Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narrative, Meaning, Interpretation (Narracja, znaczenie, interpretacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS221 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Narrative, Meaning, Interpretation (Narracja, znaczenie, interpretacja)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku)


Skrócony opis:

Proseminarium badawcze poświęcone kategorii narracji w teorii literatury i kultury. Poznane koncepcje i kategorie zastosujemy w praktyce analizując wybrane dzieła literatury amerykańskiej. Przedyskutujemy też pytania natury ogólnej dotyczące roli narracji w kulturze.

Pełny opis:

Jakie są części składowe i poziomy narracji? Gdzie szukac granic narracji? Jaka jest rola intencji autora w procesie interpretacji? jak to się dzieje, że niektóre opowieści uzyskują status kultowy (wiralny)? Poznamy kluczowe narzędzia narratologii i zastosujemy je w praktyce, analizując amerykańskie opowiadania i eseje, zarówno klasyczne jak i współczesne. Każde spotkanie podzielone będzie na 2 części - (1) dyskusja o zadanych lekturach i (2) część poświęcona technikom badawczym i pracom studentów.

Literatura:

H. Porter Abbott The Cambridge Introduction to Narrative, Second Edition.

T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent

Roland Barthes, The Death of the Author

Michel Foucault, What is an Author?

David Means, Whisperings. A writer alone with the work

Shirley Jackson, The Lottery

Joyce Carol Oates, Where Are You Going, Where Have you Been?

Ursula K. Le Guin, The Ones Who Walk Away from Omelas

Elizabeth A. Povinelli, Economies of Abandonment (excerpt)

Vladimir Propp, excerpt from: Morphology of the Folk-Tale

Seymour Chatman, Story and Narrative

Gerard Genette, excerpt from: Narrative Discourse

Joanna Russ, Somebody's Trying to Kill Me and I Think It's My Husband

Ernest Hemingway, Now I Lay Me

Eudora Welty, Where is the Voice Coming from?

Casey N. Cep, A Murder in Deep Summer

Alice Munro, Miles City Montana (discussed in Abbott)

Ursula K. Le Guin, It Was a Dark and Stormy Night; Or, Why Are We Huddling about the Campfire?

John Paul Eakin, How Our Lives Become Stories (Chapter 1)

Hayden White, The Value of Narrativity in the Representation of Reality Harlene Anderson, Self: Narrative, Identity, Agency

Toni Morrison, The Site of Memory

James Baldwin, Notes of a Native Son

Emily Bernard, Teaching the N-Word

I am Not Your Negro (dir. R. Peck, 2016, documentary)

Joan Didion, The White Album

Leslie Jamison, Devil’s Bait

David Sedaris, Journey into Night

Maggie Nelson, Bluets (excerpt)

Charles Yu, Standard Loneliness Package

George Saunders, Semplica Girl Diaries

Lydia Davis, Break it Down, Men

Kristen Roupenian, Catperson

Ruth Franklin, Everyday Sadism

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- zna szereg ważnych tekstów teoretycznych dotyczących narracji i interpretacji;

- zna kilkadziesiąt pojęć pozwalających precyzyjnie opisać strukturę opowieści;

- zna szereg wybitnych opowiadań i esejów autorstwa pisarzy i pisarek amerykańskich XX i XXI w.;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą samodzielnie wybranego aspektu narracji, gatunku lub autora.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozumieć i krytycznie analizować trudne teksty teoretyczne;

- potrafi precyzyjnie analizować teksty literackie posługując się specjalistyczną terminologią;

- potrafi przeprowadzić badania, zaplanować i napisać obszerną pracę w dziedzinie literaturoznawstwa

- potrafi przedstawić wyniki swoich badań w formie akademickiej prezentacji, poprowadzić dyskusję i odpowiedzieć na krytyczne uwagi;

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując ciekawość i szacunek dla poglądów odmiennych.

- potrafi w sposób merytoryczny i taktowny komentować prace innych osób a także korzystać z uwag dotyczących własnej pracy

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność i aktywność na zajęciach.

Dopuszczona jest jedna nieobecność, druga wymaga odrobienia pisemnego, kolejna oznacza rezygnację z zaliczenia.

2. Prace pisemne: 60%

- 4ty tydzień: wstępny zarys tematu i bibliografia (1s)

- 6ty tydzień: praca #1 (streszczenie artykułu lub analiza opowiadania - 3s) -5%

- 9ty tydzień:  praca #2 (streszczenie artykułu lub analiza opowiadania, format Chicago) - 5%

- 12ty tydzień: plan pracy semestralnej – 5%

- Sesja: praca semestralna (15s)Exam - 45%

3. Test - 20%

Test sprawdzający znajomość kluczowych pojęć oraz lektur (10ty tydzień zajęć)

4. Prezentacja końcowa - 20%

20 minutowa prezentacja pracy końcowej, oceniana zarówno pod kątem zawartości merytorycznej jak i formy, komunikatywności, wykorzystania mediów, materiałów dodatkowych i prowadzenia dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.