Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obserwatorium polityki lokalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-OPL-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obserwatorium polityki lokalnej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu w Polsce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na przedmiot składa się cykl wykładów poświęconych współczesnym przekształceniom zachodzącym oraz rozważanym wobec samorządu terytorialnego w Polsce.

Pełny opis:

Lista tematów

1. Ograniczenie kadencyjności

2. Samorządy w prowadzeniu polityki regionalnej UE

3. Podatek katastralny

4. Fundusz drogowy

5. Stołeczność jako czynnik rozwoju - analiza na podstawie sytuacji byłych stolic wojewódzkich

6. Podział Mazowsza i jego reperkusje finansowe

8. Poszerzanie granic miasta centralnego

9. Tendencje do centralizacji zarządzania w UE i w Polsce w szczególności.

10. Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na budżety samorządów

11. Polskie ustawy dla obszarów metropolitalnych (Śląsk, Trójmiasto, Warszawa)

12. Strategie rozwoju lokalnego (między innymi w kontekście angażowania różnych partnerów - w tym uczelni wyższych - w proces budowania i wdrażania strategii)

13. Rewitalizacja "po nowemu"

Literatura:

• Dziemianowicz, W., Szmigiel-Rawska, K., Nowicka, P., Dąbrowska A. (2012), Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 27-43

• Flis, J. (2009). Ograniczenie kadencji w samorządach. Blog. Salon24, http://jaroslawflis.salon24.pl, access July 2015.

• Fonseca, L. (2019), Designing regional development? Exploring the University of Aveiro's role in the innovation policy process, Regional Studies, Regional Science, 6:1, pp. 186-202, doi: 10.1080/21681376.2019.1584050.

• Gendźwiłł, A., Swianiewicz, P. (2017) Czy potrzebujemy limitu kadencji w samorządzie, Warszawa: Raport dla Fundacji Batorego.

• Izdebski, H., 2017, Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat, Warszawa: Raport dla Fundacji Batorego.

• Jadach-Sepioło A. (red.) 2018, Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, Warszawa, s. 21-78.

• Kurniewicz, P. Swianiewicz (2016) Ból fantomowy czy realna strata? Wpływ utraty statusu stolicy województwa na rozwój gospodarczy i miejsce w hierarchii systemu osadniczego, Prace i Studia Geograficzne 2016/2 (t. 61): 25-50

• Mazuryk, M. , Wieczorek, I. red. (2017) Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy, Łódź.

• Miros, M. (2015) Samorządowy samoregulator. Wspólnota. Pismo samorządu terytorialnego, 5/10, www.wspolnota.org.pl

• Swianiewicz P. (2016) Potencjalne skutki wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, Samorząd Terytorialny nr 7-8/2016, s. 84-95.

• Swianiewicz P. (2020) Wpływ polityki partyjnej na rozdział dotacji celowych na przykładzie Funduszu Dróg Samorządowych, Wspólnota nr 1/2020, s. 44-53

• Swianiewicz, P., Szmigiel-Rawska, K. (2019). Niezwykłe rozszerzenie granic miasta. Przypadek Zielonej Góry w kontekście zjawiska jazdy na gapę. Studia Regionalne i Lokalne, 4, 54-74.

Efekty uczenia się:

Student zna i potrafi omówić najnowsze zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Rozumie mechanizmy funkcjonowania samorządu gminnego i potrafi przyłożyć je do zachodzących przekształceń. Potrafi ocenić reformy i propozycje reform samorządowych z perspektywy realizacji zadań samorządu. Jest wyczulony na tematykę samorządową w dyskursie publicznym i potrafi samodzielnie analizować zasłyszane zjawiska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu końcowego zawierającego pytania otwarte i zamknięte z zakresu wiedzy omawianej na poszczególnych wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Lackowska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Adam Gendźwiłł, Marta Lackowska, Julita Łukomska, Paweł Swianiewicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Piotr Żuber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.