Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-KOMINTEX-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć ułatwia wcześniej przyswojona wiedza z zakresu nauki o języku i komunikacji oraz poprawności i etykiety językowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Codzienne kontakty z ludźmi na ogół nas wzmacniają, bywa też jednak tak, że stają się dla nas źródłem frustracji. W tym, żeby mogły być jak najbardziej udane, pomaga zwiększanie świadomości komunikacyjnej i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.

Proponowany kurs ma więc charakter praktyczny. Składa się z ćwiczeń z zakresu interpretacji i redakcji wybranych rodzajów tekstów użytkowych.

Pełny opis:

Codzienne kontakty z ludźmi na ogół nas wzmacniają, bywa też jednak tak, że stają się dla nas źródłem frustracji. W tym, żeby mogły być jak najbardziej udane, pomaga zwiększanie świadomości i doskonalenie kompetencji komunikacyjnej.

Proponowany kurs ma więc charakter praktyczny. Składa się z ćwiczeń związanych z interpretowaniem i formułowaniem wypowiedzi (ustnych i pisemnych).

Podstawy kursu stanowią badania naukowe z zakresu nauk o języku i komunikacji. Powiązanie ćwiczeń z interpretacji i redakcji tekstów użytkowych z analizą prac naukowych jest nieprzypadkowe. Pogłębiona refleksja nad językowymi środkami wyrazu i mechanizmami komunikacji międzyludzkiej sprzyja lepszemu rozumieniu tych zjawisk i umożliwia rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Zakres tematów

Spotkania

Rozmowy (od dyskusji do pogawędki)

Publiczne zabieranie głosu

Rozmowy telefoniczne

Krótkie wiadomości – SMS i inne

Pisanie listów i e-maili

Redagowanie podań, wniosków, odwołań, reklamacji itp.

Sporządzanie notatek służbowych, sprawozdań, upoważnień itd.

Komentarze i opinie

Ogłoszenia

Komunikaty perswazyjne – reklamy, newslettery itp.

Tworzenie profili osobowych, biogramów, CV itp.

Literatura:

• Adler Ronald B., Rosenfeld Lawrence B., Proctor II Russel F. (2006): Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

• Antas Jolanta (2002): Zasady polskiej grzeczności. W: Szpila G., red.: Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, seria Język i komunikacja 4, Wydawnictwo Tertium, Kraków, s. 347-363.

• Anusiewicz Janusz, Marcjanik Małgorzata, red. (1992): Język a kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, Wiedza o Kulturze, Wrocław.

• Argyle Michael (2001): Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Austin John Langshaw (1993): Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa.

• Berne Eric (2004): W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Bogusławski Andrzej (1973): Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych. Projekt schematu, „Pamiętnik Literacki”, t. LXIV, z. 3, s. 121-151.

• Czelakowska Anna (2006): Kilka uwag o aktach językowego znieważania, „Język Polski” LXXXVI, nr 1, s. 20–26.

• Dąbrowska Anna, Nowakowska Alicja (2005): Język a kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, Wiedza o Kulturze, Wrocław.

• Galasiński Dariusz (1992): Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Wydawnictwo IJP PAN, Kraków.

• Goffman Erving (2000): Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.

• Grice Herbert Paul (1968): Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” nr 6/1977, s. 85-99.

• Marcjanik Małgorzata, red. (2005): Grzeczność nasza i obca, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Marcjanik Małgorzata (2007): Grzeczność w komunikacji językowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Markowski Andrzej (2000): Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Reader's Digest, Warszawa.

• Pisarek Walery (1985): Słowa między ludźmi, Wydawnictwa Radia Telewizji, Warszawa.

• Pisarek Walery (2008): Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

• Wierzbicka Anna, Wierzbicki Piotr (1968): Praktyczna stylistyka, Wiedza Powszechna, Warszawa.

• Wierzbicka Anna (1983): Genry mowy. W: Tekst i zdanie, red. Dobrzyńska T., Janus E., Ossolineum, Wrocław.

• Wołk Mariola (2001): Ogłoszenie czy reklama? Problem definiowania pojęcia ‘ogłoszenie’, Prace Językoznawcze UWM 3, s. 149–166.

Efekty uczenia się:

Poszerzenie wiedzy na temat sposobów interpretowania i tworzenia wypowiedzi i tekstów.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Zwiększenie świadomości mechanizmów komunikowania i kompetencji związanych z kształtowaniem aktów komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia z oceny za bieżącą pracę nad punktowanymi zadaniami kursowymi i z oceny za wykonanie pracy na zaliczenie w sali. Praca w sali polega na zredagowaniu lub przeredagowaniu jednego dłuższego tekstu lub kilku krótszych tekstów, reprezentujących gatunki omawiane na kursie, a warunkiem dopuszczającym do jej wykonania jest zaliczenie wszystkich zadań z kursu on-line.

Zaliczenie końcowe w sali odbywa się w pierwszym tygodniu sesji w budynku Wydziału Neofilologii przy Dobrej 55.

Pełny regulamin kursu jest dostępny dla zarejestrowanych uczestników po zalogowaniu się na platformie COME i wejściu na stronę kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Celina Heliasz-Nowosielska
Prowadzący grup: Celina Heliasz-Nowosielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.