Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu - perspektywa badań klinicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS8-11 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu - perspektywa badań klinicznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Zajęcia Interdyscyplinarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dedykowany dla studentów III-V roku na kierunku psychologia. Wymagane ukończenie kursu obligatoryjnego z psychologii rozwoju człowieka (I i II).

Kurs wymaga biernej znajomości języka angielskiego. Zalecana jest podstawowa wiedza na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

Skrócony opis:

Które metody terapeutyczne rzeczywiście zasługują na miano „opartych na dowodach”? Na zajęciach przyjrzymy się pod tym kątem najważniejszym rodzajom terapii osób ze spektrum autyzmu, takim jak wczesna interwencja (podejście rozwojowe, behawioralne, behawioralno-rozwojowe), trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna, wsparcie zawodowe i wiele innych. Na zajęciach zapoznamy się również ze współczesnymi metodami badań klinicznych, co pozwoli studentom krytycznie analizować podstawy empiryczne wszelkich interwencji psychologicznych, nie tylko tych dotyczących autyzmu.

Efekty uczenia się:

Na koniec kursu student będzie:

Wiedza

- znał różne rodzaje interwencji terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu i rozumiał wagę indywidualnego doboru metody terapii do potrzeb klienta,

- znał podstawowe pojęcia i metody badań klinicznych

Umiejętności

- potrafił krytycznie ocenić jakość badań nad skutecznością interwencji

- potrafił samodzielnie znaleźć, przeanalizować i podsumować wyniki badań nad wybraną interwencją psychologiczną

Kompetencje społeczne

- potrafił dyskutować na temat klinicznych i metodologicznych aspektów badań nad interwencjami psychologicznymi, posługując się językiem naukowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Płatos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Współczesne badania kliniczne wykraczają poza odpowiedź na pytanie: „co działa?”, by zapytać także „dla kogo?”, „w jakich okolicznościach?”, „dla jakich obszarów funkcjonowania?”, „przy jak intensywnym wsparciu?” itd. Posługując się tymi pytaniami, na zajęciach zapoznamy się z najważniejszymi interwencjami terapeutycznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (zob. listę zajęć).

Kurs łączy perspektywę kliniczną i badawczą oraz profil stosowany i ogólnoakademicki. Każde zajęcia będą składały się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego danego podejścia terapeutycznego (często z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych), a następnie prezentacji studenta (5-10 minut) artykułu empirycznego i dyskusji całej grupy. Studenci nauczą się identyfikować typowe problemy związane z doborem próby, schematem badawczym (studia przypadków, metody quasi-eksperymentalne, randomizowane badania kontrolowane), interpretacją wyników, a także ekologiczną trafnością interwencji. Na zajęciach poruszymy aktualne problemy dotyczące badań klinicznych, takie jak zastosowanie biomarkerów, indywidualizacja terapii, badania partycypacyjne czy kwestie etyczne.

Literatura:

Roberts, M. C., & Ilardi, S. S. (Eds.). (2003). Handbook of research methods in clinical psychology. John Wiley & Sons (esp. chapter 15).

Fein, D., Barton, M., Eigsti, I. M., Kelley, E., Naigles, L., Schultz, R. T., ... & Troyb, E. (2013). Optimal outcome in individuals with a history of autism. Journal of child psychology and psychiatry, 54(2), 195-205.

Georgiades, S., & Kasari, C. (2018). Reframing optimal outcomes in autism. JAMA pediatrics, 172(8), 716-717.

Schreibman, L., Dawson, G., Stahmer, A. C., Landa, R., Rogers, S. J., McGee, G. G., ... & McNerney, E. (2015). Naturalistic developmental behavioral interventions: Empirically validated treatments for autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 45(8), 2411-2428.

Dawson, G., Jones, E. J., Merkle, K., Venema, K., Lowy, R., Faja, S., ... & Smith, M. (2012). Early behavioral intervention is associated with normalized brain activity in young children with autism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(11), 1150-1159.

Green, J., Charman, T., McConachie, H., Aldred, C., Slonims, V., Howlin, P., ... & Barrett, B. (2010). Parent-mediated communication-focused treatment in children with autism (PACT): a randomised controlled trial. The Lancet, 375(9732), 2152-2160.

Pickles, A., Harris, V., Green, J., Aldred, C., McConachie, H., Slonims, V., ... & PACT Consortium. (2015). Treatment mechanism in the MRC preschool autism communication trial: Implications for study design and parent‐focused therapy for children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(2), 162-170.

Kasari, C., Kaiser, A., Goods, K., Nietfeld, J., Mathy, P., Landa, R., ... & Almirall, D. (2014). Communication interventions for minimally verbal children with autism: A sequential multiple assignment randomized trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53(6), 635-646.

Kasari, C., Dean, M., Kretzmann, M., Shih, W., Orlich, F., Whitney, R., ... & King, B. (2016). Children with autism spectrum disorder and social skills groups at school: A randomized trial comparing intervention approach and peer composition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(2), 171-179.

Shire, S. Y., Chang, Y. C., Shih, W., Bracaglia, S., Kodjoe, M., & Kasari, C. (2017). Hybrid implementation model of community‐partnered early intervention for toddlers with autism: A randomized trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(5), 612-622.

Laugeson, E. A., Gantman, A., Kapp, S. K., Orenski, K., & Ellingsen, R. (2015). A randomized controlled trial to improve social skills in young adults with autism spectrum disorder: The UCLA PEERS® program. Journal of autism and developmental disorders, 45(12), 3978-3989.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.