Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczno-ekonomiczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GSEP-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są zagadnienia społeczne i gospodarcze w Polsce oraz ich przestrzenne zróżnicowanie z uwzględnieniem Polski w Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Na wykładzie prezentowane są:

- uwarunkowania przyrodnicze, polityczne, demograficzne, społeczne i gospodarcze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski;

- zalety i wady, osiągnięcia i problemy polskiej transformacji ustrojowej;

- główne problemy rozwoju wybranych sekcji gospodarki;

- koncepcja przestrzennego zagospodarowania, założenia rozwoju społeczno-gospodarczego i regionalnego Polski (odpowiednio do: 2030 r., 2015 r. i 2020 r.);

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student:

1. Wiedza

- wymienia pozytywne i negatywne konsekwencje położenia geograficznego Polski;

- prezentuje podstawowe zagadnienia społeczne i gospodarcze;

- zna przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społecznych i gospodarczych;

2. Umiejętności

- ocenia sytuację społeczno-gospodarczą i współczesne procesy społeczne i gospodarcze w Polsce;

- wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania przestrzennego zjawisk społecznych i gospodarczych;

- rozpoznaje zalety i wady, osiągnięcia i problemy polskiej transformacji ustrojowej;

3. Postawy

- samodzielnie poszerza i aktualizuje wiedzę i umiejętności;

- krytycznie czyta literaturę i odnosi się do prezentowanych opinii

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.