Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LMUZ Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia muzyki
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
II rok studiów licencjackich
Moduł L8: Antropologia wizualności i mediów
Przedmioty etnograficzne do wyboru
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć zaprezentujemy, w jak różny sposób można mówić o muzyce w kontekście antropologicznym. Wybrane teksty pomogą umiejscowić różne zjawiska muzyczne w dyskursie technicyzacji, mechanizacji, polityki i sztuki. Dotkną także tematu muzyki pozaeuropejskiej, różnic w znaczeniach i kontekstach tworzenia, słuchania, odtwarzania oraz wykorzystywania dźwięków do różnych celów.

Pełny opis:

Podczas zajęć zaprezentujemy, w jak różny sposób można mówić o muzyce w kontekście antropologicznym. Muzyka w społecznościach tradycyjnych od najdawniejszych czasów stanowiła ważny element kultury, życia codziennego, religii. Według M. McLuhana świat „zachodni” zdominowała percepcja wizualna. Przez długie lata panował rozłam pomiędzy "twórczością ludową" a muzyką poważną, zamkniętą w sali koncertowej. Wyjście na koncert stawało się pewnego rodzaju rytuałem, kiedy "sztuka ludowa" stanowiła element codzienności. Wiek XX wraz z rozwojem technologii: wynalazkiem radia, telewizji, możliwością montażu, nagrywania i odtwarzania dźwięków zmienił tę sytuację o 180 stopni. Dziś słuchanie muzyki nie jest niczym wyjątkowym. Niektórzy mówią wręcz o zjawisku zalewania życia codziennego bezustannymi dźwiękami, przed którymi nie ma ucieczki (tzw. muzak). Wraz z środkami masowej komunikacji muzyka zmienia, a czasem traci swój lokalny kontekst – nie funkcjonują już geograficzne podziały, wskazujące gdzie, kto, jaką muzyką ma grać i jakiej słuchać. Ponadto style muzyczne stają się ważnymi składnikami tożsamości słuchaczy i wykonawców.

Wybrane teksty pomogą umiejscowić różne zjawiska muzyczne w dyskursie technicyzacji, mechanizacji, polityki i sztuki. Dotkną także tematu muzyki pozaeuropejskiej, różnic w znaczeniach i kontekstach tworzenia, słuchania, odtwarzania oraz wykorzystywania dźwięków do różnych celów.Wielu zajęciom towarzyszyć będą muzyczne i filmowe ilustracje.

Literatura:

Dahlig P.

1993 Ludowa praktyka muzyczna w komentarzach i opiniach wykonawców w Polsce, Warszawa.

Żerańska-Kominek S.

1995 Muzyka w kulturze, Warszawa.

Czekanowska A.

2008 Kultury tradycyjne wobec współczesności. Muzyka, poezja, taniec, Warszawa

Storey J.

2003 Muzyka popularna w: Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków

Morin E.

2005 Masowy odbiorca w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa.

Frith S.

2002 Look! Hear! The Uneasy Relationship of Music and Television [w:] Popular Music. Music and Television, nr 21, t. 3, s. 277-290.

Hannerz U.

2004 Skreolizowany świat, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa.

Rasmussen S.

2005 A temporary diaspora: contested cultural representation in Tuareg international musical performance, w: Anthropological Quarterly, nr 78, t. 4, str. 793-826.

Gwizdalanka D.

1999 Muzyka i polityka, Kraków

Kuligowski W

2007 Antropologia współczesności, wiele światów, jedno miejsce, rozdziały: Turbo folk: kogo kochały serbskie kobiety, Arabrap, Muzyka imigrantów, Kraków

Turbo-folk, czyli Bregović w rytmie techno – Zakorzenienie

Ward B.

1998 Just my soul responding: rhythm and blues, Black consciousness, and race relations, Berkeley - Los Angeles.

Rose T.

1994 Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America, Middletown.

Woźniak Z.,

1998 Fenomen disco polo i jego miejsce w polskiej kulturze masowej lat dziewięćdziesiątych [w:] „Etnografia Polska", t. XLII: 1998, z. 1-2

Czy zmierzch kultury ludowej, red. A. Dobroński, B. Gołębiowski, S. Zagórski 1997

Leslie C. Gay, Jr.

1998 Acting up, Talking Tech: New York Rock Musicians and Their Metaphors of

Technology Ethnomusicology, Vol. 42, No. 1. pp. 81-98.

Gould G

1969 Perspektywy muzyki nagrywanej, „Res Facta”, nr 3.

Frith S.

1988 Copyright and the Music Business [w:] Popular Music, nr 7, t. 1, s. 57-75.

J. Oswald

2010 Ulepszone przez pożyczającego. Etyka muzycznego długu [w:] Kultura dźwięku

Adorno T.

1941 On popular music, w: Studies in Philosophy and Social Science, str. 17-48, New York.

Strinati D.

1998 Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa.

Hosokawa S.

1984 The Walkman Effect [w:] Popular Music nr 4 t. 1, s. 165-180.

Chambers I.

2010 Spacer słuchowy [w:]Kultura dźwięku, Warszawa.

Urszula Jarecka – Od teledysku do wideoklipu. Ewolucja idiomu klipowego

Wiesław Godzic: Wideo, czyli kontrolowanie iluzji wolności

Ryszard W. Kluszczyński – Wprowadzenie do problematyki sztuki wideo

[wszystkie trzy w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku.

Brent Luvaas

2009 Dislocating Sounds: The Deterriorialization of Indonesian Indie Pop., w: Cultural Anthropology, nr 24, t. 2, pp. 246–279.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

umie ustosunkować się do współczesnych zjawisk w sferze kultury popularnej

zna podstawy teorii etnomuzykologicznych

orientuje się w wybranych stylistykach muzycznych i zna ich społeczny kontekst

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 15%

śródsemestralne pisemne testy kontrolne - 10%

końcowe zaliczenie pisemne - 60%

kontrola obecności - 15%

dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Małanicz-Przybylska
Prowadzący grup: Maria Małanicz-Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.