Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminaria badawcze na studiach II stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
4219-RS241 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze dotyczące współczesnych wojen kulturowych w USA, oraz narosłych wokół tego zjawiska sporów teoretycznych. Pojęcie to odnosi się do publicznych konfliktów, w których kluczową role odgrywają przekonania moralne i religijne: wokół aborcji, prawa do posiadania broni, rodziny i praw LGBTQ, miejsca religii w publicznej edukacji, kształtu kanonu kulturowego, czy granic wolności słowa. Polaryzacja pogłębiała się w następstwie przemian obyczajowych lat 60. - kluczowe batalie rozgrywały się w latach 80. i 90. W następstwie pojawienia się tzw. prawicy religijnej. Jednak podobne konflikty toczyły się dużo wcześniej i toczą się obecnie (na współczesne “nowe wojny kulturowe” ogromny wpływ ma internet). Każdy uczestników samodzielnie - realizując sekwencję zadań - zbada wybrany temat: konkretny epizod, ważną postać lub debatę teoretyczną dotyczącej wojen kulturowych jako zjawiska.

Strona przedmiotu
4219-RS253 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium badawcze ma na celu zachęcić do projektów łączących literaturę ze sztukami wizualnymi, twórczość łączącą obie praktyki. Chodzi tu na przykład o zagadnienie ekfrazy w literaturze, powiązań literatury z fotografią, malarstwem, rzeźbą, problematyka ilustracji wzajemnych inspiracji pomiędzy pisarzami i artystami wizualnymi.

Strona przedmiotu
4219-RS255 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w zagadnienie pamięci, ukazując ich kluczowe znaczenie dla tego, kim jestesmy oraz, w tym przypadku, dla naszego zrozumienia Stanów Zjednoczonych. Zajęcia stanowią przegląd ujęć pojęcia “pamięci” w kulturoznawstwie (m.in. Jan Assman, Pierre Nora, Astrid Errl, Marianne Hirsch, Michael Rothberg, Stef Craps). Opierając się na przykładach amerykańskich, będziemy analizować formy medialne, instytucje, czynności oraz przedmioty kluczowe dla przekazywania pamięci: pomniki, muzea, historie mowiona, filmy, wspomnienia, powieść graficzna. W ramach pamięci amerykańskiej poruszone zostaną takie zagadnienia jak: spuścizna niewolnictwa, migracje, druga wojna światowa i Zagłada, zimna wojna, walka o równość płci i prawa LGBTQI.

Strona przedmiotu
4219-RS263 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje głównie okres 1945-1980 z odwołaniami do wybranych prądów w malarstwie europejskim pierwszej połowy XX wieku. Ewolucja malarstwa amerykańskiego w tym okresie zilustrowana jest dziełami z kręgu ekspresjonizmu abstrakcyjnego, pop-artu, abstrakcji pomalarskiej oraz minimal art w odniesieniu do samoświadomości artystycznej malarzy i krytyki towarzyszącej.

Strona przedmiotu
4219-RS210 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS238 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia amerykański system partyjny – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W jego trakcie będziemy omawiać metody walki o władzę oraz sposoby sprawowania władzy przez amerykańskie partie polityczne. Przyjrzymy się sylwetkom wybranych liderów partyjnych. Prześledzimy ewolucję, specyfikę oraz taktykę dwóch głównych partii politycznych oraz wybranych „partii trzecich”. Poświęcimy sporo uwagi procesowi wyborczemu (wyłanianie kandydatów; konwencje partyjne; prowadzenie kampanii). Przeanalizujemy strukturę amerykańskich partii politycznych.

Strona przedmiotu
4219-RS264 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS202 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nasze proseminarium zajmie się zmianą klimatyczną jako najbardziej kluczowym wyzwaniem współczesnego świata. Pozwoli studentom na zapoznanie się z koncepcjami teoretycznymi niezbędnymi do omawiania kulturowych przedstawień tego globalnego zjawiska oraz zaznajomi ich z tekstami odnoszącymi się globalnego ocieplenia. Jako, że proseminarium jest w równym stopniu skoncentrowane na temacie jak i na metodach i umiejętnościach badawczych, studenci wybiorą jedno medium (literatura, fotografia, film, gry wideo, etc.), przeprowadzą badania dotyczące obecnych w nim kulturowych przedstawień zmiany klimatycznej oraz przygotują pracę semestralną (15-20 stron).

Strona przedmiotu
4219-RS259 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is a research seminar in American Political Thought. as well as the intellectual history of American political ideas--with a focus on the concepts of Civil Society and Citizenship. The course will vary on the various authors that are taken up for examination each time the course will be offered. This course will focus on some current and established scholarship on both civil society and citizenship and how these concepts emerged and operate in the lived political world. The course teaches students to tackle the key texts and address the scope of the secondary scholarship on those texts.

Strona przedmiotu
4219-RS220 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium oferuje kompleksowy przegląd współczesnego kina amerykańskiego ostatnich kilku dekad. Poszczególne spotkania poświęcone będą wybranym gatunkom, stylom i grupom filmów, jak również zmianom w przemyśle filmowym oraz innowacjom technicznym.

Strona przedmiotu
4219-RS250 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs omawia amerykański system partyjny – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W jego trakcie będziemy omawiać metody walki o władzę oraz sposoby sprawowania władzy przez amerykańskie partie polityczne. Przyjrzymy się sylwetkom wybranych liderów partyjnych. Prześledzimy ewolucję, specyfikę oraz taktykę dwóch głównych partii politycznych oraz wybranych „partii trzecich”. Poświęcimy sporo uwagi procesowi wyborczemu (wyłanianie kandydatów; konwencje partyjne; prowadzenie kampanii). Przeanalizujemy strukturę amerykańskich partii politycznych.

Strona przedmiotu
4219-RS252 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze przedstawia przedstawia ewolucję ideologii i stereotypów genderowych (dotyczących męskości i kobiecości) oraz konwencji i wyobrażeń dotyczących ludzkiej seksualności i małżeństwa w klasycznym kinie hollywoodzkim (lata 30, 40 i 50te). Omówimy także kluczowe koncepcje i spory w feministycznej krytyce filmowej, a także krytyce nurtu queer.

Wybrane filmy - dramaty obyczajowe, komedie, oraz przykłady kina Noir - będą omawiane wraz z tekstami krytycznymi na ich temat. Naszym celem będzie usytuowanie dzieł filmowych w ich kontekście społecznym i kulturowym (wpływ Wielkiego Kryzysu, II wojny światowej, homofobia a Zimna Wojna w USA, cenzura w kinie amerykańskim, kwestia genderowa wobec kwestii rasowej itp).

Równolegle do zajęć poświęconym filmom i krytyce, będziemy pracować nad warsztatem badawczym. Uczestnicy napiszą własne prace badawcze analizujące pojedyncze filmy lub śledzące konkretny motyw lub wątek w kilku filmach.

Strona przedmiotu
4219-RS213 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem kursu jest analiza kulturowych uwarunkowań zwiazanych z problemem obecności broni w amerykańskim spoleczenstwie (w ujeciu historycznym i współczesnym)

Strona przedmiotu
4219-RS228 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We will be looking at how metaphors of haunting and possession, monstrous attack and loss of control, prevalent in contemporary American horror cinema, speak to the nation's fears of the unruly past erupting violently in the present. The potential destabilization that the ghost, the demon and the monster engender will be read in terms of political concerns such as immigration, economic crisis, genocide, eugenics, ecological crisis, institutional racism, rape culture, social exclusion etc.

Strona przedmiotu
4219-RS258 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS265 brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS260 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS261 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze MA wykorzystuje trzy popularne amerykańskie gatunki w ich formach literackich i graficznych do krytycznego przeglądu podejść metodologicznych. Celem zajęć jest zbadanie, w jaki sposób poszczególne metodologie badawcze, m.in. analiza formalna, lektura feministyczna i queer, czy analiza historyczna umożliwiają różne odczytania popularnych tekstów literackich i wizualnych. W efekcie, osoby uczestniczące w kursie będą miały okazje do zaobserwowania jak za pomocą przyjętych perspektyw krytycznych teksty nabierają nowych znaczeń.

Strona przedmiotu
4219-RS204 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course is an exploration of the role slavery played in shaping the social, economic, politics, and culture of nations in the Americas.

Strona przedmiotu
4219-RS256 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizowane będą następujące ruchy społeczne dwudziesto - dwudziestopierwszowiecznej Ameryki: ruchu bezrobotnych i ruch robotniczy; ruch praw człowieka, Czarne Pantery, Ruch Wolności Słowa, ruch bojkotu poboru do wojska, ruch gejowski (LGBT), Occupy Wall Street, Tea Party, Black Lives Matter. Przedmiotem analizy będzie przede wszystkim społeczno-kulturowe uwarunkowanie ich powstania i działania z niezbędną podbudową polityczną.

Strona przedmiotu
4219-RS226 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium badawcze obejmuje wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i metod ich badania, w tym szczególnie na punktach stycznych między obszarem kultury, polityki i procesów społecznych. Studenci i studentki będą mogli zapoznać się z głównymi koncepcjami i nurtami teoretycznymi w analizach ruchów społecznych, jak również z podstawowymi metodami badania tych zjawisk. Proseminarium skupia się zarówno na temacie jak i metodach i umiejętnościach badawczych, dlatego studenci / studentki będą mieli za zadanie przeprowadzenia własnego badania wybranego ruchu społecznego. Dlatego też wymagania związane z zaliczeniem kursu obejmują m.in. prezentację założeń badawczych i wyników badań, jak również przygotowanie raportu badawczego (15-20 stron).

Strona przedmiotu
4219-RS218 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
4219-RS251 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium badawczym będziemy analizować zarówno kultowe jak i mniej znane przykłady amerykańskiego kina akcji ostatnich 3 dekad. Bliskie odczytania wybranych przykładów mają na celu pomóc student/k/om sformułować i przygotować własne projekty dotyczące amerykańskiej produkcji filmowej. Szczególny nacisk będzie położony na to jak ten niezwykle popularny gatunek funkcjonuje jako gatunek cielesny, czyli gatunek badający ucieleśnione doświadczenia (które z kolei są powiązane z tożsamością, ale też rasą, klasą, płcią kulturową, sprawnością, seksualnością, geograficznym i kulturowym umiejscowieniem etc.)

Strona przedmiotu
4219-RS212 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course gives an overview of the classic and new community studies in the US, and prepares students to conduct a community case study. In the first part of the semester, each class discusses one or two community studies. An instructor provides an introduction to the academic tradition, author, geographic area and historical context of a place and a community that a given study deals with. A student presents an overview of the objectives, methodology, evidence and conclusions of the study. The class discussion focuses on critical analysis of the study methodology, conclusions, policy recommendations, consequences for the studied community and academic legacy. The course materials include ethnographic, historical and sociological studies of and movies on urban and suburban communities.

Strona przedmiotu
4219-RS262 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze pisarzy amerykańskich obcego pochodzenia, których usytuowanie na przecięciu się dwóch (a czasem więcej) kultur i języków pozwala na krytyczny dystans wobec obu rzeczywistości a zatem unikalny wgląd w kulturę i społeczeństwo kraju pochodzenia, ale też w rzeczywistość U.S.A. Przyjrzymy się podejściu filozofów i kulturoznawców do takich pojęć jak: literatura wygnania, język, dom/ rodzina, naród, tłumaczenie, liminalność, hybrydyzacja, pogranicza.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)