Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety stosowane (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety stosowane
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2500-PL-PS-FS7-06 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy opartej na badaniach metodami projekcyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem TAT.

W ramach zajęć uczestnik ma okazję nabyć i rozwinąć umiejętności diagnostyczne, wykonując samodzielnie badanie i interpretację testem TAT. Pierwsza część kursu poświęcona będzie przygotowaniu uczestników do badania i interpretacji TAT. W części drugiej uczestnicy będą przeprowadzać badanie i przygotowywać diagnozę indywidualną.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-07 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-06 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2. Zajęcia obejmują omówienie struktury narzędzia, procedury badania, właściwości psychometrycznych oraz obliczania i interpretacji wyników, a także możliwości wykorzystania ADOS-2 w praktyce zawodowej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-05 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-15 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Które metody terapeutyczne rzeczywiście zasługują na miano „opartych na dowodach”? Na zajęciach przyjrzymy się pod tym kątem najważniejszym rodzajom terapii osób ze spektrum autyzmu, takim jak wczesna interwencja (podejście rozwojowe, behawioralne, behawioralno-rozwojowe), trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna, wsparcie zawodowe i wiele innych. Na zajęciach zapoznamy się również ze współczesnymi metodami badań klinicznych, co pozwoli studentom krytycznie analizować podstawy empiryczne wszelkich interwencji psychologicznych, nie tylko tych dotyczących autyzmu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-03 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-08 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętności związane z dostrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem intencji partnera rozmowy oraz umiejętność spójnej, wiarygodnej i adekwatnej do sytuacji reakcji mają fundamentalne znaczenie dla rozwijania konstruktywnych relacji międzyludzkich, także w zakresie pracy zawodowej. Stosując wybrane narzędzia zaproponowane przez Schultza von Thuna, studenci nauczą się identyfikować różne płaszczyzny wypowiedzi oraz identyfikować własne wewnętrzne reakcje w celu wypracowania spójnego i wiarygodnego komunikatu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy procedury konstrukcji testów psychologicznych. W ramach wykładu omawiane są teoretyczne podstawy narzędzi psychometrycznych, strategie i procedura konstrukcji testu wraz z procedurami kulturowej uniwersalizacji testów psychologicznych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-03

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-05 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentek i studentów do projektowania i prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych oraz przygotowywania materiałów popularyzujących wiedzę psychologiczną do zastosowania w edukacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-07 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Całość zajęć składa się z dwóch bloków (1) teoretycznego w formie mini wykładów połączonych z dyskusją grupową oraz (2) praktycznego, gdzie uczestnicy będą mogli ugruntować nabytą wiedzę przy pomocy metod warsztatowych. Głównymi celami zajęć są (1) zapoznanie studentów z modelem stresu mniejszościowego oraz jego praktycznym zastosowaniem w rozumieniu wpływu sytuacji społecznej osób LGBT na ich dobrostan i zdrowie psychiczne (2) omówienie specyficznych czynników w terapii osób LGBT oraz najczęściej zgłaszanych przez nie problemów w gabinecie psychoterapeuty, (3) dostarczenie ram pojęciowych oraz doświadczeń warsztatowych, które przyczynią się do dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji związanych z udzielaniem adekwatnej pomocy psychologicznej/psychoterapii osób LGBT.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-06 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kierunkami badań naukowych dot. zabawy oraz ich zastosowaniami w kontekście wspierania procesów adaptacji psychologicznej i uczenia się, oraz dobrostanu psychicznego. W omówieniu zjawiska zabawy uwzględnimy perspektywę ewolucyjną, perspektywę psychologii rozwojowej oraz neurobiologiczne podstawy aktywności związanych z zabawą u ludzi. Omówione zostaną najnowsze badania nad wykorzystaniem zabawy w projektowaniu interwencji klinicznych i psychoterapeutycznych.

Zajęcia będą poświęcone: zapoznaniu studentów z teoriami związanymi z rolą zabawy w rozwoju człowieka, znaczeniem zabawy z perspektywy teorii ewolucji, biologicznymi uwarunkowaniami zachowań związanych z zabawą oraz doświadczeniu własnemu z wykorzystaniem zaprezentowanej wiedzy. Zajęcia będą miały formę warsztatów praktycznych inspirowanych psychodramą prowadzonych przez osoby z wykształceniem psychologicznym i psychoterapeutycznym, przeplatanych wprowadzeniem teoretycznym i dyskusją.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-06

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom jednej z najbardziej podstawowych i znanych metod diagnostycznych, jaką jest Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych WAIS-R(PL). Omówione zostaną właściwości psychometryczne, budowa i zasady przeprowadzania testu, interpretacji jego wyników oraz możliwości wykorzystania testu w diagnozie różnicowej. Zajęcia będą odbywały się w formie ćwiczeń praktycznych poprzedzonych wprowadzeniem teoretycznym.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-03 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnostycznych w zakresie obserwacji. Kurs podzielony jest na dwie części – zajęcia konwersatoryjne – merytoryczne przygotowanie do diagnozy w oparciu o obserwację oraz ćwiczeniowe – obserwacje i ich interpretacje. Zadaniem uczestników będzie obserwowanie nieznajomych osób w naturalnym środowisku i stawianie hipotez diagnostycznych w oparciu o dane obserwacyjne.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS4-02 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z teoretycznymi, filozoficznymi i psychologicznymi podstawami mindfulness oraz stworzenie możliwości do cotygodniowej praktyki uważności w grupie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-01 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zawiera teoretyczne podstawy, które pozwolą studentom zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla obszaru psychologii sportu. Na każdy z poruszanych tematów spoglądać będziemy z dwóch perspektyw: psychologa- badacza oraz psychologa- praktyka. Będziemy więc odpowiadać kolejno na pytania:

- Jakie jest znaczenie omawianego tematu dla funkcjonowania w sporcie?

- Jakie dane empiryczne oferuje obecnie literatura?

- W jaki sposób moglibyśmy poszerzyć rozumienie danego zjawiska?

- Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy planowaniu interwencji?

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-03 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zajmiemy się zagadnieniami z obszaru szeroko rozumianych Human Animal Interaction (HAI), a w tym kontekście - wykorzystania zwierząt w praktyce okołoterapeutycznej. Omówione zostaną rodzaje działań w ramach Animal Assisted Intervention, funkcje jakie mogą pełnić takie interwencje oraz kwestie dotyczące granic ich stosowania.Przedstawiona zostanie rola zwierząt, a także waga ich dobrostanu.

Zajmiemy się takimi działaniami jak dogoterapią oraz hipoterapia.

Weźmiemy też pod uwagę sposoby wykorzystania, innych niż pies i koń gatunków, w szczególności: kotów, delfinów, alpak, niektórych zwierząt gospodarskich oraz małych zwierząt „futerkowych” i gryzoni.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-10 brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświecony jest problematyce zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Celem zajęć jest z jednej strony dostarczenie uczestnikom możliwie najnowszej i wszechstronnej wiedzy na temat najwcześniejszych zaburzeń rozwoju, z drugiej zaś przedstawienie tej problematyki z perspektywy dziecka i jego rodziny.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-09 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zrozumienie własnych zalet charakteru, rozwinięcie umiejętności ich świadomego stosowania w różnych sytuacjach oraz kształtowanie umiejętności stosowania zalet sygnaturowych do wzmacniania zastosowań innych zalet, np. samoregulacji i wytrwałości.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)