Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie spektrum autyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-15
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie spektrum autyzmu
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Lata studiów III-V


Uprzednie zaliczenie kursów: Psychologia rozwoju człowieka I i II, Podstawy pomiaru psychometrycznego oraz Standardowe techniki diagnostyczne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Efekty uczenia się:

Student:

- potrafi określić, na czym polegają specyfika i aspekty etyczne pracy z dzieckiem;

- zna zastosowanie swobodnych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- zna konstrukcję, ograniczenia i zastosowania standardowych metod diagnostycznych w diagnozowaniu zaburzeń rozwojowych;

- rozumie pojęcia diagnozy różnicowej i diagnozy funkcjonalnej;

- potrafi przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka;

- zdaje sobie sprawę z ograniczeń uzyskanych danych i potrafi je uwzględnić w procesie interpretacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy spektrum autyzmu (badania przesiewowe, zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci w spektrum autyzmu).

Literatura:

Podręczniki do testów.

World Health Organization: ICD-11.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Matson, J.L., & Williams, L.W. (2013). Differential diagnosis and comorbidity: distinguishing autism from other mental health issues.

Goldstein, S. & Ozonoff, S. (2020). Assessment of Autism Spectrum Disorder Second Edition. Guilford Press. ISBN 9781462545964.

McDougle, C.J. (2016). Autism Spectrum Disorder. Oxford University Press. ISBN 9780199349722.

Thabtah, F., & Peebles, D. (2019). Early Autism Screening: A Comprehensive Review. International journal of environmental research and public health, 16(18), 3502. https://doi.org/10.3390/ijerph16183502

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Madejowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy spektrum autyzmu (badania przesiewowe, zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci w spektrum autyzmu).

Literatura:

Podręczniki do testów.

World Health Organization: ICD-11.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Matson, J.L., & Williams, L.W. (2013). Differential diagnosis and comorbidity: distinguishing autism from other mental health issues.

Goldstein, S. & Ozonoff, S. (2020). Assessment of Autism Spectrum Disorder Second Edition. Guilford Press. ISBN 9781462545964.

McDougle, C.J. (2016). Autism Spectrum Disorder. Oxford University Press. ISBN 9780199349722.

Thabtah, F., & Peebles, D. (2019). Early Autism Screening: A Comprehensive Review. International journal of environmental research and public health, 16(18), 3502. https://doi.org/10.3390/ijerph16183502

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Chojnicka
Prowadzący grup: Izabela Chojnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy spektrum autyzmu (badania przesiewowe, zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci w spektrum autyzmu).

Literatura:

Podręczniki do testów.

World Health Organization: ICD-11.

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

Matson, J.L., & Williams, L.W. (2013). Differential diagnosis and comorbidity: distinguishing autism from other mental health issues.

Goldstein, S. & Ozonoff, S. (2020). Assessment of Autism Spectrum Disorder Second Edition. Guilford Press. ISBN 9781462545964.

McDougle, C.J. (2016). Autism Spectrum Disorder. Oxford University Press. ISBN 9780199349722.

Thabtah, F., & Peebles, D. (2019). Early Autism Screening: A Comprehensive Review. International journal of environmental research and public health, 16(18), 3502. https://doi.org/10.3390/ijerph16183502

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)