozwoju tożsamości Afroamerykańskiej od powstania blackface minstrelsy aż po renesans harlemski, badając społeczne i kulturowe reakcje Afroamerykanów na wzrost Amerykańskiego (Białego) Imperium.

Strona przedmiotu
4219-SH0024 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs oferuje narzędzia teoretyczne nauk społecznych, pozwalające na krytyczne rozumienie fenomenów kulturowych związanych z ciałem, koncepcjami zdrowia i choroby, medycyny i medykalizacji. Studenci uzyskają wiedzę historyczną i antropologiczną na temat zastosowania różnych substancji; intersekcji medycyny, magii i rytuału; rozwoju zachodniej medycyny („biomedycyny”). Wreszcie, przyjrzymy się związkom pomiędzy państwem a polityką ciała w projektach budowania narodowości , a także różnym przykładom politycznych kontekstów używania leków i innych substancji. Kurs przeznaczony jest dla studentów i studentek studiów licencjackich.

Strona przedmiotu
4219-SC014 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Gdyby poproszono Cię o stworzenie kanonu literatury XXI wieku – co znalazłoby się na liście? Powieści zdobywające nagrody literackie, czy bestsellery? Te, które docenili akademicy czy recenzenci w prasie codziennej? Co na podstawie takiej listy pomyśleliby o roku 2022 czytelnicy przyszłości? Ten kurs pozwoli nam spojrzeć na różne tradycje pisarstwa amerykańskiego – niektóre z nich zapomniane (jak XIX-wieczny sentymentalizm), a inne uznawane za estetyczny wzorzec przez dekady (jak XIX-wieczny realizm). Prześledzimy historie ich komercyjnych, akademickich i popularnych sukcesów i porażek.

Strona przedmiotu
4219-SD097 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozkwit afroamerykańskiego pisarstwa (wpływowych esejów, nagradzanych powieści) i filmu (renesans czarnego kina) to niezwykle ważny amerykański fenomen kulturowy początku XXI wieku. Literatura, film i sztuka afroamerykańska ostatnich dwóch dekad posłuży nam jako pretekst do przyjrzenia się doświadczeniu, historii i kulturze afroamerykańskiej w U.S.A. na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
4219-SB053 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie katolicyzmu liberalnego w USA jako zjawiska złożonego i wielowymiarowego. W wieku XX katolicyzm liberalny przeszedł przez radykalne zmiany, do których doszło głównie w USA dzięki takim myślicielom jak W. Ong, R. Haight, E. Schuessler Fiorenza, M. Daly, P. Knitter. Wydaje się, że wpływ W. Onga jest szczególnie wyraźny i to nie tylko we współczesnym katolicyzmie, ale również w innych religiach.)

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)