Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa człowieka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00PCZL1-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka 1
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uzupełnienie wykładu stanowi przedmiot Prawa człowieka 2

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest prezentacja założeń teoretycznych systemu praw człowieka, prezentacja uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka, orzecznictwa w tym zakresie, oraz funkcjonowania aparatu sprawiedliwości w omawianym zakresie

Pełny opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka w kontekście teorii i dyskusji założeń współczesnej demokracji liberalnej. W trakcie wykładu prezentowane są założenia uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej wykładni czynionej przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Omawiany jest ponadto sposób funkcjonowania Trybunału i zasady korzystania z jego kompetencji.

Ćwiczenia: celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy w zakresie pojęć, genezy, a także rozwoju idei praw człowieka. Zrozumienie kontekstu społeczno-kulturowego omawianych zjawisk, a także teoretycznych podstaw organizacji i funkcjonowania instytucji podejmujących problematykę praw człowieka.

Literatura:

Andrzej Redelbach „Prawa naturalne – prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości”, Tonik, Toruń 2000 (od rozdziału 3)

Marek A. Nowicki „Wokół Konwencji Europejskiej”, Biblioteka Palestry, Warszawa 1992

Marek A. Nowicki „Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, Scholar, 1997

Piotr Hofmański „Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego”, Temida 2, 1993

„Prawa człowieka, tolerancja i jej granice”, red. I. Jakubowska-Branicka, ISNS UW Warszawa 2002

I. Jakubowska-Branicka „Granice praw i wolności. Orzecznictwo Trybunału Praw człowieka”

I. Jakubowska-Branicka „Prawa Człowieka – tolerancja i jej granice. Czy jesteśmy tolerancyjni”

Prawa człowieka w UE: Można korzystać z podręcznika Grażyny Michałowskiej „Ochrona Praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 oraz aktualne dokumenty UE dotyczące praw człowieka

M. Walzer „O tolerancji” PIW, Warszawa 1999 (koniecznie rozdział 1 i 2)

„O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej”, red. I. Jakubowska-Branicka, TRIO, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

1. ma podstawową wiedzę z zakresu teorii praw człowieka jako podstawy normatywnej współczesnej demokracji liberalnej, znajomość uniwersalnego i regionalnych systemów ochrony praw człowieka; orzecznictwa i funkcjonowania Trybunału Praw Człowieka; dylematów granic praw i wolności w paradygmacie współczesnej demokracji liberalnej.

2. ma wiedzę o systemie aksjologicznym leżącym u podstaw współczesnej demokracji liberalnej

3. potrafi prawidłowo interpretować i analizować zjawiska społeczne w kontekście teorii i prawa praw człowieka

4. potrafi wykorzystywać zdobyta wiedzę dla układania strategii rozwiązywania problemów społecznych w omawianym zakresie

5. potrafi tworzyć projekty społeczne w zakresie realizacji prawa praw człowieka

6. potrafi wskazać i zdefiniować elementy systemu prawnego oraz działań społecznych niezgodne z paradygmatem aksjologii współczesnej demokracji liberalnej.

7. posiada umiejętność analizy zagrożeń i wyzwań dla idei praw człowieka we współczesnym świecie oraz umiejętność kreowania zasad relacji państwo- jednostka oraz pomiędzy jednostkami, często reprezentującymi różne kultury, zgodnie z paradygmatem międzynarodowego prawa praw człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła – uwzględniająca obecność na zajęciach i aktywność

2. Egzamin pisemny

30 godzin kontaktowych

25 godzin przygotowania do egzaminu

25 godzin – przygotowanie do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jakubowska-Branicka
Prowadzący grup: Iwona Jakubowska-Branicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.