Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BA Seminar: African American Literature and Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-ZS006
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: BA Seminar: African American Literature and Culture
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Seminaria licencjackie
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium będzie dotyczyło przede wszystkim literatury i kultury afroamerykańskiej. Inne tematy będą akceptowane indywidualnie (proszę o kontakt przed rejestracją; moim głównym polem zainteresowań są queer studies—w razie zainteresowania możemy stworzyć alternatywną grupę z tym tematem).

Pełny opis:

Seminarium będzie dotyczyło przede wszystkim literatury i kultury afroamerykańskiej. Inne tematy będą akceptowane indywidualnie (proszę o kontakt przez rejestracją; moim głównym polem zainteresowań są queer studies—w razie zainteresowania możemy stworzyć alternatywną grupę z tym tematem).

Literatura:

Wstępna lista lektur:

WEB DuBois Reconstruction in America (rel capitalism and continued black death)

Franz Fanon, The Wretched of the Earth (eg.51-74, 107)

James Baldwin, “Stranger in the Village”

Audre Lorde, from Sister Outsider

Toni Morrison, Playing in the Dark

Robyn Wiegman, from American Anatomies

Saidyia Hartman, from Lose Your Mother

Christina Sharpe, from In the Wake

Efekty uczenia się:

Umiejętność odkrywania pomysłów, w celu stworzenia dobrego tematu. Umiejętność krytycznej oceny pracy innych studentów oraz własnej; umiejętność przeprowadzenia korekty. Umiejętność znalezienia tezy (i uściślenia jej w razie potrzeby). Umiejętność stworzenia konspektu.

Studenci nauczą się pracować w grupie, dawać sobie nawzajem feedback, wspierać się w procesie pisania. Nauczą się zarządzać swoim czasem.

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia należy złożyć pracę licencjacką do recenzji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mazur
Prowadzący grup: Krystyna Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)