Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-PIPB-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Doktoranci zostaną zapoznani z zasadami konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. W trakcie zajęć omówione zostaną ogólne zasady wnioskowania o finansowanie projektu badawczego oraz kluczowe elementy wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Doktoranci zostaną zapoznani z zasadami konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zewnętrzne źródła finansowania, podstawowe agencje grantowe (krajowe i zagraniczne), typy grantów i ogólne zasady wnioskowania o finansowanie projektu badawczego oraz kluczowe elementy wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Szczególna uwaga poświęcona będzie grantom finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisję Europejską.

Tematy:

1. Krajowe i międzynarodowe agencje grantowe.

2. Konkursy krajowe i międzynarodowe.

3. Aplikowanie o granty – ogólne porady dla początkujących.

4. Szczegółowe zasady aplikowania o granty (na przykładach konkretnych konkursów NCN).

5. Przygotowanie wniosku o finansowanie badań i Indywidualnego Planu Badawczego.

6. Ocena wniosku o finansowanie badań.

7. Zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Literatura:

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/applying-erc-funding-myths-vs-reality

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/11/Natalia_-Letki_ERC_workshop_Warsaw.pdf

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/application-advice-authors-successful-grant-proposals

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/hear-it-expert-twelve-tips-how-prepare-erc-grant-proposal

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/news/applying_for_an_erc_grant_-_tutorial_series.pdf

https://blog.mendeley.com/2017/09/29/tips-for-applying-for-eu-research-funding-erc-grants/

http://rmn.org.pl

https://www.granty-na-badania.com

https://bob.uw.edu.pl

https://ncn.gov.pl

http://www.zostanphd.pl/wniosek-o-grant-czeste-bledy/

Efekty uczenia się:

Doktorant:

- wie, jakie instytucje finansują badania naukowe w Polsce;

- zna podstawowe typy konkursów grantowych;

- zna podstawowe zasady przygotowania wniosku o finansowanie badań;

- wie, jakie są ogólne zasady oceny wniosków o finansowanie badań;

- zna podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych;

- zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu (WG_04);

- potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01);

- potrafi planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym (UO_01);

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie pozytywnej oceny z opisu projektu grantowego przygotowanego przez doktoranta zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas zajęć.

Do udziału w zajęciach zachęcani są w szczególności doktoranci przygotowujący rozprawy doktorskie w dyscyplinie filozofia, choć doktoranci innych kierunków humanistycznych również są mile widziani.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Zaręba
Prowadzący grup: Marta Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Doktoranci zostaną zapoznani z zasadami konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. W trakcie zajęć omówione zostaną ogólne zasady wnioskowania o finansowanie projektu badawczego oraz kluczowe elementy wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Doktoranci zostaną zapoznani z zasadami konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. W trakcie zajęć omówione zostaną najważniejsze zewnętrzne źródła finansowania, podstawowe agencje grantowe (krajowe i zagraniczne), typy grantów i ogólne zasady wnioskowania o finansowanie projektu badawczego oraz kluczowe elementy wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Szczególna uwaga poświęcona będzie grantom finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisję Europejską.

Tematy:

1. Krajowe i międzynarodowe agencje grantowe.

2. Konkursy krajowe i międzynarodowe.

3. Aplikowanie o granty – ogólne porady dla początkujących.

4. Szczegółowe zasady aplikowania o granty (na przykładach konkretnych konkursów NCN).

5. Przygotowanie wniosku o finansowanie badań i Indywidualnego Planu Badawczego.

6. Ocena wniosku o finansowanie badań.

7. Zasady realizacji i rozliczania projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Literatura:

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/applying-erc-funding-myths-vs-reality

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2014/11/Natalia_-Letki_ERC_workshop_Warsaw.pdf

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/application-advice-authors-successful-grant-proposals

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/hear-it-expert-twelve-tips-how-prepare-erc-grant-proposal

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/news/applying_for_an_erc_grant_-_tutorial_series.pdf

https://blog.mendeley.com/2017/09/29/tips-for-applying-for-eu-research-funding-erc-grants/

http://rmn.org.pl

https://www.granty-na-badania.com

https://bob.uw.edu.pl

https://ncn.gov.pl

http://www.zostanphd.pl/wniosek-o-grant-czeste-bledy/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)