Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminaria badawcze na studiach II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
4219-RS241 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze dotyczące współczesnych wojen kulturowych w USA, oraz narosłych wokół tego zjawiska sporów teoretycznych. Pojęcie to odnosi się do publicznych konfliktów, w których kluczową role odgrywają przekonania moralne i religijne: wokół aborcji, prawa do posiadania broni, rodziny i praw LGBTQ, miejsca religii w publicznej edukacji, kształtu kanonu kulturowego, czy granic wolności słowa. Polaryzacja pogłębiała się w następstwie przemian obyczajowych lat 60. - kluczowe batalie rozgrywały się w latach 80. i 90. W następstwie pojawienia się tzw. prawicy religijnej. Jednak podobne konflikty toczyły się dużo wcześniej i toczą się obecnie (na współczesne “nowe wojny kulturowe” ogromny wpływ ma internet). Każdy uczestników samodzielnie - realizując sekwencję zadań - zbada wybrany temat: konkretny epizod, ważną postać lub debatę teoretyczną dotyczącej wojen kulturowych jako zjawiska.

Strona przedmiotu
4219-RS210 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS274 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten poświęcony jest analizie kulturowych, przede wszystkim literackim, przedstawieniom ludzkich ciał w amerykańskiej kulturze współczesnej. W trakcie zajęć przyjrzymy się różnym sposobom, w jakie ludzkie ciała są kulturowo znaczące i jak literatura uczestniczy w tworzeniu tego znaczenia. Będziemy szczególnie zainteresowani dyskusją na temat tego, czym jest polityczność ciała i omówieniem go jako miejsca przyjemności, pożądania, produkcji tożsamości, kolonizacji, oporu i nadzoru. Zapytamy, w jaki sposób różne operacje władzy kształtują, informują i determinują polityczność ciała. Zastanowimy się również nad systemami ekonomicznymi, w szczególności neoliberalizmem, i jego wpływem na sposoby, w jakie ciała są rozumiane, doświadczane i reprezentowane. Kurs będzie koncentrował się na ciałach upłciowionych, skolonizowanych, urasowionych.

Strona przedmiotu
4219-RS273 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu jest zainspirowanie srudentów i studentek do badania i problematyzowania tematów związanych ze zdrowiem w kulturze amerykańskiej; oraz zaoferowanie im wglądu w nowe, rozwijające się pola badawcze, jakimi są medical humanities, antropologia medyczna i Science and Technology Studies (STS). Proseminarium ma charakter warsztatowy, jego celem jest rozwijanie umiejętności badawczych uczestniczek_ków, poprzez eksplorację sześciu głównych obszarów / dyskursów zdrowia we współczesnej kulturze amerykańskiej. Są to dyskursy dotyczące: hormonów (np. dopaminy, oksytocyny etc.); nowego, zmedykalizowanego rozumienia zdrowia psychicznego i nauroatypowości (autyzm, ADHD); popularnych dyskursów czerpiących z psychologii, psychiatrii i psychoterapii („therapy speak”); dyskursów fitnessu, wellness, chudości i grubości; dyskursów i praktyk używania leków (np. Ozempic); dyskursów na temat przemysłu farmaceutycznego i epidemii opioidów.

Strona przedmiotu
4219-RS250 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia amerykański system partyjny – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W jego trakcie będziemy omawiać metody walki o władzę oraz sposoby sprawowania władzy przez amerykańskie partie polityczne. Przyjrzymy się sylwetkom wybranych liderów partyjnych. Prześledzimy ewolucję, specyfikę oraz taktykę dwóch głównych partii politycznych oraz wybranych „partii trzecich”. Poświęcimy sporo uwagi procesowi wyborczemu (wyłanianie kandydatów; konwencje partyjne; prowadzenie kampanii). Przeanalizujemy strukturę amerykańskich partii politycznych.

Strona przedmiotu
4219-RS272 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie kursu przyjrzymy sie kwestiom tworzenia wizerunku Afro-Amerykanów w filmie amerykańskim, od najwcześniejszych filmów po te, które powstały w erze wyprodukowane w epoce ruchu na rzecz praw obywatelskich. Przyjrzymy się sposobom, w jakie zarówno biali, jak i czarni twórcy filmowi tworzyli i utrwalali poniżające stereotypy, a także temu, jak stereotypy te były kwestionowane. Zastanowimy się, w jaki sposób kariery afroamerykańskich performerów i twórców filmowych odzwierciedlały zarówno ograniczenia, jak i możliwości zarabiania na życie w kinie. Na koniec przeanalizujemy, w jaki sposób filmy te stanowią kronikę społeczeństwa i kultury Afroamerykanów w czasach Jim Crow i po zlikwidowaniu segregacji rasowej.

Strona przedmiotu
4219-RS269 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia badać będą to, w jaki sposób ciała funkcjonują w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie. Odchodząc od bardziej tradycyjnych, antropologicznych i socjologicznych ujęć, skupimy się na tym jak różnego rodzaju tożsamości manifestują się i przecinają na ciele, oraz nad tym jak takie ucieleśnienia wpływają na indywidualne i grupowe doświadczenia. Przyglądając się rasie, klasie, płci, seksualności, sprawności i sylwetce, zakwestionujemy wizję ciała jako pojemnika dla indywidualnego podmiotu. Podczas zajęć analizować będziemy teksty kultury (w tym kultury popularnej) i zjawiska społeczne mające wpływ na dyskurs o ciele w USA.

Strona przedmiotu
4219-RS246 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs jest seminarium badawczym z amerykańskiej myśli politycznej (oraz historii intelektualnej amerykańskich idei politycznych), skupiającym się na temacie wolności i zgody. Kurs będzie się różnił w zależności od autorów, którzy będą poddani badaniu za każdym razem, gdy będzie oferowany. Ten kurs skupi się na twórczości takich autorów jak Paine, Locke, Monteskiusz i Tocqueville, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie kierunku amerykańskiej myśli politycznej. Kurs uczy studentów radzenia sobie z

kluczowymi tekstami i uwzględniania zakresu wtórnych opracowań tych tekstów.

Strona przedmiotu
4219-RS270 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium porusza kwestię różnorodności kulturowej w teatrze amerykańskim. W kursie zaprezentowane są wybrane dzieła autorstwa artystów reprezentujących mniejszości etniczne, rasowe i kuturowe w USA, takie jak, Afroamerykanie, Latynosi, Rdzenni Amerykanie, azjaci, feministki, autorzy LGBT i inni. Jednocześnie, badamy przemiany debaty nad wielokulturowością i studiujemy autorów, którzy nie mówią wyłącznie w imieniu swojej grupy (np. etnicznej) ale starają się przedstawiać złożony i intersekcjonalny obraz Ameryki a ich sztuki stają sie przestrzenią dialogu i konfrontacji kulturowej. Omawiany materiał ma pomóc studentom zorientować się w krajobrazie teatru amerykańskiego i umożliwić formułowanie opinii i prowadzenie własnych badań w tem obszarze.

Strona przedmiotu
4219-RS266 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS240 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium skupia się na tym, jak współczesne amerykańskie media audiowizualne (kino, telewizja, wideoklip muzyczny, gry wideo, inne media cyfrowe) odzwierciedlają szeroko pojęte zagadnienia polityczne (geopolityka, klas społeczna, płeć, rasa, ekologia).

Strona przedmiotu
4219-RS271 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS268 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium analizuje filmy, które można uznać za odpowiedzi kina amerykańskiego na dwa potężne ruchy społeczne ostatnich lat: Black Lives Matter i #MeToo. Najpierw omówimy same mobilizacje, ich przyczyny (zarówno te bezpośrednie, jak i długoterminowe), stojące za nimi idee i wartości oraz zmiany kulturowe i debaty publiczne, które wywołały. Następnie skupimy naszą uwagę na ważnych i kontrowersyjnych filmach z ostatnich kilku lat, które przedstawiają problem niesprawiedliwości rasowej lub przemocy ze względu na płeć i molestowania.

Strona przedmiotu
4219-RS275 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia będzie lektura wybranych notatek Jonathana Edwardsa pt. Images or Shadows of Divine Things. Kierował się on przekonaniem, iż natura jest komunikatem, w którym odczytać można prawdy kalwińskiego chrześcijaństwa. Z kolei William Bartram reprezentował postawę oświeceniowego naukowca, nastawionego na katalogowanie roślin, a przy tym dokonującego estetyzacji przyrody. Preromantyk Irving czytał naturę jako tło dla amerykańskiej historii i świadectwo odrębności Nowego Świata, natomiast romantycy: malarz Thomas Cole, Emerson, Thoreau i Fuller na zróżnicowane sposoby kontynuowali w nowym kontekście światopoglądowym podejście Edwardsa, dopatrując się w naturze sensów wykraczających poza jej fizyczny wymiar. Susan Cooper stworzyła własną wersję przyrody na pograniczu wariantu jej oglądu zaproponowanego przez Thoreau i współczesnych przyrodopisarzy i przyrodopisarki (Aldo Leopold, Annie Dillard), natomiast poeci (Whitman i Snyder) próbowali zmierzyć się z wieloznacznością natury.

Strona przedmiotu
4219-RS204 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs jest eksploracją roli, jaką niewolnictwo odegrało w kształtowaniu społeczeństw, gospodarek, polityki i kultury krajów obu Ameryk.

Strona przedmiotu
4219-RS276 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS218 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest jednemu z nurtów amerykańskiej literatury fantastycznej, który wydawcy, krytycy i sami autorzy określają mianem „weird fiction” oraz innym tekstom kultury nim zainspirowanych. Podstawą kursu są teksty literackie pierwszej fali weird fiction (mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku po lata 30. XX wieku) oraz drugiej fali weird fiction (tzw new weird) z końca lat 90. XX wieku i początku XXI wieku, którą cechuje duża różnorodność tematyczna i estetyczna.

Strona przedmiotu
4219-RS277 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza tego jak w tekstach kultury amerykańskiej przedstawiane jest ciało i co to mówi o roli ciała i cielesności w amerykańskiej kulturze i społeczeństwie. Na podstawie powieści, filmów, seriali i komiksów omówione zostaną kluczowe dla badań o ciele kwestie związane z ucieleśnieniem,. Przyglądając się rasie, klasie, płci, seksualności, sprawności i sylwetce, zakwestionujemy wizję ciała jako pojemnika dla indywidualnego podmiotu. Przyjrzymy się również relacji ludzi ze światem, oraz ciał ludzkich i zwierzęcych.

Strona przedmiotu
4219-RS279 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest systematyczny przegląd różnorodnych teorii, pojęć i perspektyw w ramach szerszego ruchu w naukach humanistycznych związanego z problemem środowiska i natury. W centrum zainteresowań owych teorii leżą problemy związane z Antropocenem, kryzysem wywołanym zmianami klimatycznymi oraz ze sferą tak zwanych podmiotów nie-ludzkich. Zakres tematyczny zajęć wyznacza namysł nad teoriami wzajemnego powiązania sfery natury i sfery społecznej, wraz z problematyzacją i redefinicją owych pojęć, oraz próba umiejscowienia ich w kontekście historycznym, filozoficznym i kulturowym, zwracając szczególną uwagę na przykład Stanów Zjednoczonych. Równocześnie celem konwersatorium jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób można odczytywać teksty amerykańskiej kultury przy pomocy owych teorii i jakie efekty przyniosą różne perspektywy badawcze w ramach namysłu nad środowiskiem.

Strona przedmiotu
4219-RS267 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas tego kursu prześledzimy początki teorii queer, która wyłoniła się z krytyki studiów nad gejami i lesbijkami pod koniec XX wieku; następnie przeczytamy najważniejsze teksty i dowiemy się o kluczowych debatach, które ukształtowały tę dziedzinę. Rozważymy, co teoria queer może zaoferować jako sposób rozumienia ciał i praktyk ucieleśnionych, jako teoria kultury, a także jako paradygmat etyczny i interwencja polityczna. Wykorzystamy teorię queer do myślenia o estetyce, literaturze/filmie i sztuce.

Strona przedmiotu
4219-RS212 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest przeglądem klasycznych i nowych studiów społeczności miejskich w USA, który przygotowuje studentów do przeprowadzenia własnego badania wybranej społeczności z użyciem danych zastanych. Na każdym spotkaniu seminarium, omawiamy jedno lub dwa badania społeczności lokalnej. Wykładowczyni przedstawia tradycję akademicką, do której należy omawiane studium, jego autora, obszar geograficzny, którego dotyczy i kontekst historyczny, w jakim powstało badanie. Student odpowiedzialny jest z kolei za przedstawienie celów badawczych, źródeł użytych w badaniu i metod ich gromadzenia oraz wnioski z badań. Dyskusja na seminarium skupia się na metodologii badania, wyciąganiu wniosków z materiałów źródłowych, zaleceń dla polityki społecznej, skutków dla badanej społeczności i wpływu omawianego studium na inne badania akademickie. Omawiane na zajęciach materiały obejmują socjologiczne, etnograficzne i historyczne studia amerykańskich społeczności miejskich oraz filmy dotyczące tych społeczności.

Strona przedmiotu
4219-RS278 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs będzie poświęcony analizie procesów wyborczych w amerykańskiej demokracji: prezydenckich, kongresowych, stanowych i lokalnych. Przeanalizujemy proces wyborczy z perspektywy kandydatów i wyborców. Przyjrzyj się wzorcom komunikacji: reklamie, debatom, przemówieniom, a także obecności kandydatów w mediach społecznościowych Spojrzymy na wplyw pieniędzy i lobbingu na wyniki wyborów.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)