Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia przesądu - czarownice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00APCZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia przesądu - czarownice
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl/czarownice
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z teorią i praktyką wykluczenia na przykładzie wczesnonowoczesnego europejskiego polowania na czarownice i praktyk czarowskich w społeczeństwach pozaeuropejskich.

Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Soucebook, New York University Press, NY 2000. Składa się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstow źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Pełny opis:

Zajęcia opierają się na analizie procesów czarownic z Salem, choć w trakcie zajęć będziemy odwoływać się również do innych przypadków historycznych i współczesnych. Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000. Składają się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstów źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Literatura:

Elaine G. Breslaw [red.] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000.

B. Baranowski O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź, 1988

B. Levack Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław, 2009

M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa, 1985

P. Boyer, S. Nissenbaum, Salem Possesed: The Social Origin Of Witchcraft

P. Stoller Fusion of the Words. An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnicy

• Poszerzą swoją wiedzę na temat procesu wykluczania,

• Poznają historię wczesnonowożytnych polowań na czarownice i stojących za nimi mechanizmów społecznych i kulturowych

• Będą potrafili znajdować analogie pomiędzy polowaniami we wczesnonowożytnej Europie i Ameryce a współczesnymi nam procesami społecznymi

• Podniosą umiejętność pracy w grupie i krytycznej analizy tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie eseju pisanego w parach. Kryteria oceny eseju znajdują się na stronie przedmiotu. Dodatkowym warunkiem jest nieprzekroczenie limitu nieobecności (2). Trzecia i czwarta nieobecność powodują obniżenie końcowej oceny po pół stopnia, piąta – niezaliczenie w pierwszym terminie. Prowadzący rezerwuje sobie prawo do podwyższenia końcowej oceny za aktywność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Walczak
Prowadzący grup: Bartłomiej Walczak
Strona przedmiotu: http://www.anthro.edu.pl/czarownice
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z teorią i praktyką wykluczenia na przykładzie wczesnonowoczesnego europejskiego polowania na czarownice i praktyk czarowskich w społeczeństwach pozaeuropejskich.

Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Soucebook, New York University Press, NY 2000. Składa się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstow źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Pełny opis:

Zajęcia opierają się na analizie procesów czarownic z Salem, choć w trakcie zajęć będziemy odwoływać się również do innych przypadków historycznych i współczesnych. Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000. Składają się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstów źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Literatura:

Elaine G. Breslaw [red.] Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Sourcebook, New York University Press, NY 2000.

B. Baranowski O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII w., Łódź, 1988

B. Levack Polowanie na czarownice w Europie wczesno nowożytnej, Wrocław, 2009

M. Harris, Krowy, świnie, wojny i czarownice, Warszawa, 1985

P. Boyer, S. Nissenbaum, Salem Possesed: The Social Origin Of Witchcraft

P. Stoller Fusion of the Words. An Ethnography of Possession among the Songhay of Niger

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.