Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-215bBSK Kod Erasmus / ISCED: 11.303 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów komputerowych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Aplikacje WWW 1000-214bWWW
Bazy danych 1000-213bBAD
Inżynieria oprogramowania 1000-214bIOP
Sieci komputerowe 1000-214bSIK
Systemy operacyjne 1000-213bSOP

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studentów z podstawami bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bezpieczeństwa systemów informatycznych. Omawiane będą m.in. zagrożenia systemów informatycznych w kontekście poufności, integralności i dostępności informacji, modele bezpieczeństwa i klasy bezpieczeństwa systemów informatycznych (TCSEC, ITSEC, EAL), problematyka tworzenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego, elementy kryptografii, zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego, podstawowe modele uwierzytelniania, strategie kontroli dostępu, bezpieczeństwo protokołów komunikacyjnych i usług aplikacyjnych. Przedstawiona zostanie problematyka bezpiecznego programowania, narzędzia analizy zabezpieczeń i monitoringu, lokalne i sieciowe systemy wykrywania ataków i ochrony przed nimi, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie i usługi narzędziowe (np. Kerberos, bezpieczne usługi katalogowe).

Literatura:

W. Stallings, Network Security Essentials. Prentice Hall, 2003

J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. PWN, 2001

N. Ferguson, B. Schneier, Kryptografia w praktyce., Helion, 2004

S. Garfinkel, G. Spafford, Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie. Wyd. RM, 1997

W. R. Cheswick. Firewalle i bezpieczeństwo w sieci. Helion, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę na temat bezpieczeństwa technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych i aplikacji sieciowych, protokołów kryptograficznych, typów ataków sieciowych oraz mechanizmów obrony (K_W11).

Umiejętności

1. Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługuje się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U14).

2. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U22).

Kompetencje:

1. Rozumie znaczenie bezpieczeństwa zarówno z punktu widzenia wytwórcy oprogramowania, jak i użytkownika

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z laboratorium (0 do 28) i egzaminu (0 do 28). Zaliczenie laboratorium składa się z 7 modułów. W ramach modułu student musi zaliczyć kartkówkę i małe zadanie praktyczne. Egzamin jest pisemny i składa się z kilkunastu otwartych pytań. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu, należy zaliczyć laboratorium, czyli uzyskać z niego 14 lub więcej punktów. Egzamin zerowy dla osób, które uzyskają 28 punktów za laboratorium i wykażą się aktywnością na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksy Schubert
Prowadzący grup: Michał Bassa, Zbigniew Jurkiewicz, Marcin Kościelnicki, Michał Kutwin, Aleksy Schubert, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Kurs w Moodle: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=519

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.