Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety stosowane (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety stosowane
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
2500-PL-PS-FS-13 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Fakultety stosowane

Skrócony opis

Rozważane będą różnorakie trudności doświadczane przez osoby w podeszłym wieku oraz sposoby przeciwdziałania im lub niwelowania ich wpływu na funkcjonowanie. Wybrane zagadnienia będą ilustrowane przypadkami klinicznymi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-07 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-03 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Które metody terapeutyczne rzeczywiście zasługują na miano „opartych na dowodach”? Na zajęciach przyjrzymy się pod tym kątem najważniejszym rodzajom terapii osób ze spektrum autyzmu, takim jak wczesna interwencja (podejście rozwojowe, behawioralne, behawioralno-rozwojowe), trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna, wsparcie zawodowe i wiele innych. Na zajęciach zapoznamy się również ze współczesnymi metodami badań klinicznych, co pozwoli studentom krytycznie analizować podstawy empiryczne wszelkich interwencji psychologicznych, nie tylko tych dotyczących autyzmu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student będzie współpracował indywidualnie z prowadzącym na zasadzie konsultacji zgłoszonego przez siebie tematu z zakresu psychometrii, diagnozy psychologicznej, standardowych technik diagnostycznych, oraz statystyki. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji m.in. w tematach takich jak dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów; pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki; pomoc w interpretacji wyników z przeprowadzonego badania czy diagnozy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-14 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z procesem diagnostycznym przeprowadzanym u pacjenta z uszkodzeniem mózgu. Analizowane będą przypadki pacjentów z lezjami w różnych lokalizacjach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-09 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziedziną psychologicznych interwencji online od strony teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna będzie prowadziła do przyswojenia wiedzy, która umożliwi zaprojektowanie własnej interwencji i projektu jej badania w części praktycznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Całość zajęć składa się z dwóch bloków (1) teoretycznego w formie mini wykładów połączonych z dyskusją grupową oraz (2) praktycznego, gdzie uczestnicy będą mogli ugruntować nabytą wiedzę przy pomocy metod warsztatowych. Głównymi celami zajęć są (1) zapoznanie studentów z modelem stresu mniejszościowego oraz jego praktycznym zastosowaniem w rozumieniu wpływu sytuacji społecznej osób LGBT na ich dobrostan i zdrowie psychiczne (2) omówienie specyficznych czynników w terapii osób LGBT oraz najczęściej zgłaszanych przez nie problemów w gabinecie psychoterapeuty, (3) dostarczenie ram pojęciowych oraz doświadczeń warsztatowych, które przyczynią się do dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji związanych z udzielaniem adekwatnej pomocy psychologicznej/psychoterapii osób LGBT.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-06 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z kierunkami badań naukowych dot. zabawy oraz ich zastosowaniami w kontekście wspierania procesów adaptacji psychologicznej i uczenia się, oraz dobrostanu psychicznego. W omówieniu zjawiska zabawy uwzględnimy perspektywę ewolucyjną, perspektywę psychologii rozwojowej oraz neurobiologiczne podstawy aktywności związanych z zabawą u ludzi. Omówione zostaną najnowsze badania nad wykorzystaniem zabawy w projektowaniu interwencji klinicznych i psychoterapeutycznych.

Zajęcia będą poświęcone: zapoznaniu studentów z teoriami związanymi z rolą zabawy w rozwoju człowieka, znaczeniem zabawy z perspektywy teorii ewolucji, biologicznymi uwarunkowaniami zachowań związanych z zabawą oraz doświadczeniu własnemu z wykorzystaniem zaprezentowanej wiedzy. Zajęcia będą miały formę warsztatów praktycznych inspirowanych psychodramą prowadzonych przez osoby z wykształceniem psychologicznym i psychoterapeutycznym, przeplatanych wprowadzeniem teoretycznym i dyskusją.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-03 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnostycznych w zakresie obserwacji. Kurs podzielony jest na dwie części – zajęcia konwersatoryjne – merytoryczne przygotowanie do diagnozy w oparciu o obserwację oraz ćwiczeniowe – obserwacje i ich interpretacje. Zadaniem uczestników będzie obserwowanie nieznajomych osób w naturalnym środowisku i stawianie hipotez diagnostycznych w oparciu o dane obserwacyjne.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS4-02
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z teoretycznymi, filozoficznymi i psychologicznymi podstawami mindfulness oraz stworzenie możliwości do cotygodniowej praktyki uważności w grupie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) Fakultety stosowane

Skrócony opis

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych tematem zmiany oraz Dialogiem Motywującym, będącym stylem prowadzenia rozmowy, ukierunkowanym na wsparcie drugiej osoby w procesie zmiany. Zajęcia składają się zarówno z teoretycznego omówienia podstaw Dialogu Motywującego, jak i praktycznych ćwiczeń mających na celu poznanie i doświadczenie Ducha Dialogu Motywującego oraz nabycie umiejętności składających się na tego rodzaju sposób komunikowania się.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zawiera teoretyczne podstawy, które pozwolą studentom zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla obszaru psychologii sportu. Na każdy z poruszanych tematów spoglądać będziemy z dwóch perspektyw: psychologa- badacza oraz psychologa- praktyka. Będziemy więc odpowiadać kolejno na pytania:

- Jakie jest znaczenie omawianego tematu dla funkcjonowania w sporcie?

- Jakie dane empiryczne oferuje obecnie literatura?

- W jaki sposób moglibyśmy poszerzyć rozumienie danego zjawiska?

- Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy planowaniu interwencji?

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs porusza zagadnienia związane z szeroko rozumianym wykorzystaniem zwierząt w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Na zajęciach omawiać będziemy różne rodzaje takich działań, ich funkcje oraz granice zastosowania. Tematyka zajęć umieszczona jest w szerszym kontekście interakcji człowiek-zwierzę, obejmuje również historię wykorzystania zwierząt w pracy związanej z terapią, rolę zwierząt oraz problematykę ich dobrostanu. Dyskutować będziemy także nad sensem i sposobem wykorzystywania w działaniach terapeutycznych różnych gatunków zwierząt.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)