Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjotechnika propagandy politycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-00PSPR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Socjotechnika propagandy politycznej
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Naukę przedmiotu ułatwi wiedza z zakresu przedmiotu „Psychologia Polityki I” (ISNS UW) oraz wiedza z zakresu psychologii społecznej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z socjotechnikami stosowanymi w propagandzie politycznej, wykorzystywanymi do kształtowania obrazu rzeczywistości społecznej. Problematyka omawiana w ramach przedmiotu wiąże się z teoriami z zakresu psychologii polityki, psychologii społecznej i socjolingwistyki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami z zakresu socjolingwistyki i języka propagandy politycznej. Ponadto studenci poznają wybrane socjotechniki propagandy. Prezentowana wiedza wyposaża w narzędzia pozwalające zarówno analizować teksty w omawianych kategoriach teoretycznych, jak samodzielnie je przygotowywać.

Literatura:

Arendt H. „Korzenie totalitaryzmu”, Krytyka, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989

Hertz A. „Szkice o totalitaryzmie”, PWN Warszawa 1994

Popper K. „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”, PWN Warszawa 1993

Świda-Ziemba H. „Człowiek wewnętrznie zniewolony”, ISNS UW Warszawa 1997

Świda-Ziemba H. „Mechanizmy zniewalania społeczeństwa – refleksje u schyłku formacji”, UW ISNS 1990

Tischner J. „Homo sovieticus”, Znak Kraków 1992

Besancon A. “Pomieszanie języków” Warszawa 1989

Thom F. „Drewniany język”, CDN Warszawa 1990

„Podstawy psychologii politycznej”, red. K. Skarżyńska, Zysk i S-ka, Poznań 2002

„Język i społeczeństwo”, red. M. Głowiński, czytelnik, Warszawa 1980

Głowiński M. „Mowa w stanie oblężenia”, OPEN, Warszawa 1996

Głowiński M. „Nowomowa po polsku”, UNIVERSITAS, Kraków 2009

Bralczyk J. „O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych”, Warszawa, Trio 2003

Bralczyk J. „O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych”, Warszawa Trio, 2003

Bralczyk J. „Język na sprzedaż”, Warszawa, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000

Berger P.,Luckmann T, „Społeczne tworzenie rzeczywistości” PIW, Warszawa 1083

„Język perswazji publicznej” red. K. Osiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003

Efekty uczenia się:

Opanowanie podstaw wiedzy z zakresu socjotechniki propagandy politycznej i socjolingwistyki. Umiejętność analizy języka przekazu politycznego oraz tworzenia takiego przekazu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć i aktywność)

Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jakubowska-Branicka
Prowadzący grup: Iwona Jakubowska-Branicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.