Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narrative, Meaning, Interpretation (Narracja, znaczenie, interpretacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS221 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Narrative, Meaning, Interpretation (Narracja, znaczenie, interpretacja)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku)


Skrócony opis:

Proseminarium badawcze poświęcone kategorii narracji. Poznane koncepcje i kategorie z teorii literatury i kultury zastosujemy w praktyce analizując wybrane dzieła literatury amerykańskiej – opowiadania i eseje. Przedyskutujemy też pytania natury ogólnej dotyczące roli narracji w ludzkim życiu i w kulturze.

Pełny opis:

Jakie są części składowe i poziomy narracji? Gdzie szukać granic narracji? Jaka jest rola intencji autora w procesie interpretacji? Jak to się dzieje, że niektóre opowieści uzyskują status kultowy (‘wiralny’)? Poznamy kluczowe pojęcia narratologii i zastosujemy je w praktyce, analizując amerykańskie opowiadania i eseje, zarówno klasyczne jak i współczesne. Każde spotkanie podzielone będzie na 2 części - (1) dyskusja o zadanych lekturach i (2) część poświęcona technikom badawczym i pracom studentów.

Literatura:

Porter H. Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative

Robert Coover, “Going for a Beer”

Lydia Davis, “Break it Down”

T.S. Eliot, “Tradition and Individual Talent”

Roland Barthes, “The Death of the Author”

Michel Foucault, “What is an Author?”

David Means, “Whisperings. A writer alone with the work”

Lorrie Moore, “How to Become a Writer”

Vladimir Propp, Morphology of the Folk-Tale (excerpt)

Seymour Chatman, Story and Narrative (excerpt)

Gerard Genette, Narrative Discourse (excerpt)

Joanna Russ, “Somebody's Trying to Kill Me…”

Shirley Jackson, “The Lottery”

Ursula K. Le Guin, “The Ones Who Walk away from Omelas”

Kristen Roupenian, “Cat Person”

Elizabeth A. Povinelli, Economies of Abandonment (excerpts)

Ruth Franklin, “Everyday Sadism”

Eudora Welty, “Where is the Voice Coming from?”

Casey N. Cep, “A Murder in Deep Summer”

Ursula K. Le Guin, “It Was a Dark and Stormy Night…”

Hayden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality”

Harlene Anderson, “Self: Narrative, Identity, Agency”

Charles Yu, “Standard Loneliness Package”

George Saunders, “Semplica Girl Diaries”

Wendy Brown, Undoing the Demos (excerpt)

Mark Fisher, Capitalist Realism

Arlie Hochschild, The Outsourced Self (excerpt)

Roger Foster, “The Therapeutic Spirit of Neoliberalism”

Joan Didion, “The White Album”

James Baldwin, “Notes of a Native Son”

Toni Morrison, “The Site of Memory”

Henry Louis Gates, “Whose Canon Is It Anyway?”

Emily Bernard, “Teaching the N-Word”

Eula Biss, “White Debt”

Ta-Nehisi Coates, “What O. J. Simpson Means to Me”

Ted Kooser “Small Rooms in Time”

David Sedaris, “Journey into Night”

Cheryl Strayed, “The Love of My Life”

Ryan Van Meter, “If You Knew Then What I Know Now”

Barbara Ehrenreich, “Welcome to Cancerland”

Leslie Jamison, “The Devil’s Bait”

Floyd Skloot, “A Measure of Acceptance”

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna szereg ważnych tekstów teoretycznych dotyczących narracji i interpretacji;

- zna kilkadziesiąt pojęć pozwalających precyzyjnie opisać strukturę opowieści;

- zna szereg wybitnych opowiadań i esejów autorstwa pisarzy i pisarek amerykańskich XX i XXI w.;

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą samodzielnie wybranego aspektu narracji, gatunku lub autora.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi rozumieć i krytycznie analizować trudne teksty teoretyczne;

- potrafi precyzyjnie analizować teksty literackie posługując się specjalistyczną terminologią;

- potrafi przeprowadzić badania, zaplanować i napisać obszerną pracę w dziedzinie literaturoznawstwa

- potrafi przedstawić wyniki swoich badań w formie akademickiej prezentacji, poprowadzić dyskusję i odpowiedzieć na krytyczne uwagi;

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując ciekawość i szacunek dla poglądów odmiennych.

- potrafi w sposób merytoryczny i taktowny komentować prace innych osób a także korzystać z uwag dotyczących własnej pracy

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach: 20% oceny

Dopuszczona jest jedna nieobecność, druga wymaga konsultacji i odrobienia pisemnego, kolejna oznacza rezygnację z zaliczenia. Każdy student wygłasza krótkie wprowadzenie do dyskusji podczas jednych zajęć w semestrze.

2. Prace pisemne: 60% Efektem końcowym zajęć jest praca badawcza licząca 10-15 stron. Obowiązują następujące terminy: Tydzień 4 - propozycja tematu z uzasadnieniem; Tydzień 7 – projekt pracy z rozszerzoną bibliografią; Tydzień 10 – plan pracy (outline); Tydzień 13: pierwsza wersja pracy; 3 luty 2020 – praca końcowa ostatecznej wersji.

3. Prezentacja końcowa: 20%. 20 minutowa prezentacja pracy końcowej, oceniana zarówno pod kątem zawartości merytorycznej jak i formy, komunikatywności, wykorzystania mediów, materiałów dodatkowych i prowadzenia dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.